Dünya Sağlık Örgütü’nde Staj ve İş İmkânları (15.01.2020)

Dünya Sağlık Örgütü’nde Staj ve İş İmkânları (15.01.2020)

Küresel halk sağlığı konularında otorite olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), halk sağlığı alanında gelecekteki liderleri yetiştirmeye kararlıdır.

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2020

Kimler Başvurabilir:  DSÖ’ne Üye Tüm Ülkeler

Nereden Bilgi Alınabilir:  DSÖ Bölge Ofisleri ve Ülke Ofislerinden (Türkiye’den başvuruları DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ya da DSÖ Türkiye Temsilciliğinden bilgi alabilirler. (Afrika, Amerika, Avrupa, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik)

Staj için Burs Hakkında: Katılımcılar, farklı kültürel, akademik ve ortak ilgi alanlarına sahip coğrafi dağılımları farklı ülkelerden gelen öğrencileri ve genç profesyonelleri kapsar: Halk sağlığını destekleme konusunda kariyer yapma motivasyonu olan Stajyerler / Gönüllüler çoğunlukla Afrika ve Asya Bölgesi Ülkelerinden gelmektedir. DSÖ kayıtlarına göre staj için Peru, Trinidad ve Tobago, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Romanya, Türkiye, Japonya ve Jamaika’dan staj için gelmektedirler.  Stajyerler; Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimleri, bilgisayar bilimleri, finans ve pazarlama, biyoloji, gazetecilik ve halk sağlığı, siyasi iletişim ve video düzenlemeye kadar çeşitli akademik alanlardan gelmektedirler.

Türü: Staj

Başvuru için Uygunluk Koşulları

  • Başvuru tarihinde en az 20 (yirmi) yaşında olmanız;
  • Bir Üniversite veya dengi bir Eğitim Kuruluşunda (yüksek lisans veya lisansüstü) öğrenim görmek için kayıtlıysanız (daha önce mezun olmuş olan adaylar, stajlarını tamamladıktan sonra altı ay içinde staja başlamaları şartıyla, değerlendirmeye alınabilirler.);
  • Staja başlamadan önce (lisans düzeyi veya eşdeğeri) bir üniversitede veya dengi bir kurumda üç yıllık tam zamanlı çalışmalarınızı tamamlamış olmanız;
  • DSÖ’nün teknik çalışmaları ile ilgili bir alanda halk sağlığı, tıbbi veya sosyal alanda birinci dereceye veya yönetimle ilgili veya idari alanda bir dereceye sahip olmanız;
  • DSÖ’nde çalışan bir biri ile (örneğin, oğul / kız, erkek kardeş / kız kardeş veya anne / baba) ilgili değilseniz;
  • DSÖ’nün kullandığı çalışma dillerinden birini akıcı düzeyde bilmeniz ve
  • Daha önce DSÖ’nün Staj Programına katılmamış olmanız gerekir.

Kaç kontenjan olduğu: Henüz belirlenmedi

Stajın Ne Anlam İfade Ettiği;

DSÖ’nün Staj Programı, öğrencilere DSÖ’nün teknik ve idari programlarında fikir edinmeleri için çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Ocak 2020’den itibaren DSÖ, desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere karşılık vermektedir. Seçimden sonra stajyerler, zaten destekleri olup olmadığını belirtmek için bir bildirim formu dolduracaklardır (hibe / burslar vb.). Bu açıklama formuna dayanarak, DSÖ staj pozisyonu ve durumuna göre belirli bir miktara kadar ödenek sağlayacaktır. Miktar, öğrencilerin başvurduğu her pozisyon için belirtilecektir.

DSÖ tüm stajyerlere sağlık ve kaza sigortası yapacaktır. Tüm seyahat ve konaklama masrafları stajyer adayının sorumluluğundadır.

Staj Süresi: altı ila yirmi dört (6-24) hafta.

Nasıl Başvurulur: Bir DSÖ Ofisinde staj yapmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki ilgili linkleri takip ederek; Başvuru süreci hakkında bilgi ve DSÖ’nün Staj Programı hakkında ek bilgileri, ilgili Ofisin web sitesinde bulabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılarla Ofislerin herhangi birine başvurmayı seçin:

DSÖ Cenevre Merkezi ve Diğer Bölge Ofisleri Dışındaki (aşağıdaki) Merkezlere de başvuru yapılabilmektedir.

Visit Internship Webpage for details (Ayrıntılar için Staj Web Sayfasını ziyaret ediniz)

(https://www.who.int/careers/internships/en/)

————————————————————————————————————–

DSÖ Avrupa Bölge Ofisinde İşler ve Stajlar (Jobs and Internships)

Halk sağlığı alanında küresel liderlik sağlama misyonu doğrultusunda DSÖ sağlık alanında çalışan uzmanları, tıp doktorları, bilim adamları, epidemiyologlar, yönetim ve finans, bilgi sistemleri, ekonomi, sağlık istatistikleri ile acil durum hazırlık ve müdahale konularında uzman kişiler istihdam etmektedir.

DSÖ’ndeki Istihdam Profilleri

DSÖ belirli süreli veya geçici sözleşmelerle ilgili personeli işe alır. Personel iki geniş alanda gruplandırılmıştır: Profesyonel (P) veya Genel hizmet (G) personeli. Direktörler (D) profesyonel kategorinin bir parçasıdır.

Profesyonel personel uluslararası olarak işe alınır ve önemli düzeyde teknik uzmanlık gerektiren liderlik yapısına veya pozisyonlarına sahiptir. Mobildirler (Üye ülkelerin hepsinde) ve tüm dünyada çalışmaları beklenir.

Genel hizmet personeli yerel olarak bireysel görev için Ülke Ofislerinde görevlendirilir. Ana rolleri, profesyonel personel ile birlikte çalışmak ve onları desteklemek ve tüm idari konuların sorunsuz işlemesini sağlamaktır.

Ulusal profesyonel çalışanlar, hizmet ettikleri ve bir vatandaşın yerel bilgi, uzmanlık ve deneyimini gerektiren profesyonel nitelikte işlevleri yerine getirdikleri ülkenin vatandaşlarıdır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisinde Staj Programı

DSÖ’nün staj programı, öğrencilere DSÖ’nün teknik ve idari programları hakkında fikir edinmeleri için çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. DSÖ stajlarının süresi altı (6) haftadan az ve maksimum altı (6) aya kadardır. Bölgesel ve ülke düzeyinde programın gerekliliklerine bağlı olarak, Bölge Ofisleri en fazla staj süresi olarak üç (3) ay uygulamaya karar verebilir.

DSÖ, stajlar için ödeme yapmaz ve tüm seyahat ve konaklama masrafları stajyerin sorumluluğundadır. Gereksinimler ve başvuru da dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, lütfen DSÖ staj programı sitesine ve küresel staj programı bildirimine bakınız.

Genç Profesyonelleri yetiştirme programı

Genç profesyonel çalışan yetiştirme (JPO) programı, genç profesyonellerin kariyerinin erken bir aşamasında çok taraflı teknik işbirliği konusunda pratik deneyim sağlar. Genç profesyoneller Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Kore Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre ve İngiltere gibi Hükümetleri tarafından desteklenmektedir.

Detaylı Bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz.

Requirements for professional and general service positions

Current vacancies

Short-term opportunities

WHO internship programme site

Junior Professional Officer programme

 

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir