Dünya Sağlık Raporları (1995-2013)

Dünya Sağlık Örgütüne üyelerin katılımı ile 19-22 Temmuz 1946 yılında hazırlanan DSÖ Anayasası yeterli sayıda ülkenin onayı ile 7 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2019 yılı itibariyle 194 Üyesi Devlet vardır.

Türkiye, DSÖ Anayasasını 09 Nisan 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylayarak kabul etmiştir.

DSÖ Anayasasına göre; Sağlığı, yalnızca hastalığın veya sakatlığın olmaması hali değil tam bir fiziksel, zihinsel (ruhsal) ve sosyal iyi olma hali olarak tanımlamaktadır.

DSÖ Anayasasının amaç kısmında yer alan ‘’Bütün Uluslar mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşacaktır.’’ İlkesi çerçevesinde çalışmalar sürdürülmekte ve ortaya çıkan yeni gelişmeler çerçevesinde gerekli güncellemeler de yapılmaktadır. Söz konusu bu tanım gereği; DSÖ Cenevre Merkez tarafından 2 Mayıs 1995 tarihinde yayınlanan ilk Dünya Sağlık Raporunun konusu; “Farklılıkların Giderilmesi” başlığıyla yayınlandı. 2013 yıl dâhil 16 adet yayınlanan Dünya Sağlık Raporları sayesinde tüm üye Devletler sağlık alanındaki çalışmalarına yön vermişlerdir.

Söz konusu Raporlara kaynakçada belirtilen bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Dünya Sağlık Raporu 2013, Konusu: Genel Sağlık Sigortası Araştırması

Dünya Sağlık Raporu 2010, Konusu: Sağlık Sistemleri Finansmanı – Geniş Kapsamlı Veri

Dünya Sağlık Raporu 2008, Konusu: Artık Her Zamankinden Daha Fazla Birinci Basamak Sağlık Hizmeti

Dünya Sağlık Raporu 2007, Konusu: Daha Güvenli Bir Gelecek: 21. Yüzyılda Küresel Halk Sağlığı Güvenliği

Dünya Sağlık Raporu 2006, Konusu: Sağlık İçin Birlikte Çalışmak

Dünya Sağlık Raporu 2005, Konusu: Her Anne ve Çocuğu Varsaymak

Dünya Sağlık Raporu 2004, Konusu: Değişen Tarih

Dünya Sağlık Raporu 2003, Konusu: Geleceği Şekillendirmek

Dünya Sağlık Raporu 2002, Konusu: Riskleri Azaltmak, Sağlıklı Yaşamı Teşvik Etmek

Dünya Sağlık Raporu 2001, Konusu: Ruh Sağlığı, Yeni Anlayış Yeni Umut

Dünya Sağlık Raporu 2000, Konusu: Sağlık Sistemleri Performansı Geliştirme

Dünya Sağlık Raporu 1999, Konusu: DSÖ için İleriye Bakmak-Fark Yaratmak

Dünya Sağlık Raporu 1998, Konusu: 21.Yüzyılda Yaşam: Herkese Ortak Bakış

Dünya Sağlık Raporu 1997, Konusu: 21.Yüzyılda Yaşam: Herkese Ortak Bakış

Dünya Sağlık Raporu 1996, Konusu: Hastalıklarla Savaş, Gelişmeye Katkıda Bulun

Dünya Sağlık Raporu 1995, Konusu: Farklılıkların Giderilmesi

 

Kaynakça:

Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye ile İlişkileri Kitabı (Yazanlar: Bekir METİN, Sevim AYDIN, Ankara, Eylül 1997 Baskı, Sağlık Bak.lığı Matbaası)

2013 Yılı Dünya Sağlık Raporu (https://www.who.int/whr/en/)

Dünya Sağlık Raporları (1995-2012) (https://www.who.int/whr/previous/en/)