Dünya Su Gününün Teması: Barış için Su

Dünya Su Gününün Teması: Barış için Su

Barış için su

Su barış yaratabilir veya çatışmayı tetikleyebilir.

Su kıt olduğunda veya kirli olduğunda ya da insanlar eşitsizliğe sahip olduğunda veya suya erişim mümkün olmadığında topluluklar ve ülkeler arasında gerilim artabilir.

Dünya çapında 3 milyardan fazla insan, ulusal sınırları aşan suya bağımlıdır. Ancak yalnızca 24 ülkenin tüm ortak suları için işbirliği anlaşması var.

İklim değişikliğinin etkileri arttıkça ve nüfus arttıkça, ülkeler içinde ve arasında en değerli kaynağımızı koruma ve muhafaza etme etrafında acil birlik ortaya çıkıyor.

Kamu sağlığı ve refahı, gıda ve enerji sistemleri, ekonomik üretkenlik ve çevresel bütünlük, hepsi iyi işleyen ve adil bir şekilde yönetilen bir su döngüsüne bağlıdır.

Olumlu bir dalgalanma etkisi yaratmak

2024 Dünya Su Günü’nün teması ‘Barış için Su’ olarak belirlendi.

Su konusunda işbirliği yaptığımızda olumlu bir dalga etkisi yaratırız; uyumu teşvik eder, refah yaratır ve ortak zorluklara karşı dayanıklılık geliştiririz.

Suyun yalnızca kullanılacak ve üzerinde rekabet edilecek bir kaynak olmadığının, yaşamın her alanına içkin bir insan hakkı olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz.

Bu Dünya Su Günü’nde hepimizin su etrafında birleşmeli ve suyu barış için kullanmalı, daha istikrarlı ve müreffeh bir yarının temellerini atmalıyız.

2024 Dünya Su Günü için önemli mesajlar

Su barış yaratabilir veya çatışmayı tetikleyebilir; Su kıt olduğunda veya kirli olduğunda ya da insanlar erişim için mücadele ettiğinde gerginlikler artabilir. Su konusunda işbirliği yaparak herkesin su ihtiyacını dengeleyebilir ve dünyanın istikrara kavuşturulmasına yardımcı olabiliriz.

Refah ve barış suya bağlıdır; Milletler iklim değişikliğini, kitlesel göçü ve siyasi huzursuzluğu yönetirken, su işbirliğini de planlarının merkezine koymalıdırlar.

Su bizi krizden çıkarabilir; Uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler sözleşmelerinden yerel düzeydeki eylemlere kadar, suyun adil ve sürdürülebilir kullanımı etrafında birleşerek topluluklar ve ülkeler arasındaki uyumu teşvik edebiliriz.

BM Dünya Su Kalkınma Raporu 2024 Yayınlandı

Refah ve Barış için Su

Güvenli içme suyu ve sanitasyon insan haklarıdır. Bu hizmetlere erişim olmadan onurlu, istikrarlı ve sağlıklı bir yaşam neredeyse imkansızdır.

Su, sürdürülebilir ve adil bir şekilde yönetildiğinde barış ve refahın kaynağı olabilir. Aynı zamanda milyarlarca insanın en büyük sosyo-ekonomik itici gücü olan tarımın gerçek can damarıdır.

Özellikle kırılgan durumlarda topluluk istikrarını ve barış inşasını teşvik edebilir ve göç yönetimine ve afet riskinin azaltılmasına katkıda bulunabilir.

Ancak su kıt olduğunda, kirlendiğinde veya erişimi zor olduğunda gıda güvenliği zayıflayabilir, geçim kaynakları kaybedilebilir ve bunu çatışmalar takip edebilir.

Güvenlik tehditlerinin arttığı istikrarsız bir dünyada, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6’nın amacı olan herkes için su ve sanitasyon erişiminin ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının küresel refah ve barış için şart olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz.

Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu 2024: Refah ve Barış için Su, 19 Mart 2024 tarihinde yayınlandı. Suyun yaşamlarımız ve geçim kaynaklarımız açısından daha geniş önemini vurgulamaktadır. Suyun insanları birleştirme ve barış, sürdürülebilir kalkınma, iklim eylemi ve bölgesel entegrasyon için bir araç olarak hizmet etme kapasitesini araştırıyor.

BM-Su, Birleşmiş Milletlerin su ve sanitasyon konusundaki çalışmalarını koordine eder.

Yalnızca su konularına adanmış tek bir Birleşmiş Milletler Ajansı, Fonu veya Programı yoktur. Aslında 30’dan fazla Birleşmiş Milletler kuruluşu su ve sanitasyon programları yürütmektedir çünkü bu konular Birleşmiş Milletler’in tüm ana odak alanlarında yer almaktadır.

BM-Su bir ‘koordinasyon mekanizmasıdır’. Su ve sanitasyon konularında çalışan Birleşmiş Milletler kuruluşlarından (Üyeler) ve uluslararası kuruluşlardan (Ortaklar) oluşur.

BM-Su’nun rolü, Üyelerin ve Ortakların su ile ilgili zorluklara yanıt olarak ‘bir arada hizmet vermelerini’ sağlamaktır.

Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu 2024: refah ve barış için su

İngilizce | Fransızca | İtalyan 

Yönetici Özeti

Arapça | Çince | İngilizce | Fransızca | Almanca | Hintçe | İtalyanca | Korece | Portekizce | Rusça | İspanyol

Gerçekler, rakamlar ve eylem örnekleri

İngilizce | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | İspanyol

Kaynak:

Birleşmiş Milletler Su (https://www.unwater.org/about-un-water), 23 Mart 2024

Share This
NEWER POST
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir