Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Tarihçe

French Development Agency (AFD) – Agence Française de Développement  

Tarihçesi

Kuruluşu:

  • 1941’de General de Gaulle Londra’da Özgür Fransa Merkez Fonunu (CCFL) kurdu.
  • CCFL, 1943’ün sonunda Cezayir’e, ardından Eylül 1944’te Paris’e devredildi ve burada Caisse Centrale de la France d’Outre-mer (Fransız Denizaşırı Toprakları Merkez Fonu – CCFOM) oldu.
  • 1958’de CCFOM, Caisse Centrale de Coopération Économique (Ekonomik İşbirliği Merkezi Fonu – CCCE) oldu.
  • 30 Ekim 1992’de CCCE, Caisse Française de Développement (Fransız Kalkınma Fonu – CFD) oldu.
  • 1998’de CFD, Agence Française de Développement (AFD) oldu.

Agence Française de Développement, 1941 yılında Fransız Hükümeti adına çalışan ikili bir kalkınma finans kuruluşudur. Gelişmekte olan ve gelişmekte olan ekonomilerde ve Fransız denizaşırı ülkelerinde insanların günlük yaşamlarını iyileştiren projeleri destekler. Herkes için daha güvenli, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyaya geçişi ortak yapmak için birçok sektörde (enerji, sağlık, biyolojik çeşitlilik, su, dijital ekonomi, eğitim) faaliyet göstermektedir.

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bu görevi; Krediler, bağışlar, uzmanlık veya teknik yardım sağlayarak yapar. Bu yardım türleri Devletlere, Yerel Otoritelere, Şirketlere, Vakıflara veya STK’lara verilmektedir ve iklim, biyolojik çeşitlilik, enerji, eğitim ve şehir planlama, sağlık, dijital teknoloji, spor ve eğitim gibi birçok farklı alanda projeleri tamamlamak için kullanılmaktadır.

Dünyada Desteklediği Projeler

AFD, 85 ajans ağı aracılığıyla şu anda 3.500’ün üzerinde geliştirme projesini finanse ettiği, izlediği ve desteklediği 109 ülkede faaliyet göstermektedir. 2017 yılında bu projeler için 10,4 milyar Euro tutarında finansman sağlamıştır.

Bir AFD Grubu iştiraki olan Proparco, özel sektöre destek vermek amacıyla kurulan Proparco, 40 yıldan fazla bir süredir 80’den fazla ülkede ticari projeleri ve finans kurumlarını finanse etmektedir. Eylemlerini kilit kalkınma sektörlerine yoğunlaştırıyor: yenilenebilir enerjilere odaklanan altyapı, tarımsal sanayi, finans kurumları, sağlık, eğitim, vb.

Türkiye ile İlişkileri

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), 2004 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor ve Devlete, Şirketlere ve Özel Bankalara borç vererek, ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına ve Fransa ile işbirliğinin arttırılmasına destek veriyor. Avrupa fonlarını yönetmek için akreditedir ve ayrıca, Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (IPA) seferber etmek ve böylece Mültecilerin Türkiye’de daha insani koşullarda yaşamaları için Avrupa yanıtına katkıda bulunmak istemektedir. 44 projeyi finanse etmek için Türkiye’de toplam 2,2 milyar Euro taahhüt ettiler.

AFD, Türkiye’de kentsel gelişmeyi, iş geliştirmeyi destekliyor, doğal kaynakları korumaya yardımcı oluyor ve herkes için istihdamı teşvik etmek amacıyla destek veriyor.

Türkiye Yürütülen Projeler

İstanbul’un Büyümesini Desteklemek için Daha Sürdürülebilir Ulaşım Projesi

Proje başlangıç ​​tarihi: 21.01.2013     Proje bitiş tarihi: 21.01.2015

İstanbul’da Altyapı ve Sürdürülebilir Şehirler

Finansman aracı: Kredi

Finansman tutarı: 265.000.000 EUR

Türkiye’nin Büyümesindeki Fosil Yakıt Tüketiminin Azaltılması Projesi

Proje başlangıç ​​tarihi: 02.10.2014     Proje bitiş tarihi: 01.07.2017

Türkiye’de Enerji, İklim, Biyoçeşitlilik Sektörleri

Finansman aracı: Kredi

Finansman tutarı: 60.000.000 EUR

Türkiye Ormanlarının Korunması Projesi

Proje başlangıç ​​tarihi: 27.01.2014     Proje bitiş tarihi: 31.12.2015

Orman Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı İklim Biyoçeşitliliği Sektörü

Finansman araçları: Egemen İmtiyazlı Kredi

Finansman tutarı: 150.000.000 EUR

Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 150 milyon Avro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin Program Kredisi Anlaşması 17 Nisan 2019 tarihinde imzalandı. Söz konusu finansman, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) yürütülmekte olan orman rehabilitasyonu, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır.

Program Kredisi ile birlikte, ormancılık politikaları ve yönetimi alanında bilgi paylaşımı ve teknik işbirliği kapsamında kullanılmak üzere AFD, ONF (Fransa Ulusal Orman Ajansı) ve OGM arasında 800.000 Avro tutarında bir Hibe Anlaşması da imzalandı.

Türkiye’de Tarımsal Gıda Sme (Kobi) Yükseltme Desteği Projesi

Proje başlangıç ​​tarihi: 02.12.2014     Proje bitiş tarihi: 31.12.2017

Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınma, İklim, Biyoçeşitlilik Sektörleri

Finansman aracı: Egemen İmtiyazlı Olmayan Kredi

Finansman tutarı: 100.000.000 EUR

Yararlanıcılar: Ziraat Bankası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

AFD grubu çalışmalarını iki tema çerçevesinde organize ediyor:

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir bileşkeni olarak istihdam yaratıcı, sorumlu özel yatırımların teşvik edilmesi

AFD grubunun amacı, “doğru uygulamaların” teşvik edilmesi ve finanse edilen projelerde sosyal kaygıların ve çevre kaygılarının göz önüne alınmasıdır. Mâli sektöre destek, kamu özel sektör ile ortaklık halinde altyapılar veya yatırımlara doğrudan destekler (Proparco’nun geliştirmiş olduğu bir dizi finansal araçlar sayesinde olabilir) bu alandaki hedeflerdir.

Türkiye’nin kalkınma stratejilerinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek

Sosyal olarak daha fazla dayanışma içinde ve çevre konusunda daha hassas bir dünyanın yükselmesi uluslararası birleşikliğin öncellikleri arasındadır. Yükselen ülkelerde çevre korunmasının oluşturulması, önümüzdeki yıllarda uluslararası eylemlerin merkezinde olacaktır. Türkiye, bu konudaki kaygıların ön planda olduğu ülkelerden biridir ve Avrupa ile coğrafi yakınlığı ve Avrupa’ya katılım arzusu dolayısıyla, endüstriyel ve kentsel (hava/ su) kirlenmenin azaltılması ve Avrupa standartlarına uyma konusunda yatırımların gerçekleştirilmesi için çok yüksek teşvik unsuru oluşturmaktadır.

Türk makamları ile yakın işbirliği içerisinde yürütülecektir

Türkiye’de müdahalede bulunan diğer sermaye sahipleri ve özellikle Avrupa Komisyonundan partnerlerimizle, Avrupa Yatırım Bankası ve Alman KFW ile sıkı bir işbirliğine gidilmesi için özel bir önem gösterilecektir.

AFD üretken yatırımı amaçlamaktadır.

Özel sektör yatırımının belirli kaynağı orta ve uzun vadeli finansmanlara ulaşabilme imkanıdır. AFD’nin, Şirketlerin yatırım finansmanında uzmanlaşmış Türkiye Sina Kalkınma Bankasına (TSKB), açmış olduğu 50 milyon Euro’luk kredi, şu anda özellikle kısa vadeli yatırımlara yönelmiş Türk pazarının, bu konudaki yetersizliğini biraz olsun kapatmasını sağlayacaktır. Bundan yararlanacak çeşitli alıcılar olacaktır. Fakat verilen krediler, özellikle kamu malına etkisi olacak projelere yönelmektedirler, bunlar yenilenebilir enerjilere, eğitime, ve sağlığa yapılan özel yatırımlar olabilir. Diğer sektörler de dışlanmış değillerdir. Finanse edilmiş projelerin etkilerini ve projelerin bu sorulara katkılarını ve diğer iş ve katma değer yaratmak gibi doğrudan ekonomik kriterleri ölçebilecek düzen ayrıca oluşturulmuştur.

İletişim Bilgisi:

Agence Française de Développement – Fransız Kalkınma Ajansı Merkez Ofisi

5 rue Roland Barthes, 75 598 Paris Cedex 12, France, Tel: +33 1 53 44 31 31, Faks: +33 1 44 87 99 39

Fransız Kalkınma Ajansı İstanbul Ofisi

Büyükdere caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 4 Levent, İstanbul, Tel: +90 212 283 31 11, Faks: + 90 212 283 31 51, E-posta: afdistanbul@afd.fr

Fransız Kalkınma Ajansı Ankara Ofisi

Fransa Ekonomi Müşavirliği, İran Caddesi Karum İş Merkezi E Asansörü, 6. Kat No: 444, 06680 Ankara

İletişim Proje Yöneticisi Yonca MORALI / Tel: +90 312 428 31 75

Kaynakca:

Fransa Türkiye İşbirliği-Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği

Fransız Kalkınma Ajansı

https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/afd/en/

https://blog.private-sector-and-development.com/institution/afd/