G20 Ülkeleri ve AB’nin düzenlediği “Küresel Sağlık Zirvesi” yapıldı.

G20 Ülkeleri ve AB’nin düzenlediği “Küresel Sağlık Zirvesi” yapıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G-20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun, 21 Mayıs 2021 tarihinde düzenlediği “Küresel Sağlık Zirvesi” nde açıklamalarda bulundu.

“Sağlık konulu bu ilk G20 zirvesi, küresel sağlık politikasında yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor. Dünya liderleri, sağlıkta çok taraflılığa ve küresel işbirliğine güçlü bir şekilde bağlı kaldılar. Bu, ihracat yasağı olmaması, küresel tedarik zincirlerini açık tutması ve üretim kapasitesini her yerde genişletmek için çalışması anlamına geliyor. Bu ilkelere göre yaşarsak, dünya salgınlara daha iyi hazırlanacaktır. ”

G20 liderleri, her yerde COVID-19 krizinin sona ermesini hızlandırmak ve gelecekteki salgınlara daha iyi hazırlanmak için birlikte önemli uygulamaların içinde olacaklarını deklere etti.

Zirve, G20 için bir fırsattı ve G-20 ülke liderleri, uluslararası ve bölgesel kuruluşların başkanlarını ve küresel sağlık kuruluşlarının temsilcilerini COVID-19 salgınından çıkarılan dersleri paylaşmaya davet etti. Liderler, COVID-19’un üstesinden gelmek ve gelecekteki salgınları önlemek ve bunlara hazırlanmak için ortak ilkelere bağlı kalarak bir “Roma Bildirgesini” kabul ettiler.

AB, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne aşağıdaki teklifleri sunacaktır.

• Bu salgın gibi kriz dönemlerinde zorunlu lisansların kullanımını açıklığa kavuşturmak ve kolaylaştırmak;
• Üretimin genişlemesini desteklemek;
• Ticaretin kolaylaştırılması ve ihracat kısıtlamalarının sınırlandırılmasıdır.

Tüm G20 üyeleri, ACT-Accelerator’ın finansman açığını ele alma ihtiyacını da kabul etti ve görev süresini 2022’nin sonuna kadar uzatmayı kabul etti.
Liderler ayrıca birlikte çalışabilecek erken uyarı bilgisi, gözetleme ve tetikleme sistemlerine duyulan ihtiyaç üzerinde de anlaştılar. Bunlar yeni virüsleri değil, aynı zamanda çeşitleri de kapsayacaktır. Ülkelerin çok daha hızlı tespit etmelerini ve yeni ortaya çıkan salgınları pandemik hale gelmeden önce engelleme konusunda harekete geçmelerini sağlayacaklar.

G20, aşılara eşit erişimi sağlama, düşük ve orta gelirli ülkeleri destekleme ihtiyacını açıkça vurguladılar.

2021’in sonunda, BioNTech / Pfizer (1 milyar), Johnson & Johnson (200 milyon) ve Moderna (yaklaşık 100 milyon), düşük gelirli ülkelere kar olmaksızın ve orta gelirli ülkelere daha düşük fiyatlarla ulaştırılmak üzere 1,3 milyar doz aşı sözü verdi. Aşıların çoğu COVAX üzerinden tespit edilen ülkelere gidecek. Ayrıca, 2022 için 1 milyardan fazla doz aşı taahhüt ettiler.

AB, özellikle COVAX aracılığıyla, yıl sonuna kadar düşük ve orta gelirli ülkelere 100 milyon doz aşı bağışlamayı hedefliyor.

AB, mevcut aşı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, Afrika’yı kendi aşılarını üretmesi için destekleyecek ve yatırım yapacak. AB, Afrika’daki üretim kapasitesini ve aşılara, ilaçlara ve sağlık teknolojilerine erişimi artırmak için bir girişim başlattı. AB bütçesinden ve Avrupa Yatırım Bankası gibi Avrupa kalkınma finansmanı kurumlarından 1 milyar Euro fonla desteklenen girişim, altyapı ve üretim kapasitesinin yanı sıra eğitim ve beceriler, tedarik zinciri yönetimi ve düzenleyici çerçeveye yönelik yatırımları da kapsayacak.
Zirve katılımcıları

G20 üyeleri: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. Singapur, İspanya ve Hollanda konuk ülkelerdi.

Portekiz’den (AB Konseyi Başkanlığı olarak), Norveç’ten (ACT-Accelerator Eş Başkanı olarak) ve İsviçre’den Devlet veya Hükümet Başkanları

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Afrika gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşların liderleri, Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI), Global Fund ve Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) gibi küresel sağlık aktörlerinin temsilcileri

Zirve ilkelerinin hazırlanması, ilgili uluslararası forumlarda ve çok taraflı kurumlarda ifade edilenler de dahil olmak üzere bilimsel kanıtlar, sivil toplum ve diğer paydaşların görüşleri ile bilgilendirilen kapsayıcı bir süreçti. Bunlar arasında G7, G20, Dünya Sağlık Asamblesi, pandemiye hazırlık ve müdahale için Bağımsız Panel ve pandemiye hazırlık ve müdahale amacıyla küresel müştereklerin finansmanı üzerine oluşturulan “Yüksek Düzey Bağımsız Panel” bulunmaktadır.

Kaynak:

AB Küresel Sağlık Zirvesi, İtalya-Roma, 21 Mayıs 2021

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir