G7 Liderleri 2021’de, Aşılara küresel eşit erişim için 4,3 milyar ABD doları verdi.

G7 liderleri 2021’de testlere, tedavilere ve aşılara küresel eşit erişimi finanse etmek için 4,3 milyar ABD doları vermeyi taahhüt etti.  

COVAX Birlikteliği ACT Accelerator (Eşit Erişimi Hızlandırmak için Küresel İşbirliği), COVID-19’un akut aşamasını sona erdirmek için gereken testlerin, tedavilerin ve aşıların geliştirilmesini ve adil bir şekilde sunulmasını finanse etmek için ABD, Almanya, Avrupa Komisyonu, Japonya ve Kanada’dan 4,3  milyar ABD Doları’nın  üzerinde yeni destekte bulunmaları memnuniyetle karşılamaktadır.

19 Şubat 2021 tarihli taahhütleri ile bugüne kadar taahhüt edilen toplam tutar 10,3 milyar ABD doları oldu. ACT Accelerator’ın (COVID-19 teşhislerine, tedavilerine ve aşılarına olan geliştirme, üretim ve Eşit Erişimi Hızlandırmak için Küresel İşbirliği) 2021’deki çalışmalarını tam olarak karşılamak için 22,9 milyar ABD doları tutarında bir finansmana ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir.

İngiltere’nin aşı fazlasını gelişmekte olan ülkelerle paylaşma taahhüdü de memnuniyetle karşılanmakta ve Kanada, Fransa, Norveç ve Avrupa Birliği tarafından yapılan benzer katkılar sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, Küresel Sağlık liderleri, önemli finansal taahhütler olmadan, COVID-19 araçlarına erişimin erteleneceğini, daha fazla mutasyon riskine yol açacağını ve salgının her yerde uzatılacağını yineledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 19 Şubat 2021 tarihindeki Sanal G7 liderleri toplantısında ev sahipliği yaptığı ve günün ilerleyen saatlerinde, Münih Güvenlik Konferansı’nda verilen taahhütler, küresel eşitlik ihtiyacının altını çizerek test, tedavi ve aşılara erişim konusunda COVID-19 salgınına verilen küresel yanıtta önemli ilerlemeye işaret etmiştir.

Dünya Liderleri, her ülke güvende olana kadar hiçbir ülkenin güvende olamayacağının farkına  vardılar ve dünya çapında etkili testler, tedaviler ve aşılar geliştirmek ve dağıtmak için COVAX Birlikteliği ACT Accelerator ortaklığına 4,3 milyar ABD dolarının üzerinde toplu olarak taahhüt  verdiler.

Katkı sağlayan Devletler ve Kuruluşlar

Amerika Birleşik Devletleri, COVAX İlerleme Piyasası Taahhüdü için Aşı İttifakı olan GAVİ (Bill & Melinda Gates Vakfı, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası) Aşı İttifakına 2 milyar ABD  doları vermeyi taahhüt etti. 2021 ve 2022’ye kadar 2 milyar ABD doları daha taahhüt etti.

Almanya, testler, tedaviler, aşılar ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinde ACT Accelerator (Eşit Erişimi Hızlandırmak için Küresel İşbirliği)’ın tüm paydaşlarına ve kuruluşuna 1,8 milyar ABD doları (1,5 milyar Euro) vermeyi taahhüt etti.

Avrupa Komisyonu, COVAX Gelişmiş Piyasa Taahhüdü için 363 milyon ABD doları (300 milyon Euro) vermeyi taahhüt etti.

Japonya, COVAX Advance Market Commitment (COVAX Aşı Piyasa Taahhüdü) ve UNITAID (Düşük ve orta gelirli ülkelerde salgın hastalıkları önlemek, teşhis ve tedavi etmek için tüberküloz, sıtma ve HIV / AIDS ve ölümcül enfeksiyonlarına vurgu yapan ortaklarla birlikte çalışan küresel bir sağlık girişimidir) için 79 milyon ABD doları vermeyi taahhüt  etti.

Kanada,  ACT Accelerator’a (Aşıya Eşit Erişimi Hızlandırmak için Küresel İşbirliği) 59 milyon ABD doları ( 75 milyon Kanada Doları) vermeyi taahhüt  etti.

Avrupa Yatırım Bankası,   ACT Accelerator (Eşit Erişimi Hızlandırmak için Küresel İşbirliği) ortaklığının uğraşısına katkı vermek için gelecekteki ödemeleri önceden verebilmesine katkı için 242 milyon ABD doları (200 milyon Euro) kredi teminatı sağlamayı kabul etmiştir.

Birleşik Krallık (İngiltere)‘ın gelişmekte olan ülkelerle ek aşı dozlarını paylaşma konusunda Kanada, Fransa, Norveç ve Avrupa Birliği’ne katılma taahhüdü, yanısıra, dünya çapında mevcut aşı hacmini artırmak ve dünyanın en savunmasız ve aşısızlığa maruz kalan bazı ülke insanlarına virüs bulaşmasının hızla azaltılmasını desteklemek için karar vermiştir.

ACT Accelerator (Aşıya Eşit Erişimi Hızlandırmak için Küresel İşbirliği)’ın 2020-2021 için ilk ihtiyaçları 38,1 milyar ABD  doları civarındaydı. 19 Şubat 2021 tarihinden önce, bağımsız bağışçıların, özel sektör kuruluşlarının, hayırseverlerin ve çok taraflı katkıda bulunanların benzeri görülmemiş bir seferberliği ile 6 milyar ABD doları taahhüt etmişlerdi. Bu taahhütler ve maliyet ayarlamaları dikkate alındığında, bugünün yeni katkıları, ACT Accelerator ortaklığına taahhüt edilen toplam  tutarı 10,3 milyar ABD dolarına  çıkarmakta ve finansman açığını 22,9 milyar ABD dolarına düşürmektedir.

Önümüzdeki birkaç hafta, küresel COVID-19 aşı teminine yanıt için kritik olacak. ACT Accelerator’ın çalışmalarını tam olarak finanse etmek ve 2 milyardan fazla doz aşı dağıtımını sağlamak için daha fazla taahhüt gereklidir. Tıbbi oksijen ve deksametazon ve yeni ürünler de dâhil olmak üzere milyonlarca tedavi için aşı sağlanması ve yüksek kaliteli, düşük maliyetli moleküler testler, antijen saptama RDT’leri (Ag-RDT’ler) ve testler dahil 900 milyondan fazla tanı testi gereklidir. Bu çalışma aynı zamanda, küresel müdahale programlarının ihtiyaçlarını ve yeni ve ortaya çıkan varyantların tehdidini karşılamak için yeni ve değiştirilmiş testler, tedaviler ve aşılar için hızlı Ar-Ge yapılması, ürün değerlendirmesi ve düzenleyici kararlar alınmasına acil ihtiyaçlar karşılanacaktır.

Küresel sağlık liderleri 19 Şubat 2021 tarihli toplantıda neler söylediler. 

DSÖ Genel Direktörü  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus şunları söyledi:  “Önemli finansman taahhütleri için ABD, Almanya, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası, Japonya ve Kanada’ya teşekkür ediyorum. Bugünün haberleri bize dayanışmanın hüküm sürdüğünü gösteriyor; Bu salgını sona erdirmek için tek küresel çözümü finanse ederek sorunların üzerinden gelebiliriz. Tarih bizi toplu olarak yargılayacak ve bunu birlikte çözmemiz gerektiğini dünyaya yeniden vurguladıkları için bugünün G7 Liderleri ve Münih Güvenlik Konseyi’nden gelen destek sözlerini memnuniyetle karşılıyorum.”

Aşı İttifakı GAVİ’nin CEO’su Dr. Seth Berkley  şunları söyledi:  “GAVİ COVAX AMC’ye verilen bu destek, COVID-19 aşılarına adil ve küresel erişime büyük bir bağlılık gösteriyor ve akut aşamayı sona erdirme çabalarımıza büyük bir destek sağlıyor. Küresel sağlık ve küresel sağlık güvenliği alanlarındaki bu güçlü liderlik için G7 ülkelerine, özellikle Almanya ve ABD’ye ve AB’ye teşekkür ediyoruz. ”  

FIND’ın (Yenilikçi Yeni Teşhis Vakfı) İcra Kurulu Başkanı Dr Catharina Boehme, şunları söyledi:  “Bugünün (19 Şubat 2021) yeni taahhüt memnuniyetle karşılandı. Pandemi de geçen bir yıldan fazla bir süredir, testlerdeki eşitsizlik dünya genelinde varlığını sürdürüyor, bu da birçok ülkenin yeni değişkenler ortaya çıksa bile salgın tepkisinde hâlâ tepkisiz olduğu anlamına geliyor. Afrika’da yapılan her test için Avrupa destek veriyor. Her ülke herkesi güvende tutmak için ihtiyaç duyduğu testlere, tedavilere ve aşılara erişene kadar salgın yenilemeyecek. “

Global Fund İcra Direktörü  Peter Sands şunları söyledi:  “Global Fon, ACT-Accelerator’a yapılan bu önemli katkıları memnuniyetle karşılıyor. Virüs mutasyona uğrayıp arttıkça, COVID-19’u yenmek ve hayat kurtarmak için testlere, tedavilere, aşılara ve kişisel koruyucu ekipmana eşit erişim sağlamak önemlidir. Daha cesur, daha hızlı ve daha bütüncül bir yanıtı herkes için en önemli öncelik olmalıdır. Dünyanın bazı yerlerinde COVID-19 ne kadar uzun süre kontrol edilmeden bırakılırsa, yeni varyantların riski o kadar artar ve ekonomiler ve diğer ölümcül hastalıklar üzerindeki zincirleme etkisi o kadar büyük olur. Şimdi birlikte hareket etmeliyiz.”

 UNITAID’in İcra Direktörü  Dr. Philippe Duneton (Düşük ve orta gelirli ülkelerde salgın hastalıkları önlemek, teşhis ve tedavi etmek için tüberküloz, sıtma ve HIV / AIDS ve ölümcül enfeksiyonlarına vurgu yapan ortaklarla birlikte çalışan küresel bir sağlık girişimidir.) şunları söyledi: UNITAID, ACT-Accelerator’ın hayati çalışmalarına bu kadar güçlü bağlılığı memnuniyetle karşılıyor. COVID-19 tedavileri, hayat kurtarmak ve mutasyona uğramış bir virüse karşı ikinci bir savunma hattı sağlamak için gerekli. Bu yatırım, umut verici tedavilerin insanlara her yerde ulaşmasını sağlamak için çalışmalarımıza yardımcı olacaktır. “

Salgına Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) CEO’su Dr. Richard Hatchett   şunları söyledi: “Pandeminin yeni ve daha karmaşık bir aşamasına giriyoruz. Geliştirdiğimiz güvenli ve etkili aşıları etkileme tehdidinde bulunan yeni varyantların ortaya çıkması, artık bu virüse karşı her zamankinden daha fazla yarışta olduğumuz anlamına geliyor. Bu vesileyle, bu yıkıcı krizin akut aşamasını sona erdirme planımızı ileriye taşımakla kalmayıp, aynı zamanda Ar-Ge’ye yatırım yapmamızı, küresel olarak adil dağıtım için çalışmamızı ve bilimsel başarılarımızı inşa etmemizi sağlamaya odaklanmaya devam etmemiz çok önemlidir. Bu pandeminin devam eden zorluğuyla başa çıkmak için G7’nin liderliğini memnuniyetle karşılıyor ve COVID-19 aşısı geliştirme ve dağıtımını ilerletmeye odaklanıyoruz. Üretim kapasitesini artırma ve genomik sıralama bilgilerini paylaşma taahhütlerine ek olarak, çalışmalarımızı hızlandırabilir ve dünyanın acil olarak ihtiyaç duyduğu araçları sağlamaya devam edebiliriz. Bu pandeminin yıkımını durdurma çabalarımızda işbirliği yapmak için şimdi değerlendirmemiz gereken bir fırsat var.

Daha fazla bilgi edinmek için:  https://www.who.int/initiatives/act-accelerator

Kaynak:

DSÖ,  Basın Bülteni, Cenevre, 19 Şubat 2021

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir