Güzellik…

Güzellik…

Güzelliğe…

Estetik , “güzel” üzerine düşünme, onun ne olduğunu açıklama çabası” olarak tanımlanıyor.

Peki güzellik nedir?

Bir canlının, somut bir nesnenin veya soyut bir kavramın algısal bir haz duyumsatan; hoşnutluk veren durumu kısaca.

Güzellik Kant’ a göre sübjektif.  Güzelliğin sadece duyumsama ile ilgili değil, kişinin güzel ve çirkin ile ilgili yargılarının sonucu oluştuğunu söylüyor. Güzel olanın bakılana değil bakana göre belirlendiğini, öznel olduğunu.

İnsan topluluklarının beğenileri kültürlere ve zamana göre değişim gösteriyor.

O halde pek de mutlak ve ideal güzellikten bahsedilebilmek mümkün olmayabilir.  Öznel güzellik tanımını daha doğru bir yaklaşım olabilir.

Estetik güzelliğe yöneliyor. Duyusal olanın güzellik ile olan ilgisini ele alıyor. Güzel olanı sanatsal manada ele almaya çalışıyor.

Croce’e göre bir eserin sanat eseri olabilmesi için sanatçının, hayal gücünü ve yaratıcı yanını kullanarak doğadan aldığı izlenimleri ayıklaması, birleştirmesi ve bir anlatıma dönüştürmesi gerekir.

Ona göre, doğanın ürettiklerinde ancak sanat eserlerine bir benzerlikten söz edilebilir ve sanat eseri, doğa ürünlerinden fazla bir şeydir. Bir şeyin sanat eseri olması için de özgün ve tek olması gerekir.

Sanat felsefesinde bir başka görüşe göre ise, “sanatçı sanat eserini yaratan kişidir; kendi alanına göre bazı maddeler kullanır, onlara biçim verir”. Bu etkinlik sonucu bir ürün ortaya çıkar. Bu ürün beğeni taşıyorsa, sanat eseri olma özelliği kazanır.

Sözü çok uzatmadan, nihayetlendirelim.

Her ne kadar felsefede pek çok farklı görüş ve anlayış olsa da (hepsine saygı duyarız) ben Hegel’e kulak vermeyi tercih edeceğim.

Ona göre güzellik, tabiatın kendisinin bütünündeki “Mutlak Ruhun” görüntüsü.

Bakmayı bilenlere. Görenlere.

Şanslıyız, doğayı görenlerin sayesinde, bir çam ağacı kabuğunun doğadaki hali gözlerimizin önüne serilebiliyor bir sabah.

Bu bir sanat eseri ve bence doğa en büyük sanatçılardan biri. İnsanda hoş duygular uyandıran, güneşin batışı, kıyıya vuran dalgalar…

Peki sizce bu fotoğraf da sanatçı kim?

Estetik olan ne?

Güzel olan ne?

Bu güzelliğe gönül gözü ile bakabilen mi?

Fotoğrafı çeken mi?

Doğa mı?

O da sizin kararınız olsun.

Güzele, güzelliğe.

Yazar: Uzm. Ecz. H. Kürşat Parlatan, Ankara, 03 Haziran 2022

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir