Hakkımızda 

Dünya Sağlık Örgütü Sağlığı, yalnızca hastalığın veya sakatlığın olmaması hali değil tam bir fiziksel, zihinsel (ruhsal) ve sosyal iyi olma hali olarak tanımlamaktadır.

İnsanlık tarihine bakıldığında; insanın temel üç ihtiyacının (neslin devamı, temel fizyolojik ihtiyaçlar ve korunma) bilinçli ya da içgüdüsel olarak karşılanması için çalıştığı ve bundan sonra da çalışacağı ortadadır.

Yeryüzündeki tüm varlıklar (canlı-cansız) arasında Tanrının insana bahşettiği en kıymetli hazine aklı kullanma yetisidir.

İnsanlığın bilinen 11-12 bin yıllık tarihine bakıldığında; insanlar kavgalara, savaşlara ve kendilerini geliştirmeye karşı büyük mücadeleler vermişlerdir.

Yakın insanlık tarihine bakıldığında bile din savaşları, ticari savaşlar, petrol savaşları, enerji kaynaklarını elde etme savaşları, iktidar ve hırs savaşları, açlık ve kıtlıkla savaş, Dünya’ya hükmetme savaşları insanı en çok etkileyen olgu olmuştur.

İnsan nedir? Doğa nedir? Anne-Baba-Arkadaş nedir? Çevre nedir? Dünya Nedir? Ay-Güneş-Yıldızlar nedir? Evren nedir? Sorguladıkça, sorgular insanoğlu…

Kendini bilmeye başlayan kişi her şeyi sorgular… Eğitimini, gelişimini, yuva kurmak için yol arkadaşını seçerken izleyeceği yöntemi, iş ve meslek seçimini, arkadaşlarını, hobilerini, ülke yönetiminde söz alacak kişilerin seçimini, yaşam felsefesini vb her şeyi sorgular ve öyle karar verir yaşam biçimine…

Günümüz Dünyasında; Kişinin kendini bilmesi ve bulmasında çok önemli başka etkenlerde söz konusudur. Geçmişte yaşanan olumlu ve olumsuz konuları deneyimleyerek yaşamak zaman ve mekân açısından imkânsızdır.

Bu nedenlerle; Kitaplar, Dergiler, Atlaslar, Araştırmalar, Belgeseller, Filmler, Radyo ve Televizyon Programları, Sosyal Medya gibi alanlarda okumak ve araştırmalarda bulunmak çok önemlidir. Bütün bunlar beyni besleyen ve kişinin gelişim ve değişimine katkı sağlayan olgulardır.

İnsanlık tarihi günümüz gözüyle incelendiğinde; “İnsan insanın kurdudur” gerçeğine rağmen, sayıları az da olsa akıllarını, güçlerini, insan sevgilerini karşılık beklemeden birleştirmeye çalışan, ayırım gözetmeksizin bütün insanların barış, özgürlük ve adalet içerisinde kardeşçe yaşamaları için uğraşan insanlar da el ele verip seslerini duyurmayı başardılar…

İyi ve ideal insan olabilmek için; Aklıyla gönlünü ve gücünü birleştiren insan, diğer insanlarla barış içinde yaşamayı, ayırım gözetmeden sevmeyi, kendilerini bilmeyi, kendilerini yenmeyi, karşılık beklemeden vermeyi ve güzellikleri görmeyi bilen insandır.

İnsan yaşamında, görmek isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için yeterince karanlık vardır. Herkesin kayıp hazinesi bilindiği gibi kendi eksikliğidir…

Sabrın ikinci akıl olduğunu ve vakti gelmeden paylaşılan fikirlerin ölü doğduğunu bilenlerdenim…

“Işığa kavuşman için, karanlığa meydan okuman gerekir” sözü kadim bilgelerin sözüdür.

Bu nedenlerle, bana ışık tutan ustalarıma olan borcumu ödeyebilmek için, bir ayna olmak ve nasibime düşen ışığı tüm insanlarla paylaşabilmek amacıyla;

Yaşamım süresince en çok emek verdiğim, en iyi bilgi sahibi olduğum ve yeni bilgiye nasıl ulaşılabileceğimi bildiğim “Sağlık” alanında hizmet veren profesyonellere yönelik web sitesi fikrim konusunda beni yüreklendiren; Türkiye Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Murat Balaban’a, Medya ve İletilişim Akademisi Başkanı Metin Balcı ve Başkan Yardımcısı Faruk Saygılı’ ya web sitesi yapma imkânı sağlayan Türkiye Gazeteciler Cemiyetine minnet borçluyum…

Web sitemizde;

Özellikle adını çok duyduğumuz ve içeriğini neredeyse hiç bilemediğimiz konularda karar vericilerin bile zaman zaman ulaşamadığı bütüncül bilgiyi onların hizmetine sunmaktır.

Ayrıca, bir haberi ve duyumu alan kişinin, o haberin sahibi olan kuruluş hakkında da bilgiye hemen ulaşması çok önemlidir.

Eminim, sağlık sektöründe yüzlerce, binlerce dergi, gazete, radyo-televizyon, web sitesi gibi yayın bulunmaktadır. Ve hepsinin de çok değerli katkılar sunduğuna inananlardanım.

Biz bu web sitemizde, az bilinen ve bilgiye bir çırpıda ulaşılamayan ulusal ve uluslararası boyutta çalışan kuruluşları hem tanıtıp, hem de Türkiye ile hem genel hem de sağlık alanında olan çalışmaları sizlerle paylaşacağız.

Bunlar:

Birleşmiş Milletler ve Uzmanlık Kuruluşları: Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, UNFPA, UNDP, FAO, ILO, UNIDO, Mülteciler Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, Dünya Gıda Programı, Dünya Bankası, IMF, Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü gibi.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK): Birleşmiş Milletler Kuruluşları, Uluslararası Diğer Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve ekonomik yönden güçlü büyük Devletlerin kurduğu Kalkınma Ajansları ve Teknik İşbirliği Programından destek sağlayarak hizmet üreten  Meslak Örgütleri, Dernekler ve Vakıflar.

Yabancı Kalkınma Ajansları ve/veya Teknik İşbirliği Programları; Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı (DFID), İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı (NORAD) gibi.

Eğitim Programları: Sağlık-Tıp ve Medikal alanda Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Programları ile Öğrenci Değişim Programları

Yazarlar: Yurtiçi ve Yurtdışında yaşayan ve sağlık alanlarında söz sahibi olmuş kişiler web sitemizde yer alacaklardır.

Faydalı Bilgiler: Sağlık alanında başta Dünya Sağlık Örgütü ve T. C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere önemli kurum ve kuruluşların hazırladıkları bilgi ve belgeye ulaşılacaktır.

Ulusal ve Uluslararası Dokümanlar: Ulaşılması gerekli Ulusal ve Uluslararası alanda çok önem arz eden belgelere doğrudan ulaşılması sağlanacaktır.

Linkler: Bu bölümde sağlık sektöründe ulaşılması gerekli kurum ve kuruluşlara (Devlet Kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve Uzmanlık Kuruluşlarının Merkez ve Türkiye Ofisleri, Yabancı Kalkınma Ajansları, Sağlık Sektöründe hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları (Meslek Örgütleri, Dernekler ve Vakıflar), Sağlık Sektöründeki Yazarlardır.

 

Web Sitesini Hazırlayan ve Hizmete Sunan:

Bekir METİN