Halk Sağlığını İyileştirmenin 75. Yılında Dünya Sağlık Örgütü

Halk Sağlığını İyileştirmenin 75. Yılında Dünya Sağlık Örgütü

7 Nisan 2023 ̶ Dünya Sağlık Günü ̶ Dünya Sağlık Örgütü’nün 75. Kuruluş yıldönümü.

1948’de dünya ülkeleri bir araya geldi ve sağlığı geliştirmek, dünyayı güvende tutmak ve savunmasız kişilere hizmet etmek için DSÖ’nü kurdu. Böylece herkes, her yerde en yüksek sağlık ve esenlik düzeyine ulaşabilir.

#Herkes İçin Sağlık #DSÖ75

Halk için yapılanlar

Herkes İçin Sağlık, barışçıl, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünyada tatmin edici bir yaşam için tüm insanların sağlıklı olmasını öngörür.

Sağlık hakkı temel bir insan hakkıdır. Herkes ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine, ihtiyaç duyduğu yerde ve zamanda, maddi sıkıntı yaşamadan erişebilmelidir.

Dünya nüfusunun % 30’u temel sağlık hizmetlerine erişemiyor.

Neredeyse iki milyar insan, en savunmasız ortamlardakileri etkileyen önemli eşitsizliklerle birlikte, yıkıcı veya yoksullaştırıcı sağlık harcamalarıyla karşı karşıya.

Evrensel sağlık sigortası (UHC), finansal koruma ve kaliteli temel hizmetlere erişim sunar, insanları yoksulluktan kurtarır, ailelerin ve toplulukların refahını destekler, halk sağlığı krizlerine karşı korur ve bizi #HealthForAll’a doğru hareket ettirir.

Herkes için sağlığı gerçeğe dönüştürmek için şunlara ihtiyacımız var: kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarını koruyabilmeleri için yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi olan bireyler ve topluluklar; kaliteli, insan merkezli bakım sağlayan vasıflı sağlık çalışanları ve evrensel sağlık sigortasına yatırım yapmaya kararlı politika yapıcılar.

Kanıtlar, birinci basamak sağlık hizmetleri (PHC) yaklaşımıyla desteklenen sağlık sistemlerinin, sağlık ve esenlik hizmetlerini insanlara daha yakın hale getirmenin en etkili ve uygun maliyetli yolu olduğunu göstermektedir.

COVID-19, her ülkenin #HealthForAll yolculuğunu geriletti.

COVID-19 ve diğer acil sağlık durumları, örtüşen insani ve iklim krizleri, ekonomik kısıtlamalar ve savaş, her ülkenin #HealthForAll yolculuğunu daha acil hale getirdi. Şimdi liderlerin evrensel sağlık sigortası taahhütlerini yerine getirmek için harekete geçme ve sivil toplumun liderleri sorumlu tutma zamanı.

Sağlıkla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar (SDG)’ın karşılanması için ilerlemenin hızlandırılması gerekir.

Maddi sıkıntıya düşmeden ihtiyacınız olan sağlık hizmetlerine erişim hakkınızı talep edin!

Üye Devletler için yapılanlar

Güçlü sağlık sistemlerine yatırım müreffeh bir toplum için kritik öneme sahiptir. Sağlık için kamu finansmanının artırılması ve cepten sağlık maliyetlerinin düşürülmesi hayat kurtarırken, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini sağlığın ötesine taşıyor.

Hem evrensel sağlık sigortası hem de acil durum hazırlığı sağlamak için güçlü sağlık sistemlerine ihtiyaç vardır.

Evrensel sağlık sigortası politik ve sosyal bir seçimdir. Güçlü siyasi liderliğe ve kamu talebine ihtiyacımız var.

Sağlıklı yaşam ortamları insanların yaşamlarını değiştirebilir.

DSÖ, tütün, alkol, ilave şeker ve fosil yakıtlar üzerindeki “sağlık vergilerinin” artırılmasını tavsiye ediyor. Bu vergiler çok ihtiyaç duyulan kamu gelirlerini getiriyor.

2023-2030 yılları arasında dünya çapında tahmini 10 milyon sağlık çalışanı açığı var. Sağlık sektörü için eğitime ve istihdam yaratmaya yatırım yapılması gerekmektedir.

Halk sağlığını iyileştirmek için neler yapılmalı

Kâr ve kirliliğin yönlendirdiği ekonomilerden adalet ve esenliğin yönlendirdiği ekonomilere geçiş.

Başarı, insanların refahı ve sağlıklı ortamlarla ölçülmelidir.

Artan sosyal katılım ve sağlıkta gelişmiş kişisel bakım için bireyleri, aileleri ve toplulukları dahil edin ve güçlendirin. Sağlık kararlarının ve sonuçlarının merkezinde insanlarla bilgili ve aktif katılım sağlayın.

En çok her yaşta ihtiyaç duyanlara ulaşmak ve katılım sağlamak ve tüm insanların sağlığını ve refahını iyileştirmek için eşitlik odaklı, cinsiyete duyarlı ve hak temelli programlama ile finansal koruma ile temel kaliteli hizmetler sunmak için bir birinci basamak sağlık hizmeti yaklaşımı kullanarak entegre ulusal sağlık sistemlerini güçlendirin.

Devlet dışı aktörlerin Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UHC)’ne yönelik hükümet önderliğindeki planlamaya, ilerleme incelemelerine veya uygulamaya katılmasını sağlayın.

7 Nisan 2023 Dünya Sağlık Günü’nde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 75. Kuruluş yıldönümü kutlanacak.

1948’de dünya ülkeleri bir araya geldi ve sağlığı geliştirmek, dünyayı güvende tutmak ve savunmasız kişilere hizmet etmek için DSÖ’nü kurdu. Böylece herkes, her yerde en yüksek sağlık ve esenlik düzeyine ulaşabilir.

DSÖ’nün 75. yıl dönümü, son yetmiş yılda yaşam kalitesini iyileştiren halk sağlığı başarılarına dönüp bakmak için bir fırsattır. Aynı zamanda bugünün ve yarının sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için eylemi motive etmek için bir fırsattır.

Herkes İçin Sağlık’a ulaşma yolculuğunda DSÖ’ye katkı verin.

#Herkes İçin Sağlık #DSÖ75

Haberi hazırlayan: Bekir Metin

Kaynak: DSÖ Web sitesi (www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health) Erişim tarihi: 5 Nisan 2023

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir