Herkes İçin Sağlık Ekonomisi DSÖ Konseyi Üyeleri açıklandı.

Herkes İçin Sağlık Ekonomisi DSÖ Konseyi Üyeleri açıklandı.

DSÖ Genel Direktörü tarafından DSÖ’nün ekonomi ve sağlık gündemi hakkında rehberlik sağlamak üzere 13 Kasım 2020 tarihinde kurulan “Herkes İçin Sağlık Ekonomisi DSÖ Konseyi” için 6 Mayıs 2021 tarihinde Cenevre’de gerçekleşen toplantıda 11 üyesini belirledi.

Herkes İçin Sağlık Ekonomisi DSÖ Konseyi, bir kamu politikası hedefi olarak herkes için sağlığı yeniden düzenlemeyi, ulusal ve küresel ekonomilerin ve finansın bu iddialı hedefe ulaşacak şekilde yapılandırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Konsey, yerel ve küresel sağlık sistemlerine yatırımı kısa vadeli bir maliyet olarak değil, geleceğe yönelik bir yatırım olarak gören bir çalışma grubu oluşturmayı hedeflemektedir.

  • Konsey, birbiriyle ilişkili ekonomik ve sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin konuların yanı sıra;
  • Herkes için sağlığı ve refahı ölçmenin ve değerlendirmenin daha iyi yol ve yöntemini bulmak;
  • Nüfus sağlığı hedeflerine ulaşmaya yönelik değişim ve dönüşümü yönlendirmek amacıyla kamu sektörü kapasitesinin oluşturulması;
  • Ulusal ve küresel finansal sistemlerin, sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla istikrarlı bir kaynak akışı bulunmasını sağlamak;

Dünya ülkeleri içinde ve ülkeler arasında sağlık hizmetlerinin eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için inovasyon sürecini ve sonuçlarını yönetmektedir.

DSÖ, Herkes için Sağlık Ekonomisi Konseyi’nin ilk üyelerini, dünyanın dört bir yanından ekonomi, sağlık ve kalkınmada önde gelen uzmanlar arasından 11 kişi olarak belirledi.

Konseyin rolü, DSÖ Genel Direktörüne birbiriyle ilişkili sağlık ve ekonomik zorlukları ele alma ve sağlıklı toplumlar inşa etmeleri için toplulukları ve ülkeleri destekleyen ileriye dönük bir yol haritası çıkarma konusunda bağımsız tavsiyeler sunacaktır. Bunu yapmak için, genel bir amaç olarak herkes için sağlığı destekleyen, daha adil ve etkili sağlık sistemleri de dâhil olmak üzere ekonomiyi şekillendirecek yeni bir yaklaşım için öneriler sunacaktır.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “DSÖ’nün alanında uzman ve sürdürülebilir çalışmalara uygun küresel uzmanlar grubunun, başkanlığını seçkin ekonomist Profesör Mariana Mazzucato‘nun yaptığı Konsey’in üyelerini tespit edip bir araya getirmesinden dolayı çok memnunum” dedi. “Bu Konseyi tam olarak ekonomi, politika geliştirme ve sağlık alanlarında önde gelen uzmanları bir araya getirmek ve onların bilgi ve becerilerinden yararlanmak için oluşturmasını sağladım. Onları, sağlığın tüm ülke hükümet uygulamalarının ve yatırım kararlarının merkezinde olmasını sağlayacak yeni bir yol konusunda tavsiyelerde bulunmalarını tavsiye ediyorum. En önemli değerimiz olarak sağlığa değer vermeli ve yatırım yapmalıyız.”

Konsey, 6 Mayıs 2021 tarihinde bir açılış toplantısı düzenledi ve COVID-19 salgınından öğrenilen gerçek dünya örnekleri ve dersler üzerine inşa edilmiş içgörüler toplamak ve eyleme geçirilebilir planlar ve ileriye dönük uygulamalar geliştirmek için sağlam ve geniş kapsamlı bir süreci başlatıyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

Konseyin Hamisi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yeni oluşturulan Konseyin birbiriyle ilişkili halk sağlığı ve ekonomi sorunlarının ele alınmasında DSÖ ve ülkelere güçlü destek sağlayacağını söyledi.

Başbakan Marin, “Pandeminin dünya çapında sağlık, ekonomi ve toplumlar üzerinde çok önemli bir etkisi oldu. Aynı zamanda doğru yaklaşımla savunmasızları korumanın, hem sağlığı hem de ekonomiyi korumanın mümkün olduğunu göstermiştir. Küresel dayanışmanın anlamını ve insanları karar almanın merkezine koymanın önemini vurguladı. Kadınların politika oluşumuna ve müdahalenin ve iyileşmenin merkezinde yer alması esastır. “Bu Konseyin hem DSÖ Sekretaryasına hem de Üye Devletlere paha biçilmez tavsiyeler sağlayacağına şiddetle inanıyoruz.” dedi.

Konsey Başkanı Profesör Mariana Mazzucato’ya ek olarak, Konseyin İlk Üyeleri Profesör Senait Fiesseha, Profesör Jayati Ghosh, Vanessa Huang, Profesör Stephanie Kelton, Profesör Ilona Kickbusch, Linah Kelebogile Mohohlo, Dr Zélia Maria Profeta da Luz, Kate Raworth ve Dame Marilyn Waring’dir. Konsey’e ek üyeler atanabilir. Dr Vera Songwe özel konuk olarak katılacaktır.

Herkes İçin Sağlık Ekonomisi DSÖ Konseyi Prof. Dr. Mariana Mazzucato

Konsey Başkanı Prof.  Mariana Mazzucato, University College London’da İnovasyon ve Kamusal Amaçlar Enstitüsü’nde, İnovasyon ve Kamusal Değer Ekonomisi Profesörü ve Bölümün Kurucu Direktörü. “Kamu sağlığını korumak ve karşılığında ekonomileri korumak ve güçlendirmek için hükümet kapasiteleri, birbiriyle bağlantılı stratejiler, yatırım ve siyasi taahhüt gerektirir. Herkes için sağlık, devlet yatırımlarının ve inovasyon kararlarının kalbinde yer almalı ve akılda ortak fayda ile yönetilmelidir. Konsey, bu birçok zorluğun üstesinden gelmek ve dünyaya ileriye doğru bir yol sunmak için çalışacaktır.

Herkes İçin Sağlık Ekonomisi DSÖ Konseyi, küresel bir hedef olarak herkes için sağlığı yeniden düzenlemeyi, ulusal ve küresel ekonomilerin ve finansmanın bu iddialı hedefi gerçekleştirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dört önemli alanda neler yapılabileceğine ilişkin tavsiyeleri ve pratik araçları içerir:

Herkes için sağlığı ölçmenin ve değerlendirmenin yeni yolları; Nüfus sağlığı hedeflerine ulaşmaya yönelik dönüştürücü değişim ve yenilik yapmak için kamu sektörü kapasitesini geliştirmek; Sağlık hizmetlerini geliştirmek için finansal sistemlerin yatırım yapmasını sağlamak; Sağlık ve ekonominin birbirine bağlı olduğu temel hakikatine dayanan bir maliyet olarak değil, “sağlıklı bir toplum” için uzun vadeli bir yatırım olarak sağlık finansmanında bir dönüşüm gerektirir.

Kaynak:

DSÖ Haber Bülteni, Cenevre, 6 Mayıs 2021 

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir