Hz. Musa ve “On Emir!”

Hz. Musa ve “On Emir!”

Hz. Musa’yı İsrailoğulları’na seslenirken tasvir eden bir görsel.

 

Hz. Musa’yı anlatan belgeler İbrahim’i Dinlerin Kutsal Kitaplarıdır. Tevrat’a, İncil’e, Kuran’a göre; Hz. Musa, İmran’ın oğludur! O’nun babası Yahser, O’nun da babası Kahes’dir.

Levi kabilesindendir. Yakup’un soyundan gelir ve annesi Yocheved’dir, kız kardeşi Meryem, erkek kardeşinin adı ise Harun’dur.

Kutsal kitaplara göre; Musa doğduğu sırada, Mısır’da İsrail oğulları köle olarak en ağır işlerde çalıştırılmaktaydı! İsrail oğulları atalarının toprakları olan Kenan İllerine gitmek istedilerse de, Firavun onları bırakmadı!

Kuran ve Tevrat’a göre;

Firavun gördüğü bir rüya üzerine İsrail oğullarından doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Bunun üzerine İbrani erkek çocukları öldürülüp Nil Nehrine atıldı! Ancak, erkeklerin azalması, bazı işlerin aksamasına sebep oldu ve bunun üzerine Firavun çocukların bir sene öldürülüp, bir sene öldürülmemesini emretti!..

Hz. Musa, çocukların öldürüldüğü sene dünyaya geldi. İmran ve Yocheved O’na yalnızca üç ay bakabildi!..

Kuran’a göre;  Allah Musa’nın annesine: “Çocuğu emzir, başına geleceklerden korktuğun zaman onu suya (Nil’e) bırak!.. Korkma, üzülme!.. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız” demiştir!..

Annesi, Hz. Musa’yı zift ile birbirine yapıştırılmış otlardan oluşan bir muhafaza içerisinde Nil Nehrine bırakır!..

Musevi kaynaklara göre; Firavun’un kızı Thermuthis, Kuran’a göre ise karısı Asiye (daha sonra Musa’nın peygamberliğine inanacaktır) Musa’yı bulur ve Saray’a alır!..

Ancak, çocuğun İbranî olduğu kısa sürede anlaşılır. Musa’nın ablası onu emzirecek bir İbranî aile bildiğini söyler ve onu gerçek annesine geri götürür!..

Firavun bir İbranî olduğu gerekçesiyle çocuğu istemez, ancak daha sonra kabullenir.

Kuran’da şöyle denir; “Firavun’un karısı dedi ki: “Benim için de, senin için de bir göz bebek; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. “Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi.”

Musa, kendi annesi tarafından emzirildikten sonra saraya geri gelir ve ona “Çekip çıkarılma” anlamına gelen Musa ismi verilir!..

Allah Hz. Musa’ya İsrailoğulları’nı firavunun köleliğinden kurtarma görevi verir. Ona bir asa verir ve Musa bu asa ile lüzumunda içinden yılan/ejderha çıkarma, Kızıl denizi ikiye yarma, hastaları iyileştirme ve nehrin suyunu kan rengine çevirme gibi çeşitli mucizevî işler yapar.!..

Kuran’a göre;  “Hz. Musa Firavunu İsrailoğullarını bırakması ve Allah’a iman etmesi yönünde davet eder. Ancak, o bu daveti kabul etmez.”

Bu öykü Museviliğin kutsal kitabı Tanah’ın bir bölümünü meydana getiren Tevrat (Tora) ile Hıristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes’in Eski Ahit kısmında da bulunmaktadır. Bu sebeple Musevilikte ki ve Hıristiyanlıktaki Hz. Musa bahsi aynıdır.

İslamiyet’e gelince; “Hz. Musa kendisine kitap verilen peygamberlerdendir. Kızıldeniz’i mucizevi bir şekilde asasıyla yararak İsrail oğullarını Mısır’dan çıkarmış, Firavun ve ordusu İsrail oğullarının peşinden gelirken Kızıldeniz’de boğulmuşlardır.. Ayrıca, asasıyla çölde İsrail oğulları için kayadan on iki pınar fışkırtmıştır!”

İslam’a göre Tevrat, Allah tarafından Musa’ya indirilmiş ve Hz. Musa Sina yarımadasında, Eymen vadisinde, Tur dağında kavmine “On Emir” adı altında Allah’ın şeriatını bildirmiştir.

Kaybolan Bisiklet!!!

Eskiden Polonya Stetl’da Yahudiler hep beraber yaşarken (Damdaki Kemancı filmindeki gibi), Haham orada her şeymiş, Doktor, Avukat, Hakim…

Bir gün bir adam koşa, koşa ağlayarak Haham’a gitmiş:

– Rabbe, Rabbe…, Bisikletimi çaldılar, ben şimdi ne yapacağım? Her şeyim o benim. İşe onla giderim, her işimi onla yaparım, ben şimdi ne yapacağım?

Rabbe düşünür ve der ki,

– Bak, aklıma bir fikir geldi, ben Havra’da “Shabat Ben Tefila”yı okurken 10 emire geldiğim zaman, “Çalmayacaksın” dediğimde etrafına bak, kimin yüzü kızarıyorsa bisikleti o çalmıştır.

“Shabat Tefila” okunup bittikten sonra Rabbe adama sorar;

– Baktın mı etrafına, “Çalmayacaksın” dediğimde?

– Yok, daha önce “Komşunun Karısına Bakmayacaksın” dediğinde bisikleti nerede bıraktığımı hatırladım!!!

Musa, Steve’le tanış (Apple’ın kurucusu) o senin tabletlerini güncelleştirecek!”

***

Lütfen, hemen “Düşünce Tarihi 07” açıp, okuyun. Göreceksiniz;

Musa, Tek Tanrılı Aton Dinini Mısır’a resmi din yapan firavun Anhekaton’un Prensi…

Zaten, Kutsal Kitaplarda da anlatılan Exadüs olayı hepsinde hep ayni öykü..

Mısırlılar; Anhekaton’un ölümünden sonra, tekrar 13 tanrılı eski dinlerine döndükten sonra, Musa’nın tek tanrıya inananları Mısırdan kaçırmasının öyküsü…. Yıl; M.Ö. 1340’lar. Musa, asası ile Kızıl Denizi yardı ya? O öykü….

Ben diyeyim 5, siz deyin 10…. Hollywood filmini yapmıştır.

Yazar Önder Limoncuoğlu, İzmir, 22 Ağustos 2021

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir