İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

Tarihçe

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), 1964 yılında üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da kurulmuştur.

 

Sendika Başkanları ve Dönemleri

 

Eczacı Nezih Barut (13.04.2008 – Halen)

 

 

Eczacı Bülent Eczacıbaşı (21.03.2000 – 13.04.2008)

 

 

Eczacı Kaya Turgut (30.01.1993 – 21.03.2000)

 

 

Eczacı Nejat F. Eczacıbaşı (24.08.1971 – 30.01.1993)

 

 

Eczacı Mükerrem Berksoy (23.06.1964 – 24.08.1971)

 

 

Misyonu

Türkiye ilaç endüstrisinin küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi için çalışmalar yürütmek,

Türkiye ilaç endüstrisinin başta biyoteknoloji alanı olmak üzere Ar-Ge yetkinliğinin artırılması için öncü rol üstlenmek,

Türkiye’de biyoteknolojik ilaç endüstrisinin gelişimine etkin katkı sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu’nun koordinasyonunu yürütmek,

Türkiye ilaç endüstrisinin uluslararası rekabet gücünün artması için kurulan Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu’nun koordinasyonunu yürütmek,

Endüstriye ilişkin verileri ve sağlık istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,

Türkiye ilaç endüstrisini uluslararası platformlarda temsil etmek,

İlgili resmi ve akademik kurumlar ile diğer sivil toplum örgütleriyle endüstride Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda işbirliği yapmak,

Türkiye ilaç endüstrisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ilaç pazarında sağlıklı rekabet ortamının gelişimi için çalışmak,

Türkiye ilaç endüstrisinin faaliyetlerinde yüksek düzeyde etik standartların korunması yönünde çalışmak,

İhtiyaç duyulan acil durumlarda endüstrinin harekete geçirilerek ulusal ve uluslararası kuruluşlara ilaç sağlanmasını koordine etmek.

Sendikanın amacı

Sendikanın amacı, kurulu bulunduğu 4 (dört) numaralı petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolunda faaliyette bulunan işverenlerin dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak, iktisadi, sosyal ve kültürel yönden müşterek menfaatlerini korumak ve müşterek menfaatler yönünden üyelerini temsil etmek, ülkedeki ilaç sanayinin gelişimine ve uluslararası rekabet gücüne katkı yapmak üzere verimli çalışma imkânlarına sahip olabilmesi için her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmaktır. Sendika, bu amacı gerçekleştirmek için Türkiye çapında faaliyette bulunur.

Sendikanın Faaliyet Gösterdiği İş Kolu

Sendikanın faaliyet gösterdiği işkolu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen 4 (dört) numaralı petrol, kimya, lastik ve ilaç işkoludur.

Sendikanın Kurucuları

Sendikanın kurucuları aşağıda belirtilen işverenlerdir.

 • Eczacı Mükerrem Berksoy
 • Eczacı Melih Eczacıbaşı
 • Maliyeci Nahit Alpar
 • İşadamı Alfred Nahum
 • Eczacı Nezih Ulagay
 • Eczacı Hulki Göknar
 • İşadamı Cengiz Kap

Üyesi Olduğumuz Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
 • Medicines for Europe
 • Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)
 • ABD Farmakopesi

İlaç Endüstrisini Temsil Ettiği Kuruluşlar

 • SGK Tıbbi Ekonomik Değerlendirme Komisyonu
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye İlaç Endüstrisi

Türkiye ilaç endüstrisi, uluslararası standartlarda üretim yapan 81 tesisi, yaklaşık 500 kuruluş ve 35 binden fazla çalışanı ile 11 binden fazla ürünü halkımızın hizmetine sunmaktadır.

Endüstrinin Tarihçesi

Endüstride, uzun yıllara dayanan uluslararası kalite standartlarında üretim deneyimi mevcuttur. Kaliteli insan gücü ve yüksek teknolojisi ile gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek potansiyele sahip olan endüstrinin ürünleri, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere 160’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

 

İlaçların kalite standartları doğrultusunda üretimini ve kontrolünü sağlayan uluslararası bir kurallar bütünü olan İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) 1984 yılında geçen ülkemizde, ilaç üretim tesisleri, hem Sağlık Bakanlığı’nca, hem de, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, İngiltere, Japonya, Körfez ülkeleri gibi ülkelerin otoritelerince akredite edilmektedir.

 

 

 

Dünya İlaç Pazarı

Dünya ilaç pazarı 2018 yılında 1,2 trilyon dolara ulaşmıştır. Türkiye 2018 yılında dünyada 17. sıradadır.

Dünya İlaç Pazarı (2018)

 

 

Türkiye İlaç Pazarı

İlaç Pazarı (üretici fiyatlarıyla)

Türkiye ilaç pazarı Mart 2019 itibarıyla son 12 ayda değerde 33,0 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 2,3 milyar hacme ulaşmıştır.

Referans-Eşdeğer İlaçlar

Referans ilaç pazarı, Mart 2019 itibarıyla son 12 ayda 22,21 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde ise 0,93 milyar kutu satış gerçekleşmiştir. Eşdeğer ilaç pazarı ise aynı dönemde değerde 10,75 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 1,38 milyar hacme ulaşmıştır.

İthal-İmal İlaçlar

İthal ürünler Mart 2019 itibarıyla son 12 ayda değerde 16,75 milyar TL, kutuda ise 0,36 milyar satış gerçekleşmiştir. Yurt içinde üretilen ilaçlar ise bu dönemde 16,21 milyar TL’ye ve 1,95 milyar kutu satışına ulaşmıştır.

Tedavi Gruplarına Göre İlaç Tüketimi

Tedavi Gruplarına Göre Tutar Ölçeğinde İlaç Tüketimi

Onkoloji ilaçları, %12,8 pay ile Mart 2019 itibarıyla son 12 ayda pazarda değer bazında en çok satışa sahip tedavi grubu olmuştur.

Tedavi Gruplarına Göre Kutu Ölçeğinde İlaç Tüketimi

Mart 2019 itibarıyla son 12 ayda kutu bazında en çok tüketilen tedavi grubu %11 pay ile antibiyotikler ve antiromatizmal ilaçlar olmuştur.

Biyoteknolojik İlaçlar

Biyoteknolojik ilaçlar, reçeteli ilaçların %17,5’ini oluşturarak Mart 2019 itibarıyla son 12 ayda 5.7 milyar TL’ye ve 28,4 milyon kutu satışa ulaşmıştır. Referans biyoteknolojik ilaçlar bu dönemde %5,0 artış göstererek 5,4 milyar TL olmuştur. Biyobenzer ilaçlar ise aynı dönemde %21,5 artarak 342 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Dış Ticaret

Avrupa Birliği (AB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye ilaç endüstrisi ihracatı Mart 2019 itibarıyla son 12 ayda 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynakça:

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

İletişim Bilgisi:

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

İstanbul Merkez:

Nef 09 B Blok Kat: 10 Sanayi Mah. Hümeyra Sok. No: 7 34415 Kâğıthane,  İstanbul, Tel: 0 (212) 353 11 20, Faks: 0 (212) 353 11 41

Ankara Büro:

Çukurambar Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:18 Ambrosia Plaza Kat:10 D:73 Çankaya/Ankara, Tel: 0 (312) 431 96 07 – 432 07 57, Faks: 0 (312) 435 15 78, E-Posta: info@ieis.org.tr

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir