İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği (İGAM)

Tarihçe

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği (İGAM), Türkiye’de iltica ve göç konularını çalışan bağımsız bir araştırma merkezinin yokluğunun yarattığı boşluğu doldurmak için; bir grup akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve insani yardım kuruluşu çalışanları tarafından bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir Dernek olarak; 2013 yılında kurulmuştur.

Misyonu: Mülteci haklarının bütün dünyada ve Türkiye’de gözetilmesi ve ilerletilmesine katkıda bulunmak; iltica ve göç olgularının, ülkede ve dünyadaki farklı sosyo-ekonomik etkileriyle ilgili kamusal alanda farkındalık yaratmak. Hak savunuculuğu bağlamında; tespit ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Kuruluşumuzun amacı; uluslararası mülteci hukuku ve ilkelerinin tüm dünyada geliştirilmesine katkıda bulunmak, söz konusu hukuki kurallar ve ilkelerin Türkiye’de etkin bir biçimde uygulanmasını teşvik etmektir. Konuyla ilgili akademik çalışmalar yapmak, yapılan akademik çalışmaları desteklemek, veri tabanları oluşturmak, kamuoyunda farkındalık çalışmaları yapıp, eğitimler düzenleyerek ağlar kurmak ve derneğin temel faaliyetlerini oluşturmaktadır.

İlk yılında İGAM’ın web sitesi oluşturulmuş, düzenli seminerler gerçekleştirilmiş, ulusal ve uluslararası konferanslarda yer alınmış ve sunumlar yapılmıştır.

İGAM, 2014 Şubat’ında AB destekli bir saha çalışmasıyla, “Suriyeli Mülteci Krizi’nde Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü” hakkında ilk raporunu yayınlamıştır. Şanlıurfa’da JICA’nın (Japonya Kalkınma Ajansı’nın) sağlık hizmetlerine yönelik bir araştırması için Mart-Nisan 2014’te komisyonun idaresini yürütmüştür.  Ayrıca İGAM Oxford Mülteci Çalışmaları Merkezi’nin, fonunu Lübnan asıllı Asrafi Vakfı’nın sağladığı, Suriyeli çocukların eğitiminin kalitesine yönelik çalışmasının, Türkiye ayağını koordine etmiştir.

İltica ve göç alanında çalışan STK’lar arasındaki iş birliğinin önemine inanan İGAM, Türkiye Mülteci Konseyi’nin (TMK) kurulmasında öncü olmuştur. Bu çatı örgüt; alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini arttırmak amacıyla 26 STK’yı bir araya getirmiştir. Kurucuları arasında mültecilerin kurdukları Derneklerin de bulunduğu TMK, ilk toplantısını çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kamu kurumları yetkilileri ve uluslararası kurumların temsilcilerinin katılımıyla Kasım 2017’de gerçekleştirmiştir.

Kuruluşundan bugüne kadar proje sayısını, çeşitliliğini ve faaliyet alanlarını artıran ve genişleten İGAM, dinamik, bilinçli ve yaratıcı çalışmaları ile 2018 yılında uluslararası alanda tanınan bir STK olmayı başarmıştır.

İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Malala Fonu tarafından 2018 yılı “Gulmakai Eğitim Şampiyonu” seçilmiştir. İGAM Malala Fonu’nun küresel düzeyde yürüttüğü “Kayıp Bir Nesil Oluşmasın” kampanyasının önemli bir parçası olmuştur ve bununla gurur duymaktadır. Bu çok önemli projede İGAM, Uçan Süpürge Vakfı ve Ravdanur Derneği gibi kadın hakları konusunda deneyimli çok değerli iki ortakla beraber çalışmalarını yürütmektedir.

2018 yılında İGAM çalışmaları; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin STK Komitesi tarafından “Mültecilere ve Göçmenlere Yönelik Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılığa Karşı Mücadelede Dünyadaki En İyi Sekiz Uygulama” dan “biri olarak seçilmiştir. Bu sekiz STK’dan yalnızca IGAM New York’a davet edilmiş, 18 Mayıs 2018’deki komitede bir sunum yapma ve hazırladığı videoyu sunma fırsatı verilmiştir.

İGAM, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Cenevre’de her yıl politika geliştirme amaçlı düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Danışma Toplantılarına katılma yetkisi olan, sayılı STK’ lardan biridir.

İGAM, mültecilerin kendi kurdukları örgütlerin, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerdeki insani yardım, karar verme, siyaset oluşturma süreçlerine yeteri kadar dâhil olamadıkları ve temsil edilmedikleri gerçeğinden yola çıkarak; 2017-2018 yıllarında Oxfam adlı uluslararası sivil toplum kuruluşu ile çalışmış ve bunun sonucunda 2018 İstanbul Uluslararası Mülteci Kongresi’ni gerçekleştirmiştir. Bu kongreye dünyada en fazla mülteci barındıran 27 ülkeden 70 STK’yı temsilen 160 delege katılmıştır.  Kongrenin sonuç bildirgesi, Cenevre’de; AB, Türk Dışişleri Bakanlığı ve UNHCR’nin desteklediği bir uluslararası toplantıda paylaşılmıştır.

Türkiye’deki Mültecilerin Bilgilendirilmesi ve Koruma Desteği Sağlanması ile Koruma Hizmetlerine Yönlendirilmesi Projesi kapsamında ise mültecilere danışmanlık hizmeti veren Mülteci Bilgilendirme ve Destekleme Merkezi’miz Ankara-Keçiören’de açılmıştır. 2018 yılında açılan merkezimizde bireysel danışmanın yanı sıra bilgilendirme toplantıları ve grup aktiviteleri de gerçekleştirilmektedir.

İGAM, amaç ve misyonu doğrultusunda, mülteci hakları konusunda ulusal ve uluslararası alanda aktif olarak çalışmalar yapmaya, Türkiye’de mülteci toplumun ihtiyaçlarına göre proje hazırlamaya ve yürütmeye devam etmektedir.

IGAM Neler Yapıyor

 • 1951 Tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme’nin iyi anlaşılması ve tam olarak uygulanması için farkındalık çalışmaları yapıyor
 • İltica ve göç konularında araştırmalar yapıyor ve yapılan araştırmaları teşvik ediyor
 • Yapılan akademik çalışmaları destekliyor
 • Verileri kayıt altına alıyor
 • Mültecilere yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor ve destek sağlıyor
 • Mültecilere psiko-sosyal destek sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor
 • Mülteci alanındaki hukuksal mevzuatın gelişmesi için önerilerde bulunuyor, siyasi ve sosyal alanda savunuculuk yapıyor; farkındalık yaratmaya çalışıyor
 • Uluslararası alandaki sığınma tartışmalarına aktif katkıda bulunuyor
 • Kamu Kurumları, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında, ağlar ve platformlar oluşturuyor
 • Sivil toplum ve kamu kurumlarının çalışanları için kapasite geliştirme çalışmaları yürütüyor
 • Genç kız mülteciler başta olmak üzere okul yaşındaki tüm mülteci çocuk ve gençlerin eğitime erişmesi için çaba sarf ediyor
 • Mültecilerin yasal istihdama erişimi için projeler yürütüyor, konferanslar ve çalıştaylar düzenliyor
 • Medyaya sağlıklı, hızlı, güvenilir veri akışı sağlamaya çalışıyor
 • Medyadaki ve kamuoyundaki başta nefret söylemi olmak üzere olumsuz algıları giderip mültecilere yönelik pozitif algı yaratmaya çalışıyor
 • Mültecilere yönelik sosyal uyum projeleri yürütüyor
 • Mültecileri örgütlenme özgürlüklerini kullanmaları konusunda teşvik ediyor ve kurdukları dernekleri destekliyor
 • Türkiye’ye yönelik ve dünyadaki zorunlu göç olaylarını ve olası göç hareketlerini yakından takip ediyor.

Kaynakça:

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği (İGAM)

İletişim Bilgisi:

IGAM Ankara Çankaya Merkez Ofisi
Gaziosmanpaşa Mahallesi, Nenehatun Caddesi, Şairler Sokak No:7/2- Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 436 74 78, E-Posta: igam@igamder.org

IGAM Keçiören Mülteci Bilgilendirme ve Destekleme Noktası

Çaldıran Mahallesi, 494. Cadde. No: 38 A Keçiören/Ankara Tel: 0 312 338 02 03

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir