İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı – Türkiye İlişkileri

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı – Türkiye ile İlişkileri 

İsveç Üniter Parlementer Monarşi (Krallıkla) ile idare edilen bir ülkedir. 10.2 milyon nüfusu olup, başkenti Stockholm’dür. Kişi başına milli geliri 53.250 dolardır.

İsveç hükümeti tarafından kurulan Afrika, Asya, Latin Amerika ve Avrupa’da toplam 33 ülkede faaliyet gösteren İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) fonlarını yoksulluğu azaltmak üzere kullanmaktadır.

Türkiye yoksulluk parametreleri açısından kritik bir durumda olmamasına rağmen; devam etmekte olan AB üyelik süreci ve bu geçiş sürecinin gerektirdiği değişimlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla SIDA tarafından desteklenen ülkeler arasında yer almaktadır.

İsveç hükümeti, 1992 yılından bu yana İsveç Kızılhaçı ve Raoul Wallenberg Enstitüsü gibi kurumlar aracılığıyla Türkiye’de sivil toplumun ve üniversitelerin çalışmalarına destek olmaktadır. 1992 yılında küçük desteklerle başlayan bu süreç günümüzde yılda 70 milyon İsveç Kronuna (yaklaşık 11 milyon Dolar) ulaşmıştır.

2010-2013 yılları için strateji belgesine göre iki ülke arasında devam eden işbirliğinin hedefi, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik kriterleri arasında da yer alan demokratikleşme sürecini tamamlamasına destek olmaktır. Reform süreci ile kaydedilen gelişmelere rağmen; insan hakları ve demokrasiye saygının güçlenmesi ve insan haklarını güvence altına alan yapıların kurulması, SIDA’nın strateji belgesinde Türkiye’nin ilerleme kaydetmesi gereken alanlar olarak dikkat çekmektedir.

SIDA, mali desteklerini demokratik yönetişim, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarına yönlendirmiştir.

2010- 2013 döneminde Türkiye’deki kamu kurumları ve STK’lar için ayrılan destek miktarı SIDA yoluyla yıllık 70 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 11 milyon Dolar) olarak gerçekleşmektedir. SIDA’nın bu desteğinin % 45’i STK’ların, % 55’i ise kamu kurumlarının projelerine hibe edilmektedir. İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu yoluyla ise yıllık 14 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 2 milyon Dolar) civarında kaynak insan hakları, demokrasi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarındaki projelere finansal destek ve uzmanlık yoluyla katkı sağlamak amacıyla harcanmaktadır. İdari giderler dışında kalan 8 milyon İsveç Kron’undan oluşan fonun % 75’i sivil toplum kuruluşlarına, % 12’si üniversitelere, % 6’sı uluslararası örgütlere ve % 3’ü belediyelere, destek alanlarındaki projelerini gerçekleştirmek üzere hibe edilmektedir.

SIDA’nın desteklediği STK’lar İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır merkezli olmalarına rağmen yürüttükleri projelerin faaliyetleri tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. SIDA’yı, Türkiye’deki diğer donör kuruluşlardan farklılaştıran bir özelliği hibe verilen STK’ların sistem temelli denetim sürecinden geçmeleridir. SIDA’nın denetim süreci ile birlikte başlattığı bir diğer uygulama da STK’ların kapasite gelişimine yöneliktir.

SIDA’nın kurduğu uzun vadeli ve STK’ları güçlendirmeye yönelik ortaklıkların AB üyelik sürecindeki Türkiye’nin daha etkili bir sivil topluma kavuşmasına katkı sağlayacağına inanmaktadır.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi) ve SIDA Türkiye’de kadın istihdamını geliştirmek için işbirliği anlaşması imzaladı. (13.12.2018)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) arasında Türkiye’de kadın istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler-İkinci Faz” programı için işbirliği anlaşması imzalandı. ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ve İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe tarafından imzalanan işbirliği anlaşması Ocak 2019-Aralık 2022 dönemini kapsamaktadır. Bu anlaşma ile SIDA, ILO tarafından bu alanda yürütülecek projelere 30.000.000 İsveç Kronu destek sağlanacaktır.

ILO Türkiye Ofisi’nin “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Portföyü” kapsamında SIDA’nın bu desteği ile yürütülecek olan “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” ikinci faz Programı Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya illerinde kadınların istihdam olanaklarına erişiminin desteklenmesi ve kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birçok kurumla işbirliği içinde projeler yürütecek.

SIDA ve ILO daha önce 2013-2018 döneminde kadınların insana yakışır iş olanaklarının artırılması için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesinin ilk fazını başarıyla yürütmüştür. Bu yeni dönemde, çalışma yaşamına katılmak isteyen kadınların desteklenmesi için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yürütülen işbirliği güçlenerek devam edecektir.

ILO Türkiye Ofisi, Kadınlar için Daha Çok ve İşler Programı kapsamında, tekstil, ticaret ve ofis, gıda, genel hizmetler ile metal sektörlerinde kadınların çalışma koşullarının geliştirilmesine yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü, işçi ve işveren örgütleri, kadın örgütleri ve özel sektör ile de ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Türk İsveç İşbirliği Birimi

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. İstanbul İsveç Sarayı’nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.  Birimin faaliyetleri, İsveç’in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

SIDA’nın Türkiye‘ye Sağladığı Destekler

4.083.817 ABD Doları Ülke Bazında Havuzlanmış Fonlar – CBPF OCHA (yeni strateji)

Malzeme yardım yardımı ve hizmetleri

2.505.346 ABD Doları Belirtilmemiş

İnsan hakları

1.300.285 ABD Doları Türkiye’de Çocuk, Erken ve Zorla Evliliğin Önlenmesi İçin

Kadınlara ve kızlara yönelik şiddete son vermek

1.150.695 ABD Doları ‘Kadınlar İçin Daha Fazla ve Daha İyi İşler’ İkinci Aşama

Kadın eşitliği org. & inst.

1.070.146 ABD Doları Belirtilmemiş

Kadın eşitliği org. & inst.

873,994 ABD Doları İsveç Enstitüsü Burs Programları

Yüksek Öğretim

589,156 ABD Doları Türkiye’de Çocuk, Erken ve Zorla Evliliğin Önlenmesi İçin

Kadınlara ve kızlara yönelik şiddete son vermek

460,278 ABD Doları Ağ projesini kontrol eder ve dengeler

Demokratik katılım ve sivil toplum

425,757 ABD Doları Kadın İnsan Hakları İçin Kadınlar 2018-2022

Kadın eşitliği org. & inst.

320,353 ABD Doları Bağımsız medyaya destek 2015-2018

Medya ve serbest bilgi akışı

287,674 ABD Doları Adli Yardım Uygulamalarının İyileştirilmesine Destek

Yasal ve adli gelişim

256.432 ABD Doları İsveç Yüksek Öğrenim kurumundaki öğrenim ücretleri için Burs

Yüksek Öğretim

230,139 ABD Doları KAMER: Her Kadın İçin Bir Fırsat 2017-2020

Kadınlara ve kızlara yönelik şiddete son vermek

189,865 ABD Doları Kadının siyasal katılımına destek Türkiye – Ka.Der 2013-2015

Kadın eşitliği org. & inst.

186,799 ABD Doları, Türkiye İçin Güven Fonu Geliştirilmiş Eşitlik ve Sosyal Hizmetler Projesi – TR’de Geliştirilmiş Eşitlik ve Sosyal Hizmetler Araştırması

Sosyal / sosyal yardım hizmetleri

120,969 ABD Doları İletişim etkinlikleri

Demokratik katılım ve sivil toplum

107,032 ABD Doları Proje finansmanı

Demokratik katılım ve sivil toplum

93,405 ABD Doları OPC çerçeve desteği 2016-2019

Çok sektörlü eğitim / öğretim

79,021 ABD doları DGMM’ye SMA kalite güvence desteği

Düzenli, güvenli, düzenli ve sorumlu göç ve hareketliliğin kolaylaştırılması

55.665 ABD Doları “Oy ve Ötesi” Derneğine Destek

Demokratik katılım ve sivil toplum

54,73 ABD Doları Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci, ATNP

Sivil barış inşası, çatışmaların önlenmesi ve çözülmesi

25,236 ABD Doları Uzmanlık ve Liderlik programları

Demokratik katılım ve sivil toplum

16,121 ABD Doları Çek ve Bakiye Ağı İç Kontrolünün Gözden Geçirilmesi

Demokratik katılım ve sivil toplum

14,703 ABD Doları OPC çerçeve desteği 2016-2019

Demokratik katılım ve sivil toplum

13,102 ABD Doları Kamer Verimlilik Denetimi 2018

Kadın eşitliği org. & inst.

9,900 ABD Doları İsveç Enstitüsü Burs Programları-Yüksek Öğretim

697 ABD Doları Uzmanlık ve Liderlik programları

Demokratik katılım ve sivil toplum

5 ABD Doları Türk Ortaklarıyla Atölye Çalışması – RBM alıştırması için çeviri

Demokratik katılım ve sivil toplum

12,568 ABD Doları Ombudsmanlık kapasitesinin arttırılması

İnsan hakları

115,645 ABD Doları Medeni anlaşmazlıklarda arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesi – Adalete erişimin iyileştirilmesi Yasal ve adli gelişim

 

Kaynakca:

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı

Dış Yardımların Düzenlenmesi Seçilmiş Ülke Uygulamaları (2011-2012,  İsveç)

SIDA Vaka Analizi,  TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, 2014)

Dışişleri Bakanlığı ve TİM

 

İletişim bilgileri: 

Swedish International Development Cooperation  Agency

Valhallavägen 199 105 25 Stockholm, İsveç, Tel; +46 (0) 8 – 698 50 00, Faks: +46 (0) 8 – 20 88 64, E-posta: sida@sida.se

İsveç Ankara Büyükelçiliği

Türk İsveç İşbirliği Birimi:
Istanbul İsveç Başkonsolosluğu
İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel) P.K. 125, 344 33 Beyoğlu İstanbul

Cecilia Bisgen Jansson ve Didem Özalp
Tel: +90 212 334 06 00, E-posta: istanbul.sektionen@gov.se