Kaçıncı Yasama Yılı, Kaçıncı Cumhurbaşkanı..

Kaçıncı Yasama Yılı, Kaçıncı Cumhurbaşkanı..

Bir önceki yazımda “Şimdi bekliyor, gözlüyoruz. ..TBMM, öncelikli olarak belirlediği teklifleri kabul ettikten sonra basına sansür teklifini gündemine alacak mı, yoksa tatile girip, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına mı bırakacak? (Ya da sonbaharda erken seçim kararı alarak mı kapanacak?)..” demiştim.

Sonradan anlaşıldı ki, uzatma kararı sadece (tatilin başlaması gereken) 1 Temmuz 2022 Cuma günü için çalışılarak tatile çıkıldı.

Cuma günü gerçekleştirilen 111. Birleşimde son olarak ‘Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul ediğinde saatler 23.34’ü gösteriyordu.

Birleşimi yöneten Başkan Vekili Celal Adan,

‘Gündemimizdeki konular tamamlanmıştır.

Alınan karar gereğince gündemde bulunan işleri sırasıyla görüşmek için, Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum’ diyerek 27. Dönemin 5. Yasama Yılını sonlandırıyordu.

Peki, bir dönem 5 Yasama Yılı’ından oluştuğuna ve 5. Yasama Yılı da gerçekleştirildiğine göre, 1 Ekim 2022 tarihinde başlayacak yasama yılının adı ne olacaktı?

Bir Bilene Sorduk

Parlamento muhabiri arkadaşlarda bu konuda yaptığımız sohbette net bir cevaba ulaşamayınca, imdadımıza TBMM eski Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı, ‘Parlamento Hukuku’ kitabının Yazarı Doçent Dr. Şeref İba yetişti.

Doç. Dr. Şeref İba, bu konuya kitabında yer verdiğini anımsatarak şöyle dedi:

‘Bazen günlük kullandığımız takvim ile Yasama Yılı takvimleri örtüşmeyebiliyor. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Genel Seçim, hükumet kurulamadığı için aynı yıl Kasım ayında yenilenince böyle bir durum ortaya çıktı. Bu durumda TBMM 1 Ekim 2022 tarihinde 6. Yasama yılına başlayacak ve yasama yılı, vaktinde ya da erkene alınmış 28. Dönem Genel Seçimine kadar sürecektir.’

Şeref İba’yı yakalamışken, Cem Uzan’ın bir iddiasını da sordum.

Cem Uzan, internette yayın yapan bir TV kanalında YSK’nın 2 ayrı kararının metinlerini göstererek, ‘(birinci metinde Erdoğan’ın (2014’te) 12. Cumhurbaşkanı seçildiğini, ikinci metinde ise (2018’de) Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanı seçildiğinin yazıldığını’ söylüyordu.

Bazı üniversitelerde Anayasa Hukuku dersleri de veren Doç. Şeref İba, bazı Cumhurbaşkanları’ nın (Atatürk, İnönü, Celal Bayar gibi) birden fazla kez seçildiğine işaret ederek, seçim sayısına değil kişi sayısına göre sıralama yapılması gerektiğini vurguladı. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez seçilse de 12. Cumhurbaşkanıydı.

Nitekim Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da aynı hatayı yapmış, 2018’de Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanı seçildiğini ilan etmiş, TBMM Başkanlığı’nın uyarması üzerine 13 rakamını iptal ederek hatasını düzeltmişti.(Cem Uzan’a bilgi verenler bu düzeltmeyi fark edememiş).

YSK’nın Hatasını Düzeltme Kararı

YSK’nın 5/7/2018 Tarih ve 954 Sayılı Kararı Şöyle:

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 954

– K A R A R –

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 05/07/2018 tarihli, 310774 sayılı yazıda; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Başkanlığımızın 04/07/2018 tarihli, 257457 sayılı yazısı ile bildirildiği, Başkanlığımızın ilgili yazısı ekinde yer alan tutanakta (mazbata) “13” rakamına, Cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya Cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığının görüldüğü, bu sebeple “13” rakamıyla ilgili tereddütler hâsıl olduğundan, konunun tekrar değerlendirilerek oluşan tereddüdün ortadan kaldırılması istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Resmî Gazetenin 04/07/2018 tarihli, 30468 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarının tespitine ilişkin Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararının 3. maddesinde; “Bu sonuca göre geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine ve adına Yüksek Seçim Kurulunca tutanak (mazbata) düzenlenmesine,” karar verilmiştir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Anayasanın 101. Maddesi uyarınca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine,

Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararının 3. maddesinde yer alan “13.” ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre düzenlenmesine,

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1-Anayasanın 101. Maddesi uyarınca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine,

2-Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararının 3. maddesinde yer alan “13.” ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre düzenlenmesine,

3-Karar örneğinin;

a).Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderilmesine,

b).Resmî Gazetenin 05/07/2018 tarihli mükerrer nüshasında yayımlanmasına,

c).Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

05/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan – Sadi GÜVEN

Başkanvekilleri – Erhan ÇİFTÇİ, Zeki YİĞİT, Z. Nilgün HACIMAHMUTOĞLU

Üyeler – Nakiddin BUĞDAY, Muharrem AKKAYA, Cengiz TOPAKTAŞ, İlhan HANAĞASI, Yunus AYKIN, Kürşat HAMURCU, Faruk KAYMA.

Yazar Remzi Dilan, Ankara, İletişim: remzidilan_48@hotmail.com

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir