Marmara is Dying!-Marmara Denizi Ölüyor! Çocuk Yazar Derin Balcı.

Marmara is Dying!-Marmara Denizi Ölüyor! Çocuk Yazar Derin Balcı.

Marmara is Dying!-Marmara Denizi Ölüyor. Çocuk Yazar Derin Balcı gözüyle…

A thick, brown, bubbly foam called “sea snot” has covered the shores of the Sea of Marmara. Sea snot’s other name is mucilage.

It is alarming Istanbul residents and threatening marine life. It is generally not harmful, but can attract viruses and bacteria. It can also coat the gills of sea creatures, cutting off oxygen and killing them.

Sea snot forms as a result of warm temperatures and calm weather. Experts says that the reason of the sea snot is a combination of pollution and global warming.

Sea snot was first seen and documented in Turkey in 2007. The recent outbreak in 2020 and 2021 is the largest one according to experts. The “sea snot-(sea saliva)”  results from a sort of overload for the algae.

The people who lives near Marmara Sea are throwing trash in the sea, the ships are throwing their wastes in to the and the sea is trying to clean it self. Scientists think that a whopping 8.8 million tonnes of plastic end up in the oceans and seas every year. Animals and birds can get trapped, tangled and even strangled by all kinds of plastic waste. People throw their Protective equipment such as masks.

While sea is cleaning itself and since the pollution is very heavy, algae produce liquid more and this creates sea snot.

Marmara Sea is covered in sea snot which can cause trouble in some consequences.

1.Viruses and Bacteria

2. Dead fishes!

3. When your diving with friends in Marmara Sea you can’t see each other because of the snot!

The oxygen level in the Marmara Sea is too low, said Mustafa Yücel, a scientist working on a research about marine pollution, Middle East Technical University (METU). Prof. Mustafa Yücel said “We are witnessing a disaster that we have not seen before. If we take precautions now, we can take the sea out of this state of coma in five to six years.

There should be a waste management policy for ships, factories and people. We should care about seas and environment.

As you see sea try to protect itself and the creatures inside but sea is not a magician. We should respect and care our environment. We should work together and clean Marmara Sea and others. We can make seas safer places for sea creatures and people.

Video – Marmara is Dying – Marine Pollution News

By Derin Balcı, Marine Pollution News, Bilkent-Ankara, June 13th, 2021

Gayriresmi Türkçesi

Marmara Denizi Ölüyor. Çocuk Yazar Derin Balcı gözüyle…

Marmara Denizi kıyılarını “deniz salyası” adı verilen kalın, kahverengi, kabarcıklı bir köpük kapladı. Deniz salyasının diğer adı müsilajdır.

İstanbulluları endişelendiriyor ve deniz yaşamını tehdit ediyor. Genellikle zararlı değildir, ancak virüsleri ve bakterileri çekebilir. Ayrıca deniz canlılarının solungaçlarını kaplayarak oksijeni kesebilir ve onları öldürebilir.

Sıcak havalar ve sakin havanın bir sonucu olarak deniz salyaları oluşur. Uzmanlar, deniz salyasının sebebinin kirlilik ve küresel ısınmanın bir kombinasyonu olduğunu söylüyor.

Deniz salyası ilk olarak 2007 yılında Türkiye’de görüldü ve belgelendi. 2020 ve 2021’deki son salgın uzmanlara göre en büyüğü. “Deniz salyası”, yosun oluşumu için bir tür aşırı yüklenmeden kaynaklanır.

Marmara Denizi yakınlarında yaşayanlar denize çöp atıyor, gemiler atıklarını denize boşaltıyor ve deniz kendini temizlemeye çalışıyor. Bilim adamları, her yıl okyanuslara ve denizlere 8,8 milyon ton plastiğin atıldığını düşünüyor. Deniz canlıları ve kuşlar her türlü plastik atık tarafından zarar görebilir, dolanabilir ve hatta boğulabilir. İnsanlar maske gibi koruyucu ekipmanlarını her yere atıyorlar.

Deniz kendini temizlerken ve kirlilik çok ağır olduğu için yosunlar daha fazla sıvı üretir ve bu da deniz salyasını oluşturur.

Marmara Denizi, sorun yaratabilecek düzeyde deniz salyasıyla kaplıdır.

  1. Virüsler ve Bakteriler
  2. Ölü balıklar!
  3. Marmara Denizi’nde arkadaşlarınızla dalış yaptığınızda deniz salyası yüzünden birbirinizi göremezsiniz!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) deniz kirliliği üzerine araştırma yapan bilim insanı Prof. Dr. Mustafa Yücel, Marmara Denizi’ndeki oksijen seviyesinin çok düşük olduğunu söyledi. Mustafa Yücel, “Bir felakete tanık oluyoruz, daha önce böylesini hiç görmedik. Şimdi önlem alırsak, 5-6 yıl içinde denizi bu komadan çıkarabiliriz” dedi.

Gemiler, fabrikalar ve insanlar için bir atık yönetim politikası olmalıdır. Denizleri ve çevreyi önemsemeliyiz.

Gördüğünüz gibi deniz kendini ve içindeki canlıları korumaya çalışıyor ama deniz bir sihirbaz değil. Çevremize saygı duymalı ve özen göstermeliyiz. Birlikte çalışmalı, Marmara Denizi’ni ve diğerlerini temizlemeliyiz. Denizleri deniz canlıları ve insanlar için daha güvenli yerler haline getirebiliriz.

Video – Marmara Denizi Ölüyor! – Marmara is Dying – Marine Pollution News

Yazar Derin Balcı, İlkokul 3. Sınıf Öğrencisi, Bilent-Ankara, 13 Haziran 2021

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir