Mülteci Destek Derneği (MUDEM)

Mülteci Destek Derneği (MUDEM)

Tarihçesi

Sosyal alanda sığınmacıların, mültecilerin, göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler yürütmek için 2014 yılında Ankara’da kuruldu.

Tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir Dernek olan Mülteci Destek Derneği (MUDEM)’in amaçları arasında; Başta mültecilerin temel sorunları olmak üzere temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak, sosyal haklara erişimlerinde yasal danışmanlık vererek yardımcı olmak, mülteci ve sığınmacıların acil ihtiyaçlarına yönelik yardım dağıtımları gerçekleştirmek ve alanda çalışan diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında iletişimi güçlendirmek yer almaktadır.

MUDEM, Türkiye’nin dört bir yanındaki 22 ilde 13 Ofisi, mobil danışmanlık ekipleri ve Avrupa düzeyinde çalışmalar yapan Dublin (İrlanda) Ofisi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Faaliyetlerimiz

  • Bireysel ya da toplu haldeki uluslararası koruma arayan kişilerin haklarını savunabilmeleri amacıyla, söz konusu kişilere rehberlik ve danışmanlık yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası makamlarla iletişim kurmalarına yardımcı olmak,
  • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi çalışmalar düzenlemek, bu yolla insan hareketlerine neden olan ve sorun yaratan olguların kökenine inmek, araştırmalara destek olmak, sonuçlarını paylaşmak ve önerilerde bulunmak,
  • İnsan hareketleri neticesinde ortaya çıkan, kadın, çocuk, hasta, yaşlı, engelliler başta olmak üzere, bu gibi hassas gruplara mensup kişilere yönelik desteklerde bulunmak, ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdümlü çalışmalar yapmak,
  • Yurt içi ve yurt dışında, Dernek amaçları doğrultusunda, ilgili sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve sorunlara yönelik çözüm üretilmesi amacıyla, iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatmak ve kamuoyunun desteğini sağlamak, konunun bilinirliğini artırmak ve ileriye dönük yapılabilecek faaliyetlere kaynak oluşturmak, mevcut durumun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  • Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, araştırma merkezi kurmak,
  • Mültecilerin sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak, farkındalık yaratma ve uyum faaliyetleri gerçekleştirmek, bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktır.

Neler Yapıyoruz

GAP Vakfı P.A.C.E programı tarafından finanse edilen Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi, MUDEM merkezlerindeki kadın çalışanlara yönelik kapasite destekleme faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapasite geliştirme faaliyetlerinden yararlanan çalışanlar ise mülteci kadınlara yönelik iletişim, problem çözme, karar alma, zaman-stres yönetimi, sağlık önlemleri, hijyen ve finansal okur yazarlık gibi konularda bilgilendirici faaliyetler yürütmektedir.

Derneğin Projeleri

Mülteci Destek Derneğinin Yürüttüğü Projeler

Kaynakça:

Mülteci Destek Derneği (MUDEM)

 

İletişim Bilgisi:

Mülteci Destek Derneği

Üsküp Cad. No; 24/7-8 Çankaya, Ankara, Tel: 0 312 427 27 02, Faks: 0 312 427 27 62, E posta: info@mudem.org

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir