Nobel Ödüllü Kadınlar: Gerçek Hayat Öyküleri…

Sağlık sektöründe 47 yıldır çalışan, emek veren, geçmişin mirasını geleceğe taşımak, genç kuşakları ve konunun ilgililerini bilgilendirip onların yoluna ışık tutmak amacıyla çalışmalarımı sürdüren bir faniyim…

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği, Sağlık alanında hizmet veren Sivil Toplum Örgütleri (Vakıf ve Dernekler), Eğitim Kurumları ve sosyal alanlarda yaptığım çalışmalarla edindiğim bilgi ve deneyimleri toplumumuzla paylaşmaya devam ediyorum.

Ben konuşmaktan öte yazmaya, bilgi ve belgeleri değerlendirip gelecek kuşaklara yazılı belge bırakmaya, günümüzde dijital ortamı kullanarak kadim bilgi ve belgeleri yayınlamaya gayret göstermekteyim.

Bu nedenlerle, okuduğum, araştırdığım, duyduğum, gördüğüm, şahit olduğum, organizesi içinde olduğum etkinlikleri öz süzgecimden geçirip yeni bir formatta topluma sunmak gibi bir alışkanlığı sürdürmekteyim.

Dünya tarihine damga vurmuş, iz bırakmış konuları da severek takip etmekte ve edindiğim bilgi ve belgeleri paylaşmayı da bir görev bilmekteyim.

Beni çok heyecanlandıran, okuduğunuz da sizi de içten etkileyecek ve derin düşüncelere sevk edecek önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim.

İzmir’de, 2008 yılında kurulan Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse’den bahsedeceğim.

Sağlık sektöründe çalışan herkes bilir ki, sağlık ve tıp multidisipliner bir alan ve çok fazla detayları olan sorun ve çözümleri ile uğraşmakta; tüm canlıların daha sağlıklı ve uzun yaşamaları için çalışan bu alandaki bilim insanları ve birlikte çalışan insanlar büyük riskler altında görevlerini yapmaktadırlar.

Dünyayı değiştiren Nobel ödüllü 56 kadının hikayesini Prof. Dr. Şükran Köse yazacak..

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği; Toplumda sık görülen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için koruyucu, önleyici faaliyetlerde bulunan, toplum taramaları ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren, multidisipliner çalışan tüm sağlık, tıp ve diğer ilgili alanlarda çalışanların, 2008 yılında İzmir merkezli olarak kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

Dernek; Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya risk altında olan kişilere veya gruplara tıbbi bakım, sosyal ve psikolojik destek sağlanması, korunma önlemlerinin çeşitli araçlarla her kesime aktarılması ve yardımlarda bulunulması amacıyla kurulmuştur.

İngiliz din adamı, tanınmış vaiz ve yazar Thomas Adams (1583-1652)’ın “Korunmak tedavi etmekten her zaman daha iyidir, zira kişileri hasta olma eziyeti ve külfetinden uzak tutar” sözünü çalışmalarında kendine rehber edinmiştir. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine yönelik bilimsel faaliyetleri, alan araştırmaları, risk altındaki bölgelerde ve gruplarda aşılama ve eğitim çalışmaları, toplum eğitimleri anılan Dernek tarafından sürdürülen çalışmaların ana başlıklarını oluşturmaktadır.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) kurulduğu tarihten günümüze çok önemli çalışmaları toplumun hizmetine sunmuştur. Bunlar; “Hemodiyaliz ve Transplant Hastalarında Hepatitler”, “Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hastane Enfeksiyonlarına Bakış”, “Aile Hekimliğinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, “Transplant İnfeksiyonları”, “Yoğun Bakım Enfeksiyonları”, “Yaşlılıkta İnfeksiyonlar”, “Yaşlılarda Antibiyotik Kullanımı”, “Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar” (2 baskı), “Bilimsel Çalışma Metodolojisi”, “Sıtma”, “Kuduz” “Cüzzam”, “Çiçek” ve “Kolera” olmak üzere 15 kitap basılmış ve çeşitli toplantılarda ücretsiz olarak dağıtılmıştır.”

BUHASDER, 2008 yılında İzmir’de “Tepecik Enfeksiyon Günleri” olarak başlayan ve sonrasında kongreye dönüşen, Ekim 2019’da 8. si yapılan bilimsel toplantılar serisi, aynı zamanda aralıklarla yapılan hijyene yönelik uygulamalı kurslar, çalıştaylar ve çeşitli kesimlere yönelik eğitimlerle çalışmalarını devam ettirmektedir.COVID-19 pandemisi döneminde kişisel hijyenin ve korunmanın toplumsal korunmaya nasıl yansıdığı da net bir şekilde görülmüştür.

Prof. Dr. Şükran Köse

BUHASDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, İzmir

Şükran Köse Hocamla son bir yıl içerisinde İzmir’de tanıdığım arkadaşlarım aracılığıyla tanıma imkânım oldu. İzmir’de sağlık alanında Sivil toplum kuruluşları ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Dünya Pandemi Konferansı” öncesi yapılan Organizasyon Komite toplantıları sırasında ve daha sonra da İzmir’de bulunduğum sırada yüz yüze görüşme sağlayabildik.

Kendisi, çalışkan, başarılı, bir bilim kadını, sıkı bir sivil toplum kuruluş yetkilisi, ülkesini ve mesleğini seven birisi. Ulusal ve uluslararası makaleleri, sözlü bildirileri, ulusal ve uluslararası poster sunumları, çok sayıda kitap ve bölüm editörlüğü gibi çalışmaları olduğunu öğrendim. Kendisi ile Sağlık Bakanlığı çatısı altına çalışmaktan da mutluluk duyduğumu paylaşmak isterim. Şükran Hocam hakkında aşağıdaki kısa özgeçmişi de sizlerin bilgisine sunuyorum.

Prof. Dr. Şükran Köse, 1960 yılında Aydın Bozdoğan’da doğmuş.. Lise eğitimini Denizli Öğretmen Okulu’nda parasız yatılı olarak tamamlamış. Ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp, Anadolu Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Klinik İmmünoloji Bilim Dalı’nda da yan dal uzmanlık eğitimlerini alarak mezun olmuş.

Lise öğrenciliği dönemi, kız çocuklarının desteklenmesi fikrinin oluşmasına neden olmuştur. Bu amaçla 2008 yılında arkadaşları ile birlikte Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneğini kurmuştur.

Dernek, hem bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi hem de kız çocuklarının eğitimini kendisine temel misyon edinmiştir. COVID-19 döneminde alınan TÜBİTAK proje desteği ile çeşitli meslek gruplarına yönelik çevrimiçi (online) eğitim faaliyetleri yapılandırılmıştır. Aynı dönemde editörlüğünü yaptığı “Dünyayı değiştiren Elli Altı Kadın – Nobel Ödüllü Kadınların Hikâyesi” isimli kitabın tüm gelirini kız çocukları için harcamıştır.

Dr. Şükran Köse’nin bugün için 139 uluslararası makalesi, 131 ulusal makalesi, 10 uluslararası sözlü bildirisi, 544 ulusal ve uluslararası posteri sunumu (38’i sözlü), 20 kitapta da editörlük ve bölüm yazarlığı yapmıştır.

Halen İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji ve İmmünoloji alanında yüzlerce çalışmaya imza atmış değerli bir bilim kadınıdır.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER)’ nin desteğinde; Prof. Dr. Şükran Köse ve Dr. Eren Akçiçek’in editörlüğünde hazırlanan “Nobel Ödüllü Kadınlar: Gerçek Hayat Öyküleri” kitabını ülkemiz tıp ve sağlık bilimlerine kazandırmaları ile Nobel ödülü alan 56 kadın bilimcinin ödüllerini anlatan kadın bilim insanlarımızın mükemmel yazılarıyla hazırlanmasına öncülük etmelerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Ülkemizde bir ilk olan bu önemli eserin merakla okunacağına ve yaygın bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekeceğine ve buradan elde edilen gelirin kız çocuklarına harcanacağına ben de içtenlikle inanıyorum.

İklim Değişikliği nedeni başta olmak üzere, Ülkemizde ve tüm Dünya’da meydana gelen orman yangınları, sel baskınları, deprem ve diğer felaketler arasında biraz rahatlamak ve nefes almak için, BUHASDER’in üstlendiği bu önemli çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim.

Bu nedenle, Dünya Sağlık Haberleri web sitesinde(www.healthworldnews.net); Kendisinden aldığım onay ile Prof. Dr. Şükran Köse de burada “Nobel Ödüllü Kadınlar: Gerçek Hayat Öyküleri” kitabının tanıtımına katkı sağlayacak, 56 Nobel ödülü almış Dünya Kadınlarının bir bölümünü de Köşe Yazıları ile sizlerle paylaşacaktır. Ayrıca, kitap satışından elde edilecek gelirlerin de, kimsesiz ve ihtiyacı olan kız çocuklarının eğitiminde kullanılacağını tarafıma iletilmiştir. İyi okumalar dilerim.

Yazar Bekir Metin, Ankara, 14 Ağustos 2021

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) 

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir