Önder Limoncuoğlu, “Amentü 3” Felsefe Nedir?

Önder Limoncuoğlu, “Amentü 3” Felsefe Nedir?

Belki yanlış… Belki doğru.. Belki katılırsınız… Belki katılmazsınız…. Herkes bir şeyler söylüyor!

Ben de, ayni şeyleri  tekrar  söyleme isterisine kapıldım. Hadi, Lise son da 1 yıl felsefe okumuş Önder’den, “Amentü” dedim ya, bir kere daha “Felsefe Nedir” Amentüsünü dinleyin.

Şiirsel:

Felsefe, “Sorgulamaktır”?
Sorgulamak,  “Düşünmektir”?
Düşünmek, “Aklı Kullanmaktır”
Aklı Kullanmak,  “Uyanmaktır”?
Uyanmak, “Farkına Varmaktır”?
Farkına Varmak,  “Kurtuluştur” Mu? Hep Sorgulayın!..

Nesirsel:

Özetlersek, felsefe üç konuyu irdelemiştir;

*       Varlık (Ontoloji) nedir?
*       Bilgi (Epistemoloji) nedir?
*       Ahlâk (Etoloji) nedir?

Ancak, irdelenen bu üç konu, filozoflar tarafından birbirinden ayrı ve bağımsız olarak ele alınmamıştır. Bu meseleler, felsefî düşünüşün bütünlüğü içinde hep birlikte vardır!
Çünkü filozofun meselesi “İnsandır” ve her felsefî sistem “İnsan için” kurulur!

Birey, asırlardır bir kundak içindedir! Otorite konuşturmak istemez, mümkün olsa düşündürmez bile!.. Bu anlayışı ancak “Felsefe” yenebilir!

Çünkü Felsefenin hedefi “Özgür insana” ve “Bağımsız insana” ulaşmaktır!

Böyle, “Yaratıcı İnsan” olunabilir ve “Kendi dünyanızı” yaratabilirsiniz!..

Felsefe okumak sizi yalnız aklınıza vardırmaz, bütünleşirseniz; “Sevginin ve hoşgörünün ışıl, ışıl dışa vurduğu, ölüm korkusunu yenebilen güçlü bir kişilik” kazanırsınız!..
Biliniz ki, “Dünyasını olduğu gibi giyinen, felsefî kişiliğini yaşayamaz. O köle insandır!..”
Felsefe, sizi kendinize döndürür, kişiliğinizi kavramanızı sağlar, böylelikle kendi kendinizi denetler ve yücelirsiniz, nereye kadar mı?

Tanrı’ya = Enerji + Kara boşluk + Sevgiye!.. –

Tarih; “Devlet, Din, Tarikat, Cemaat, Dernek  v.s. gibi  kurumları “Amaç”, insanı “Araç”  gören anlayışın, bunu savunanları   katılığa, acımasızlığa, hoşgörüsüzlüğe, tutuculuğa götürdüğünün” tanığıdır!..
O halde, her oluşumun amacının “İnsan=Birey” olması lazım geldiğinin hiç unutulmaması ve unutturulmaması için her insana görev düşmektedir!..

Hangi sosyal oluşumun içinde olursanız olun, dikkat edin ve izin vermeyin;

*       Şekilsellik, her oluşumun varlık sebebi olan “İnsan amacını” örtmemeli,
*       Oluşum kuralları “Dogma haline”  getirilmemeli,
*       O oluşumda “Rahipler” oluşmamalı!..

Yazar Av. Önder Limoncuoğlu, İzmir,  03 Aralık 2020

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir