Orta Vadeli Program açıklandı.

Orta Vadeli Program açıklandı.

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

022-2024 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhuriyet’in 100. yılını da kapsayan program döneminde büyüme potansiyelinin istikrarlı ve sağlıklı biçimede artırılarak sürdürülebilir olması amacıyla para, maliye ve gelir politikalarında tam bir koordinasyon yürütülmesi taahhüt ediliyor. Bu dönemde, Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5,3 oranında büyümesi hedefleniyor.

2020 yılında yüzde 1,8 olan büyümenin 2021 yılı gerçekleşme tahmini yüzde 9 olarak öngörülüyor. OVP’ye göre, büyüme hedefi 2022 yılında yüzde 5, 2023 ve 2024 yıllarında yılında yüzde 5,5.

Makroekonomik istikrar, yatırım teşvik sisteminde sadeleşme, doğrudan yabancı yatırımların teşviki, KOBİ’lerin dijital dönüşüm projelerinin desteklenmesi, fikri mülkiyet ve AR-GE faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeşil dönüşüm ve benzeri küresel değerle bütünleşme OVP’nin hedefleri arasında sayılıyor.

İstihdam

OVP’de 2020 yılında 13,2 olan işsizliğin 2021 gerçekleşme tahmini 12,6 olarak yer alıyor. İşsizliğin 2022 yılında yüzde 12, 2023 yılında yüzde 11,4 ve 2024 yılında yüzde 10,9’a düşmesi hedefleniyor.

İşgücüne katılım oranlarında ise 2020’de yüzde 49,3 olan oranın 2021’de yüzde 51,4 gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu oran 2022’de yüzde 52,4, 2023 yılında yüzde 53 ve 2024 yılında yüzde 53,6 öngörülüyor.

Bu hedeflere ulaşmak için istihdam teşviklerinin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması, dijital ve yeşil dönüşüm gibi geleceğin işlerine yönelik farkındalık geliştirmek, mesleki eğitim merkezleri, genç istihdam ulusal strateji belgesinin hayata geçirilmesi, iş klübü uygulaması gibi çalışmalar öngörülüyor.

Fiyat istikrarı

2020 yılında yüzde 14,6 olan yıl sonu TÜFE’nin 2021 sonu gerçekleşme tahmini yüzde 16,2 olarak yer alıyor.  TÜFE artış oranları 2022’de yüzde 9,8, 2023’te yüzde 8 ve 2024’te yüzde 7,6 olarak hedefleniyor.

Bu kapsamda, Merkez Bankası para politikası araçlarının enflasyon görünümüne göre fiyat istikrarı hedefi gözetilerek kallanılması, Fiyat İstikrar Komitesi’nin arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanması, enerji piyasası başta olmak üzere şeffaflık ve rekabet odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması, gıda arzı güvenliğiyle fiyat istikrarının korunması, tarımsal üretim planlaması hedefleri konuluyor.

Ödemeler dengesi

2020 yılında yüzde 5,2 olan cari işlemler açığının 2021 yılındaki gerçekleşme tahmini yüzde 2,6.

OVP’de cari açığın 2022’de eksi yüzde 2,2, 2023’te eksi yüzde 1,5 ve 2024’te eksi yüzde 1 olması hedefi yer alıyor.

Kamu maliyesi

Kamu kesimi genel dengesinin GSYH oranının 2022 yılında yüzde 3,7 açık vermesi ve bunun 2024 yılında yüzde 2,5 seviyesine düşürülmesi öngörülüyor.  OVP’de Program tanımlı kamu dengesinin ise 2022 sonunda yüzde 1,4 açık vermesi ve bunun 2024 sonunda yüzde 0,4 fazlaya dönüşmesi hedefi yer alıyor.

Genel devlet toplam harcama ve gelirlerinin GSYH’ya oranlarının 2022 yılında yüzde 33,3 ve yüzde 29,8 olan seviyelerinin, program dönemi sonunda kademeli bir azalışla yüzde 31,7 ve yüzde 29,2 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

Kişi başına gelir

2020 yılında 8 bin 597 dolar olan kişi başına gelirin (GSYH) 2021’deki gerçekleşme tahmini 9 bin 489 dolar.

OVP dönemindeki kişi başına gelirin ise 2022’de 9 bin 947 dolara, 2023 yılında 10 bin 703 dolara ve 2024 yılında da 11 bin 465 dolara yükselmesi hedefi yer alıyor.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir