Özgür İncekara ile İncekaralar’ın 70 Yıllık Öyküsü…

Özgür İncekara ile İncekaralar’ın 70 Yıllık Öyküsü…

İNCEKARALAR CEO ÖZGÜR İNCEKARA’NIN 70. YILDA MESAJI 

70 yıllık bir tarih ile bugündeyiz…

Türkiye’nin en büyük dönüşümlerine tanıklık ettiğimiz yıllar boyunca, sektörde birçok ilke imza atarak ilham kaynağı olduk. Sosyal alandaki projelerimiz ile ülkemizin geleceğine yatırımlar yaptık. 70 yıllık haklı gururumuzu yarınlara da taşımak adına hala ilk günkü heyecanımız ve özverimiz ile çalışıyoruz. Başarı tesadüf değildir, azim ve özveri ile harmanlandığında ise kaçınılmazdır.

Hayallerimizin başladığı ilk andan itibaren yarattığımız her değerde emeği olan, geçmişten günümüze markamızı bugünlere taşıyanlara teşekkür ediyorum.

İncekaralar 70 Yaşında Video mesajı

İncekaralar

Gözlerini gencecik bir cumhuriyetle açan; ülkesi ile birlikte büyüyen, 70 yıllık görkemli tarihinde daima yarınlar için çalışan; sağlığa, bilime, eğitime kısacası yaşama değer katan büyük bir aile İncekaralar.

Yarınları dünden daha ileriye taşıyabilmek adına, değişime ayak uyduran vizyonu ile geleceğe ışık tutan, topluma değer katmayı hedefleyen 70 yıllık bir tecrübe.

Kurucuları Hüseyin Avni İncekara’nın mirasında, 3. kuşak yöneticimiz Özgür İncekara’nın önderliğinde, yarına değer prensibiyle; 70. yılımızı kutlamanın sevincini paylaşıyoruz.

Tıbbi cihazlar ve laboratuvar ekipmanları alanında araştırma, teşhis ve tedavi amacıyla sağlık teknolojilerine ışık tutan birçok ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz. 70 yıllık serüvenimizde, ilk ultrason cihazından, ilk tüp bebek merkezine, anahtar teslimi ilk hastane projesinden, kalkınma projelerine kadar sağlıkta devrim olarak nitelendirilen ilkleri, ülkemize kazandırmanın onurunu taşıyor ve sağlığa değer diyoruz.

Geleceğin bilimin ışığı ile aydınlanacağına olan inancımızla, ülkemizin bilim alanında atılımlarını artırabilmesi için çalışıyoruz. Yaşam Bilim ve Endüstriyel gibi hızla ilerleyen bilim ve sanayi alanlarında, etkinlik alanımızı çağımızın gereksinim ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz.

Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin arttırılarak, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için üniversite, sanayi ve özel firmalar ile işbirliğinin önemi biliyor, bilim ve teknolojide yetkinlik kazanılması ve bu yetkinliğin ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi için çalışarak bilime değer diyoruz.

ÖZGÜR İNCEKARA İLE 70 YILIN ÖYKÜSÜ…

70. yılını kutlayan bir markanın üst düzey yöneticisi olarak, sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Özgür İncekara kimdir?

1966 yılında İstanbul’da doğdum. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, İngiliz Dil Bilimi eğitimi aldım. 1984 yılı itibarıyla şirket bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaptım. 1993 senesinde İncekaralar yönetim kadrosunda göreve başladım.

Hâlihazırda da İncekaralar’ın 3. kuşak yöneticisi olarak, çalışma arkadaşlarımla birlikte firmamızı önümüzdeki 100. yıl ve sonrasına taşımak için çalışmalarımı sürdürüyorum.

Kurucunuz Hüseyin Avni İncekara’nın hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz? Sizce Hüseyin Avni İncekara’nın hangi özellikleri İncekaralar’ın tarihinde iz bırakmıştır?

Bazı şahsiyetler; yaşadıkları coğrafyanın ya da ülkelerinin zaman içindeki dönüşümleriyle örtüşen, deyim yerindeyse ülkeleriyle paralel bir yaşam sürerler. İşte Hüseyin Avni İncekara da Cumhuriyet’in ilanından bir sene önce 1922 yılında Nevşehir’de doğmuş ve 1938’de Türkiye kentleşme atağına kalktığı yıllarda Ankara’ya gelerek 1950’de ülkenin savaş sonrası siyasi ve iktisadi tablosunun yeniden biçimlendiği dönemde İncekaralar’ı kurmuştur. 1960’lı yıllardaki sanayileşme atağına kendi imkânlarıyla taraf olmuş; 1974’teki Kıbrıs Çıkarması’ndan sonra ülkeye uygulanan ambargoları, savunma sanayine yaptığı katkılarla bir nebze delebilmiş; 1980’li yıllarda Anadolu’nun sağlık teknolojisiyle tanışmasında üzerine düşeni yapmayı görev bilmiş ve aslında özetle; hayata gözlerini yumduğu 1994 yılına kadar da ülkesiyle kader birliği yapmıştır. Denilebilir ki; doğumundan, vefat ettiği 1994 yılına kadar süren hayat hikâyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin de hikâyesi gibidir.

Girişimci ve yenilikçi kişiliği, kendine güveni, risk alma eğilimi, koşulları iyi yorumlaması Hüseyin Avni İncekara’nın, İncekaralar tarihinde iz bırakan özellikleridir. Hem Türkiye’de hem de dış dünyada kuracağı ilişkilerin kilit önemini bilen Hüseyin Avni İncekara, genç yaşta elde ettiği tecrübe ile başarı yolunu çizmiştir.

Cumhuriyet’le birlikte büyüyen İncekaralar’ın 70 yıllık tarihinde yaşanan en önemli mihenk taşı nedir?

İncekaralar için en önemli mihenk taşı Japon teknolojisinin Türkiye köprüsü olmasıdır. Hüseyin Avni İncekara, 1950’li yıllarda Almanya ile çalışmaya başlamış ardından 1960’lı yıllarda Japonya ile Türkiye arasındaki yakınlaşma fırsatını değerlendirerek, Japonya’nın artık adından bahsedilmeye başlanan teknolojilerini ve güçlü markalarını Türkiye’ye getirmek için kolları sıvamış ve Olympus, Nihon Kohden gibi ülkenin en değerli markalarının temsilciliğini üstlenmiş. Hüseyin Avni İncekara, teknolojisinin yanı sıra ekonomisini de şahlandıran Japonya’nın; geleceğin lider ülkelerinden biri olacağını ve ürettiği teknolojik cihazların da kalite olarak Avrupa’daki muadilleriyle yarışabilecek düzeyde olduğunu öngörmüş.

Bu sebeple, Japonya ile başlayan iş birliği hem ülkemiz açısından hem de İncekaralar için bir dönüm noktası bence.

İncekaralar 70 yıllık geçmişinde birçok ilke imza attı. Bu ilklerden en önemlileri sizce hangileridir?

70 yıllık geçmişimizde ilklerimiz saymakla bitmez. Ve 70. yılımızı, İncekaralar ilkeleri ışığında gerçekleştirdiğimiz projelerimizle kutluyor olmamız da ayrı bir mutluluk kaynağı bizim için.

İlklerimizin en önemlilerini sormuştunuz; 1960’lı yıllarda Olympus’un temsilciliği alındı ve ilk kez Japonya ile çalışılmaya başlandı mesela. Ardından, ürün portföyüne Nihon Kohden’in eklenmesiyle EKG ve EEG cihazları ilk kez kullanılmaya başlandı. 1970’li yıllarda Ege Üniversitesi’ne ilk elektron mikroskobu tedarik edildi. Flexible endoskopi cihazının fiberoptik endoskopunu Türkiye’ye ilk getiren yine İncekaralar oldu. 1980’li yıllarda birçok üniversite hastanesi ilk tomografi cihazları ile İncekaralar sayesinde tanıştırıldı. Radyolojide kullanılan ilk ultrason cihazı Türkiye’ye getirildi. 1990’larda Japon hükümetinin desteğiyle Antalya ilinde sektördeki ilk anahtar teslimi hastane projesine (Transplantasyon) imza atıldı ve ilk tüp bebek merkezi kuruldu. 2000’lerde tele tıp projesi hayata geçirildi.

Bunlar, 70 yıllık tarihimizde gurur duyduğumuz sayısız proje ve ilklerden yalnızca bazıları.

70 yıllık serüvenin arkasındaki başarı sizce nedir?

70 yıllık serüvenin arkasındaki başarının sırrı bence çok çalışmak. Çalışmak; azim, disiplin, dürüstlük ve merak duygusu doğru hedefler için bir araya gelince başarı kaçınılmaz oluyor. İncekaralar’ın tarihine baktığımız zaman tek bir amaç için organize olmuş, tutkulu bir ekip görürsünüz. Ekip olmanın arkasındaki sır ise güven ve pozitif kültür anlayışı. Bilgi ve tecrübeler dahilinde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışan ekibimiz ile uzun soluklu başarılara imza atmak, yenilikleri takip ederek hem iş hem de kişisel gelişim için kendimizi ve ailemizi büyütmeye yönelik çalışmak. İşte bizim başarılı olmamızın sırrı da bu.

Son olarak, gelecek 70 yıla vereceğiniz en önemli mesaj nedir?

Hep söylediğimiz gibi; Hüseyin Avni İncekara’nın öngörü, çalışkanlık, dürüstlük, azim ve başarı ilkeleri ile kurduğu İncekaralar’ı aynı değerler ile yaşatmak için çalışıyoruz.

Arkamızda bıraktığımız 70 değerli yıl için söylediğimiz ve gelecek 70 yıla vermek istediğimiz mesajımız da aynı. Tüm çalışmalarımız; Sağlığa Değer, Bilime Değer, Türkiye’ye Değer ve kısacası Yarına Değer…

İNCEKARALAR’IN “DEĞERLİ” 70 YILI 

Gözlerini gencecik bir cumhuriyetle açan; ülkesi ile birlikte büyüyen, 70 yıllık görkemli tarihinde daima yarınlar için çalışan; sağlığa, bilime, eğitime kısacası yaşama değer katan büyük bir aile İncekaralar.

1951 yılından bugüne, attığımız her adımda insanımızın ve ülkemizin yarınlarını düşünüyor, en iyisine ulaşma çabamızdan hiç vazgeçmiyoruz.

Hüseyin Avni İncekara’nın öngörü, çalışkanlık, dürüstlük, azim ve başarı ilkeleri ile kurduğu İncekaralar’ı aynı değerler ile yaşatmak için çalışıyoruz.

Yıl 2021

Her kilometre taşında farklı bir değer yarattığı 70 yıllık tecrübesini geleceğe taşımaya devam etmektedir.

2010’lu yıllar

Varoluş felsefesi ve çalışma ilkeleri ile her daim en iyilerle yoluna devam eden İncekaralar, gelişen teknoloji ile evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmeti, sektörle buluşturmuştur.

2000’li Yıllar

İncekaralar, sektörde yarım asrı devirmiştir.

Türkiye’nin ilk ve tek yeşil yurt binası Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi Öğrenci Yurdu, 200 yatak kapasitesi ile hizmete açılmıştır.

Milanyuma Doğru: Yatırıma dönük hamleler, aktif satış politikalarının geliştirilmesi, krizlerin yarattığı deformasyonların tamiri; üçüncü kuşak lideri Özgür İncekara’nın milenyuma hazırlanmak için hayata geçirdiği maddeler olmuştur.

1990’lı Yıllar

Yaşam Bilim ve Endüstri olarak iki farklı alana odaklanılmış ve Türkiye’nin ilk tüp bebek merkezinin kurulumuna imza atılmıştır. Biyoteknoloji, moleküler biyoloji, genetik, çevresel araştırma ve endüstri alanlarına yönelik ürünleri ile Eppendorf, İncekaralar’ın temsilcisi olduğu firmalar arasına katılmıştır.

Çağdaş yaşam ile evrensel değerleri benimsemek ve bilgi toplumu olma yolundaki Türkiye’nin aydınlık geleceğine modern bir altyapıyla katkı sağlamak amacı ile Nevşehir’de İncekaralar İlköğretim Okulu ve Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi hizmete açılmıştır.

1980’li Yıllar

Sağlık sektörünün gelişiminde önemli rol üstlenilmeye başlanmıştır. Anahtar teslimi hastane ve laboratuvar projelerinden kalkınma projelerine, hastane donanımlarının temininden diyaliz ve görüntüleme merkezlerinin kurulmasına kadar Türkiye’de birçok ilke imza atılmıştır. Radyolojide kullanılan ilk ultrason cihazları Türkiye’ye getirilmiştir.

1970’li Yıllar

Şahıs şirketi olan İncekara, 17 Mayıs 1973 yılında modern işletme kavramıyla anonim şirket statüsüne kavuşmuştur.

1960’lı Yıllar

Olympus firması İncekaralar ailesine katılmış ve ilk kez Japonya ile çalışılmaya başlanmıştır. Ürün portföyüne Nihon Kohden’in eklenmesi ile birlikte EKG ve EEG cihazları, birçok tedavi merkezinde kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa’ya bağımlı sektör için Japonya menşeli firmalar ile çalışmak yeni bir hareket alanı açmıştır.

Yıl 1951

8 Ağustos 1951 yılında Hüseyin Avni İncekara tarafından İncekaralar’ın temeli atılmıştır.

1950’li Yıllar

Üniversite hastanelerinin kürsülerine kurulan laboratuvar cihazları ile Türkiye’nin teknolojik alt yapısının geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur.

 

CEO’su ve TOBB Türkiye Medikal Meclisi Başkanı Özgür İncekara ile Dünya Sağlık Haberleri Genel Yayın Yönetmeni Bekir Metin arasında 18 Ekim 2019 tarihinde yapılan ve yayınlanan Söyleşi

 

Özgür İncekara ile Söyleşi 

Bu derleme ve yazı Bekir Metin tarafından 7 Haziran 2021 tarihinde hazırlanmıştır.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir