Yazı Dizisi 10. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Okul Yöneticileri

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nın 1928 yılından 2017 yılına kadar geçirdiği aşamalarda görev yapan İdareciler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi, 27 Mayıs 1928 tarihinde kuruldu.

Müessesenin görev ve sorumlulukları 30 Aralık 1940’da TBMM’de kabul edilen 3959 Numaralı Kanun’la, yeniden belirlendi.

Dr. Refik Saydam’ın 1942 yılında vefatından sonra, TBMM, merhumun anısına 10 Ağustos 1942 gün ve 4288 sayılı yasa ile Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine T.C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi adı verilmiştir.

13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı KHK ile Müessesenin merkez teşkilat yapısı tekrar değiştirilerek Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına dönüştürülmüştür.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 2 Kasım 2011 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanan 663 no’lu KHK’nın 26’ncı maddesiyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı kurulmuş ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, bu kuruma bağlı alt kuruluşlardan birisi haline getirildi.

Sağlık Bakanlığınca, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Başkanlığı’nın 2011 yılında yeniden yapılandırmadan yaklaşık altı yıl sonra 25 Ağustos 2017 tarihinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı kapatılarak, yerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğün teşkilat yapısında artık Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı yer almamıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Hıfzıssıhha Müessesesinde 1928-1983 tarihleri arasında görev yapan yöneticiler “Müdürler”, 1983-2011 tarihleri arasında görev yapan yöneticiler “Başkanlar” ve 2011-2017 tarihleri arasında görev yapanlar “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı” ve 25 Ağustos 2017 tarihinden günümüze “Halk Sağlığı Genel Müdürü” unvanı ile hizmet vermişlerdir.

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ YÖNETİCİLERİ (1928-2017)

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Mektebi Yöneticileri ve Görev Dönemleri  

HIFZISSIHHA MEKTEBİ’NDE GÖREV YAPAN MÜDÜRLER (1936-2011)

Dr. Ralph K. Collins (1936-1940)

Prof. Dr. Sever Kâmil Tokgöz (1944-1945 yılları arası hem Enstitü Müdürü hem de Hıfzıssıhha Mektebi Müdürü)

Dr. Kâmil İdil (1945)

Dr. Vefik Vassaf Akan (1947-1949)

Dr. Mahmut Sabit Akalın (1950)

Dr. Kadri Olcar (1953-1957 arasında iki defa Müdür olarak atanmıştır.)

Dr. Nusret H. Fişek (1958-1965)

Dr. Nevrez Baykan (1966-1971)

Dr. Mustafa Soyuer (1 Mayıs 1971-26 Ağustos 1971)

Dr. Cahit Başkök (26 Ağustos 1971-1 Kasım 1974)

Dr. Muzaffer Akyol (1 Kasım 1974-30 Temmuz 1982)

Dr. Mustafa Soyuer (30 Temmuz 1982- 31 Aralık 1983)

(Okul 31 Aralık 1983-10 Mart 2003 arasında kapalıdır)

Dr. Salih Mollahaliloğlu (18 Mart 2003-2 Kasım 2011)

Dizinin 11. Bölümü. Cumhuriyet’in İlk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam ile başlayan Sağlık Reformları

Yazan, fotoğrafları araştırıp  bulan ve yayına hazırlayan Bekir Metin, Ankara, 29 Kasım 2022 

Not: Buradaki bilgi ve belgeler kaynak kullanılarak alıntı yapılabilir. Yazının tüm hakları konuyu hazırlayan ve yazan Bekir Metin’e aittir. Bu yazı dizisine 01 Haziran 2022 tarihinde başlandı.

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir