Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Okulu Kitabı “İçindekiler”

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Okulu Kitabı “İçindekiler”

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ VE OKULU: DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  

SUNUŞ  

1.BÖLÜM: OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA SAĞLIK HİZMETLERİ                                        

Osmanlı İmparatorluğunda Sağlık Hizmetleri

Osmanlı’da Hekimbaşılık Müessesesi

Osmanlı Padişahları ve Saltanat Süreleri (1299-1922)

2.BÖLÜM: HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ VE MEKTEBİ TARİHİ ARKA PLAN                                 

Tarihteki Salgın Hastalıklar ve Uluslararası İşbirliğine Yöneliş

Osmanlı İmparatorluğu ve Uluslararası Sağlık Konferansları

Osmanlı İmparatorluğu’nun son 100 yılında yabancı Devletlerle ilişkileri

Osmanlı’da Kısaca Sağlık Hizmetleri

3.BÖLÜM: ULUSLARARASI SAĞLIK ÖRGÜTLENMELERİ                                                              

Halk Sağlığı Alanında Uluslararası İşbirliği Başlıyor

Uluslararası Sağlık Konferansları ve Sağlık Örgütlenmeleri

Milletler Cemiyeti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

4.BÖLÜM: OSMANLI’NIN SON 100 YILINDA SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE,

AŞI VE SERUM ÜRETİMLERİ                                                                      

Geleneksel Aşılama ve Çiçek Hastalığı ile Mücadele

Kolera, Veba ve Karantina Uygulamaları

Kuduz, Verem, Çiçek, Difteri, Sığır Vebası, Tifüs, Tifo, Dizanteri Aşıları

Bakteryoloji-i Şahane Laboratuvarı

Osmanlı’nın son 35 yılında kurulan Aşı Üretim Tesisleri

5.BÖLÜM: HIFZISSIHHA MÜESSESESİNİN KURULMASI                                                     

Osmanlı’ da Kurulan Altyapı ve Cumhuriyet’le Oluşturulan Kurumlar

Merkez Hıfzıssıhha Müessesinin Kurulması ve Faaliyetleri

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü

Hıfzıssıhha Mektebi / Okulu

6.BÖLÜM: DR. REFİK SAYDAM “SAĞLIK DEVRİMİNİN MİMARI”                                        

Dr. Refik Saydam’ın Özgeçmişi

Hıfzıssıhha Müessesesi (Enstitüsü)’nin Kuruluşu

7.BÖLÜM: REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ’NÜN ÖMRÜ 89 YIL!                       

Hıfzıssıhha Enstitüsü Aşı Üretim Binası, 1933

Hıfzıssıhha Müessesesinin İnşa Edilmesi

Hıfzıssıhha Müessesesine Verilen İlk Görevler

Hıfzıssıhha Müessesenin Görevlerinin En Son ve Kapsamlı Hali

Hıfzıssıhha Müessesesinin İdarecileri

1990’lardan Kapatılışına Kadar Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nın Personel Durumu

Teknik ve Malî Sorunlar

8.BÖLÜM: UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU                                                                        

Covid-19 Salgını Sonuçları

9.BÖLÜM: HIFZISSIHHA MEKTEBİ-OKULU                                                                          

Hıfzıssıhha Mektebinin Tarihi Arka Planı

Hıfzıssıhha Mektebin Gelişim Dönemi (1940-1960)

Mektebin Duraklama Dönemi (1960-1980)

Bir Dönemin Sonu (1983)

2003 Yılında Hıfzıssıhha Mektebi Yeniden Açıldı

Sonuç ve Değerlendirme

10.BÖLÜM: REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA BAŞKANLIĞI YÖNETİCİLERİ                               

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Yöneticileri

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürleri

11.BÖLÜM: CUMHURİYET’İN İLK SAĞLIK BAKANI DR. REFİK SAYDAM İLE BAŞLAYAN SAĞLIK REFORMLARI                                                                                      

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Politikaları ve Hizmetleri

TBMM Hükümeti Döneminde Sağlık Hizmetleri (1921-1923)

12.BÖLÜM: OSMANLI’DA VE TÜRKİYE’DE MİSYONERLİK ÇALIŞMALARI                           

Osmanlı’da Katolik Misyonerlerin Çalışmaları

Osmanlı’da Protestan Misyonerlerin Çalışmaları

ABD’li Protestan Misyonerlerin Faaliyetleri

ABD’nin Lozan’daki Ermeni Politikası

Misyonerlik Faaliyetlerinin Sonucu

Türkiye Cumhuriyeti’nde Misyonerlik Çalışmaları

Hıfzıssıhha Müessese’ nin Kurulmasında Hayırsever Vakıf Desteği

13.BÖLÜM: YABANCI VAKIFLAR, TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ VE REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son 100 yılında yabancı Vakıflarla ilişkileri

Çağdaş Hayırsever Vakıflar (Filantrokapi)

Filantrokapitalizm

Rockefeller Vakfı (John Davison Rockefeller; 1839-1937)

Haydarpaşa Tıp Fakültesi, Amerikan Hastanesi ve Hemşirelik Okulu

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü Binası

Ford Vakfı .

Melinda ve Bill Gates Vakfı

Sonuç

14.BÖLÜM: TRUMAN DOKTRİNİ VE MARSHALL YARDIMLARININ TÜRKİYE SONUÇLARI

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı Sonrası Gelişmeler

Truman Doktrini

Truman Doktrini ve Türkiye

Truman Doktrini ve Türk Dış Politikasına Etkileri

Marshall Planı ve Türkiye (1948-1957)

Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın Etkileri

Türkiye’nin Uluslararası Kuruluşlara Üyelikleri

Birleşmiş Milletler (BM)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Dünya Bankası (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası)

Uluslararası Para Fonu (IMF)

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO)

Cumhuriyet Dönemi Sağlık Reformları ve Refik Saydam Hıfzıssıhha

1938-1960 Dönemi

Dr. Behçet Uz Dönemi (1946-1956)

Sonuç ve Değerlendirme

15.BÖLÜM: DÜNYADA HAYAT KURTARAN AŞILARIN HİKAYESİ                                         

Dünya Sağlık Örgütü 1400’li yıllardan Günümüze (2023) Aşıların Hikayesini yazdı.

16.BÖLÜM: OSMANLI’DA VE TÜRKİYE’DE AŞILARIN TARİHSEL SERÜVENİ VE SONLANMA SÜRECİ                 

17.BÖLÜM: REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA, KORONAVİRÜS SALGINI, AŞILARIN ÖNEMİ VE DEĞERİ                 

Türkiye’de kullanılan Aşılar ve Aşılara ayrılan bütçeler

Dünyada ve Türkiye’de Koronavirüs (Covid-19) Salgını

2021 Yılı içerisinde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele

2021 Yılı İçerisinde Covid-19 Aşılama Çalışmaları

Dünya Sağlık Örgütü, toplamda 9 aşı için “Acil Aşı Kullanım Onayı” verdi

2022 Yılı içerisinde Koronavirüs (Covid-19) salgınında son durum

2023 Yılı içerisinde Koronavirüs (Covid-19) salgınında son durum

Pandemi Döneminde Küresel Dayanışma

Türkiye’deki Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Ülkelerine Tahliyesi

Türkiye 17 Ülkeye Aşı hibesinde bulundu.

Türkiye Tarafından 2021-2022 Yılları Arasında Covid-19 Yardımı Yapılan Ülkeler

Rutin Aşılar ve Covid-19 Aşılarının Ülkemize Maliyeti ve Stratejik Önemi

18.BÖLÜM: TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE “HIFZISSIHHA GERÇEĞİ”  

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) ilk oturumu (10 Ocak 1920, İsviçre)

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kuruluşu

19.BÖLÜM: REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ VE OKULU’NUN TARİH SAHNESİNDEN AYRILIŞININ NEDENLERİ NELERDİR? 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Okulu’nun kısa tarihsel öyküsü

Türkiye’de Sağlık Hizmetleri

Sağlıkta Dönüşüm Projesi

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Okulu ne anlam ifade ediyordu

20.BÖLÜM: COVİD-19 SALGINI SÜRESİNCE, HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ’NÜN YOKLUĞU YÖNETİCİLERE VE HALKA NELERİ DÜŞÜNDÜRDÜ?   

Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün Yokluğu

21.BÖLÜM: SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN “YENİ HIFZISSIHHA PROJE” HAMLESİ                      

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Yerine, “Yeni Aşı Üretim Merkezi” kuruluyor!

TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açıldı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MEDİBİYO’da İlaç ve Aşı)

22.BÖLÜM: REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA BAŞKANLIĞI’NIN 83 YILLIK TARİHİNDE, YÖNETENLER VE ÇALIŞANLAR NE DÜŞÜNÜYORLAR      

Hıfzıssıhha tarihinin önemli dönüm noktaları

1920-1980 yılları arasındaki hizmetler ve çalışmalar

1980-2002 yılları arasında görev yapan ve çalışanların ortak görüşleri

2002-2023 yılları arasında görev yapan ve çalışanların ortak görüşleri

23.BÖLÜM: 21. YÜZYIL’DA SAĞLIK GÜNDEMİ VE REFİK SAYDAM  HIFZISSIHHA GERÇEĞİ       

Geleceğin Sağlık Sorunları

Sağlık ve Teknoloji

Enformasyon Toplumu

İletişim Alanındaki Gelişmeler

Sağlığı Etkileyen Politik Eğilimler

DSÖ’nün “Acil Kullanım Onayı” verdiği aşılar

Türkiye’de Aşı Türleri ve Covid-19 Aşı Üretimi

24.BÖLÜM: KAMUOYU REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?     

Araştırma sonuçları

Sağlık Bakanlığı, THSKB, İstanbul-Hacettepe-Ankara Üniversiteleri

Türk Tabipler Birliği-Sağlık Emekçileri Sendikası-Gazeteler-Televizyon ve Radyolar

—————————————————————————

SAĞLIK BAKANLIĞI VE HIFZISSIHHA ÜST DÜZEY KARAR VERİCİLERİN ANILARI                 

Anılarım Arasında Hıfzıssıhha, Prof. Dr. Zafer Öztek

Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nın Kapatılması Tarihi Bir Hatadır, Prof. Dr. Vecdet Öz

Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşarı Dr. Aytun Çıray ile Söyleşi

Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Tokuçoğlu ile Söyleşi

Hıfzıssıhha Merkezi, Hıfzıssıhha Mektebi ve Sağlıkta Dönüşüm Programı* Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Sağlık Bakan Yardımcısı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü- “Hafızamda Yer Edenler” Sedat Türkeri

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Ne Anlam İfade Ediyor? Fevzi Şekerci

Hıfzıssıhha Yıllarım, İbrahim Akyıldız

Hıfzıssıhha Yıllarım ve Anılar, Dr. Ayşe Ferihan Özdoğan

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde Bir Ömür, Dr. Cihat Babür

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, Kim. Müh. Turgut Çamer

Alkış Besiyerinin Mucidi: Dr. Necmettin Alkış

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 30 Yıl, Dr. Ecz. Nida Besbelli

Hıfzıssıhha’ da Çalışma Yıllarım ve Anılarım, Kim. Yük. Müh. Mustafa Ulusoy

Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Görevim, Prof. Dr. Nazmi Özer

“Cumhuriyetin Sağlık Mimarı” Refik Saydam ve Hıfzıssıhha, Prof. Dr. Mustafa Ertek

Hıfzıssıhha Mektebi/Okulu Tarihi, Prof. Dr. Necati Dedeoğlu

Hıfzıssıhha Mektebi 2003-2011 Periyodu (Mollahaliloğlu, Özbay, Gürsöz, Özlü

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Aşı, Dr. Erkan Özcengiz

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Hıfzıssıhha’ nın Kurumsal Hafızaya Yansıması Prof. Dr. İrfan Şencan

—————————————————————————

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ VE OKULU İÇİN  KURUM DIŞI GÖRÜŞ VERENLER  

Babam Prof. Dr. Muvaffak Akman ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü (1950-1954) Prof. Dr. Deniz Akman Gür

Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde ve AB’nde Koruyucu Sağlık Kurumları, Prof. Dr. Ahmet Saltık

Sahi Hıfzıssıhha Ne idi? Doç. Dr. Fatih Artvinli

Türkiye’de Salgın Yönetimi: Kurumsallaşma ve Kurumsal Hafıza Sorunu, Doç. Dr. Fatih Artvinli

Dedem İbrahim Refik Saydam, Adil Refik Saydam

———————————————————–

KİTAP EKLERİ

T. C. Sağlık Bakanları ve Görev Dönemleri (1920-2024)

T. C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarları (1924-2018)

T. C. Sağlık Bakan Yardımcıları (2011-2024)

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Yöneticileri (1928-2012)

Refik Saydam Hıfzıssıhha konusunda görüşmelerde bulunulanların listesi

Rockefeller Vakfı Burslarından Yararlanan Türkler’ in Listesi (1925-1983)

Dizin

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir