Sağlık Bakanı Dr. Koca, 74. Dünya Sağlık Asamblesi’nde konuştu.

Sağlık Bakanı Dr. Koca, 74. Dünya Sağlık Asamblesi’nde konuştu.

74. Dünya Sağlık Asamblesi, devam eden Covid-19 salgını altında bugün Cenevre’de başladı. Asamblesi’nin teması: Bu salgını sona erdirmek, bir sonrakini önlemek: birlikte daha sağlıklı, daha güvenli ve daha adil bir dünya inşa etmektir.

Dünya Sağlık Asamblesi, DSÖ için en yüksek karar alma organıdır. Genelde her yıl Mayıs ayında Cenevre’de toplanır ve 194 Üye Devletin tümünden delegasyonlar katılır. Ana işlevi, Örgütün politikalarını belirlemektir. Sağlık Asamblesi, Genel Direktörü atar, Teşkilatın mali politikalarını denetler ve Önerilen program bütçesini inceler ve onaylar. Aynı şekilde, üzerinde daha fazla işlem, inceleme, araştırma veya rapor gerekebilecek konularla ilgili talimat verdiği Yönetim Kurulu raporlarını da dikkate alır.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 74. Dünya Sağlık Asamblesi’nde (DSA) toplantıya katılan tüm üye Devletler ile Uluslararası kurum ve kuruluşların delegelerine hitaben bir konuşma yaptı.

1948 yılında çalışma yaşamına başlayan DSÖ’ nün 74 yıllık tarihinde ikinci kez video konferans yöntemiyle yapılan Asamble’ de Bakan Dr. Koca, bu yıl DSA’nın “Daha sağlıklı, güvenli ve adil bir dünya inşa etmek” teması ile bir araya geldiğini anımsattı ve Covid-19’un tüm ülkeleri ve sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğinin altını çizdi.

Salgının ekonomi üzerine etkileri göz önünde bulundurulduğunda, sağlık güvenliği ve “maişetin devamlılığının” aynı madalyonunun iki farklı yüzü olduğu gerçeği ile karşılaştıklarını anlatan Dr. Koca, şöyle konuştu:

“Bu durum, aldıkları kararlar ve uygulamaları bakımından sağlık politika yapıcılarına sadece insan sağlığı açısından değil; insan yaşamını etkileyen bütün faktörler bakımından tarihi sorumluluklar yüklemektedir. İşte bu gelişmeler, sağlık camiası olarak yıllardır konuştuğumuz sağlık politikalarında bütüncül hükümet yaklaşımı ve tek sağlık uygulamalarını etkin bir şekilde hayata geçirebilmemiz için bize tarihi fırsatlar sunmaktadır.”

Dr. Koca, Covid-19 salgınının ilk andan itibaren tedarik zinciri, bilgi paylaşımı, yanıt, veri toplama ve küresel yardımlaşma gibi birçok alanda uluslararası sistemin ne kadar güçlendirilmeye muhtaç olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

“158 ülkeye katkıda bulunduk”

“Özellikle uluslararası dayanışma konusunda tüm dünyanın sınıfta kaldığı aşikardır” diyen Bakan Dr.Koca, Türkiye’nin ise 158 ülkeye ve 14 uluslararası kuruluşa sağladığı katkılar ile bu süreçte uluslararası dayanışmanın en önemli öncülerinden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Koca, Pandemilere Hazırlık ve Yanıt Bağımsız Paneli (IPPPR), Bağımsız Gözetim Danışma Komitesi (IOAC) ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) Gözden Geçirme Komitesinin çalışmalarının çıktıları da dâhil olmak üzere tüm verilerin ve öğrenilmiş derslerin ışığında DSÖ’nün güçlendirilmesi ve uluslararası sistemin yeniden şekillendirilmesi konusunda gerekli adımların hızlı ve kararlılıkla atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Dr. Koca, uzlaşı sağlanması halinde, “Pandemi Çerçeve Sözleşmesi” de dâhil olmak üzere tüm uluslararası girişimleri Türkiye olarak yapıcı bir şekilde destekleyeceğinin altını çizdi.

Aşılarda “fikri mülkiyet hakları” vurgusu

2021 Sağlık Çalışanları Yılı’na ve yürütülen faaliyetlere çok büyük bir önem verdiklerini ve çalışmalara da hızla devam ettiklerini aktaran Sağlık Bakanı Dr. Koca; Sağlık çalışanlarının aşılanmasının önemine ise özel bir vurgu yapmak istediğini dile getirdi.

Ayrıca, “Çünkü bu aşılama aynı zamanda sağlık sistemlerinin devamlılığını da sağlamaktadır. Biz de Türkiye’de başarıyla uyguladığımız Covid-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık. Ancak sadece sağlık çalışanlarının aşılanmış olması yeterli değildir. Aynı tehdidi yaşayan sağlık çalışanlarının ailelerinin de önceliklendirilmiş grupta olması gerektiğine inanıyor ve tüm dünyaya bu yönde çağrıda bulunuyorum. Bu anlayışla, ülkemde tüm sağlık çalışanlarının ailelerinin aşılama çalışmalarının başlatıldığını da sizlerle paylaşmak isterim.”

Dr. Koca, diğer yandan, Covid-19 aşılarına erişimde yaşanan etik ve epidemiyolojik sorunların ve hakkaniyetli erişim konusunda dünyanın içinde bulunduğu tehlikenin de altını çizerek, “Bu konu, fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, üretim kapasitelerinin artırılması ve dağıtım gibi birçok konuda çözümler üretmemiz gereken uluslararası ilişkilerin en kritik ve acil gündem maddesidir” diye konuştu.

DSÖ üyesi ülkelere, dünyanın içinde bulunduğu bu dönem ve hatta gelecek dönemler de sağlık tehditleri ve bu tehditlerin küresel yansımalarına sahne olacağı uyarısını yapan Dr. Koca, “Başından beri söylediğimiz gibi çözüm, küresel düşünüp, yerelde başarılı uygulamalara bağlıdır. Ancak şunu da atlamamalıyız ki nihai başarı, yereldeki uygulamaların uluslararası uyumuna dayanmaktadır” ifadesini kullandı.

74.Dünya Sağlık Asamblesi 24 Mayıs’ ta başlayıp 01 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir