Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı ile 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul’da Yapıldı.

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı ile 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul’da Yapıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açılış konuşması,

“Türkiye Genom Projesi resmen başladı”,

“Pek çok ülkenin ancak hayal edebileceği bir dijital ortam oluşturduk”,

Sağlık Alanında Üç Ülke ile Anlaşma imzalandı. 7 Ülkenin Sağlık Bakanı ile görüşüldü,

Aziz Sancar Bilim Ödülleri sahiplerini buldu,

Yerli ilaç, Aşı ve Cihaz üretimi,

HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı; Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) bilimsel desteğiyle, 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’ da gerçekleştirildi. Kurultay’ın ana teması “Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları” dır.

Anılan Kurultaya, Türkiye’den ve Dünya’nın birçok ülkesinde sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda araştırmacı olarak çalışan katılımcılar ile bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşları bir araya geldiler.

Kurultayı ve HIMSS’19 Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansına 40 ülkeden yaklaşık 500 yabancı konuk katıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Kurultaya katılan saygın bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerini paylaştığı bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.”

“Türk tıp dünyasının, akraba toplulukların yayıldığı bilinen geniş bir coğrafyadan öte, kendini insanlığa hizmete adamış, yurduna gönül bağıyla bağlı her meslektaşının katkı verdiği bir küresel güç olduğuna inandığını dile getirerek, bir araya gelmek, birlikte olmak, aynı hedefe koşmanın bu gücü görünür kılacağını kaydetti.”

Sağlık alanında 17 yılda sağlıkta yaşanan dönüşüme işaret ederek; “Bu dönüşüm sayesinde sağlık sistemimizde evrensel kapsayıcılığı en üst düzeye çıkardık. Şehir hastaneleriyle birlikte hastane alt yapılarını birçok ülkenin hayal bile edemeyeceği bir düzeye çekmeye başladık. İlaca erişimde neredeyse rakipsiz olduk. Bu alandaki birikimimiz sayesinde, ihtiyaç halindeki ülkelere sağlık hizmeti götürmek için tereddüt bile etmedik. Ateş altında kalan, güvenli bölgelerde konuşlandırılan bölge halkına, kurduğumuz hastane ve sağlık tesisleri ile sağlık hizmeti götürdük. Bu konuda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın ülkemizden alacağı önemli dersler olduğuna inanıyorum.

Sağlık turizminde dünyanın en çok tercih edilen ülkeleri arasına girdik. Yeni kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile bu alanda yeni bir ivme kazanacağımızı umuyorum. İlaç, aşı ve tıbbi cihaz üretiminde yerlileşme yönünde büyük gayretlerimiz var.”

“Türkiye Genom Projesi resmen başladı”

Sağlık Bakanı Dr. Koca, Türkiye’nin 21. yüzyıla birçok yönden hızlı değişimlerle girdiğini belirterek, demografik yapının hızla değiştiğini, kent nüfusunun arttığını, doğum hızının başta batı illerinde olmak üzere düşüşe geçtiğini, çok yakın geleceğin kendilerini önemli bir yaşlı ve bağımlı nüfus sorunuyla baş başa bırakacağını aktardı.

“Önce ilaçlar mucize olarak sunulmuştu. Daha sonra cerrahi müdahaleler ümit veren yöntemler olarak lanse edildiler. Teknolojinin ilerlemesi ile fiziksel ajanlarla yapılan tanı ve tedaviler mucizeymiş gibi sunuldular. Günümüzde ise biyoteknolojik çalışmalar ümit vadetmektedir. Biyoteknolojik ajanların sağlığın koruyucu, tanı koydurucu ve tedavi edici alanlarında kullanılabilmesi çok geniş yelpazeye yayılan bir çalışma alanı açmaktadır. Bu alanda öncülüğü yakalayabilen ülkeler, bilimsel avantajlarının yanında halk sağlığında ilerleme kaydedecek ve önemli ekonomik kazanımlar sağlanacaktır. Bakanlık olarak öncelik verdiğimiz bu alanda, TÜSEB çatısı altında başlatılan çalışmaların yarışta ön almamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

TÜSEB’in Ar-Ge projeleriyle dışa bağımlılığı en aza indirerek ülke ekonomisine ve toplum sağlığına güçlü katkılar sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Koca, metabolik hastalıklar, kişiselleştirilmiş tıp, ilaç geliştirme, aşı geliştirme alanlarında biyoteknoloji çalışmalarından beklentilerinin çok yüksek olduğunu anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye Genom Projesi 29 Ekim 2019 itibarıyla kapsamı genişletilerek resmen başlatılmıştır. Başta muhtelif kanser türleri ve nadir hastalıklar olmak üzere pek çok durumun koruyucu, teşhis koydurucu ve tedavi edici yönüne dair sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Pek çok ülkenin ancak hayal edebileceği bir dijital ortam oluşturduk”

Bilişimin kullanılmasının, sağlık yönetimini ve sağlık hizmet sunumunu tamamen değiştirdiğine dikkati çeken Bakan Koca, veriye dayalı yönetim, hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve verimlilik arayışlarının bu zeminde hayat bulduğunu dile getirdi.

Koca, “Şu anda tamamen yerli diyebileceğimiz pek çok sağlık yazılımına sahip bir ülke olmakla övünebiliyoruz. Vatandaşlarımızın tamamının sağlık verilerini saklayabilecek, işleyebilecek ve paylaşabilecek düzeye eriştik.

Hastanelerin bilgi sistemlerinden sadece idari ve mali amaçlar için değil, sağlık hizmet kalitesini artırmak için yararlanılır hale gelindiğini anlatan Koca, birinci amacımız, hastanelerimizin sağlık hizmet kalitesine bilgi ve teknolojiyi ne kadar etkin kullandıklarını ölçmek ve yeni hedeflerle bu düzeyi yükseltmek oldu. İkinci amacımız ise ülkemizin elde ettiği başarıları uluslararası arenada göstermek ve tanıtmaktır.

Türkiye, ABD’den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip ülke konumundadır.

Sağlık Alanında Diplomasi Trafiği

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul’da açılışlarını gerçekleştirdiği iki önemli uluslararası programın ardından 7 Sağlık Bakanı ile ikili görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler sonucu 3 ülkeyle 30 Ekim 2019 tarihinde anlaşmalar imzalandı.

Kazakistan, Güney Afrika, Kırgızistan, Namibya, Moritanya, K.K.T.C. ve Cibuti Sağlık Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ile bir araya gelen Bakan Koca, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerden duyduğu memnuniyeti belirtti ve en kısa zamanda başkent Nursultan’a sağlık ataşesi göndermek istediklerini ifade etti. Görüşmenin ardından Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımız Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmada sağlık turizmi, ilaç ve medikal cihaz, kamu-özel iş birliği, sağlık eğitimi, sağlık altyapı sistemler gibi konulardaki ikili iş birliği şartları kayda geçirildi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Zwelini Mkhize ile bir araya geldi ve sağlık turizmi konusunda atılabilecek adımlar ele alındı. Sonrasında Kırgızistan Sağlık Bakanı Dr. Kosmosbek Cholponbaev ile görüşen Bakan Koca, iki ülke arasında Ortak Çalışma Grubu kurulması önerisini yaptı.

Bakan Dr. Koca dördüncü görüşmesini Namibya Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Dr. Kalumbi Shangula ile gerçekleştirdi. Aynı zamanda Türkiye – Namibya Karma Ticaret ve Ekonomik Komisyonu eş başkanı olan Bakan Koca, iki ülke arasında yaklaşık 25 milyon ABD doları olan ikili ticaret hacmimizi çok daha yukarı seviyelere ulaştırılabileceğine inandığını vurguladı. Görüşmenin ardından iki ülke hükümetleri arasında “Sağlık alanda iş birliği anlaşması” imzalandı.

Moritanya Sağlık Bakanı Dr. Mohamed Nedhirou Hamed, K.K.T.C. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Cibuti Sağlık Bakanı Mohamed Warsama Dirieh ile ayrı ayrı görüşen Bakan Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’nin sağlık turizmi imkânlarını anlattı. Görüşmelerde sağlık eğitimi, ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi üretiminde muhtemel iş birliği alanları da ele alındı. Günün son görüşmesinin ardından Cibuti Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımıza bağlı USHAŞ arasında “İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

Aziz Sancar Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında “Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi.

‘TÜSEB Teşvik Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Safa Barış, Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ ve Doç. Dr. Engin Özçivici ile “Aziz Sancar Bilim Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. Seza Özen ve Prof. Dr. Özcan Erel’e ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, bugün Türkiye’nin, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu, her başarı gibi, Türkiye’nin sağlık alanında geldiği yerin gerisinde de çok büyük emek, fedakârlık ve alın teri olduğunu kaydetti.

“Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık”

Tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdiklerine dikkat çeken Erdoğan;

“Hastanelerin birleşmesinden, sağlık sigortası sisteminin geliştirilmesine, altyapı, araç-gereç ve personel eksiğinin giderilmesine kadar her alanda çok büyük yatırımlar yaptık. Hastane ve tedavi kurumlarımızın sayısını 2.825’ten 5.488’e yükselttik. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 239.000’e, nitelikli yatak sayısını 145.000’e çıkardık. Sağlık çalışanlarının sayısını 378.000, 1.000.024’e çıkardık. Hastanelerimiz de teşhis ve tedavi cihazlarından ambulanslara kadar her alanda sayıyı ve kaliteyi fevkalade yükselttik.”

“Hedeflediğimiz düzeyde ve en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık”

Sağlıkta gerçekleştirilen büyük dönüşümde tek gayenin vatandaşa en kaliteli sağlık hizmetini, en makul maliyetle sunabilmek olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcaması 19 TL’den 140 TL’ye yükselirken, bireylerin ceplerinden yaptıkları harcama oranı yüzde 20 düzeyinden yüzde 17’ye geriledi. Sonuçta, hedeflediğimiz düzeyde ve en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık” değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimi

Yerli ilaç konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız” diye konuştu.

Bazı vatandaşların yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığına işaret eden Erdoğan, ilaçları ve aşıları halkın hassasiyetlerine uygun şekilde üretilip hizmete sunulduğunda bu sorunun aşılacağını ifade etti.

Ödül töreninde konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise, ülkenin on yedi yılda sağlıkta önemli bir dönüşüme şahit olduğunu, genel sağlık sigortası, ilaca ve hizmete kolay erişim, modern şehir hastaneleri ile dünyada örnek gösterilen bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

İstanbul’un Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile eş zamanlı olarak HIMSS Avrasya (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri) toplantısına da ev sahipliği yaptığını söyleyen Koca;

“Türkiye, ABD’den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumuna yükselmiştir. Tüm bu gelişmelerle birlikte, ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve biyomalzeme üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için yerlileşme ve millileşme yönünde büyük bir gayret içinde çalışıldığını” belirtti.

HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı (30 Ekim-1 Kasım 2019)

Sağlık Bakanlığı ve HIMSS ABD işbirliği ile düzenlenen HİMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarına; 32 ülkeden 215 üst düzey devlet protokolü ve bilişim uzmanı ile 3.140 ziyaretçi katıldı. Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dışından 72 firma stantlı katılım sağladı.

Sağlık bilişimi alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza atan Türkiye, HIMSS’19 Eurasia ile uluslararası arenada marka değerini yükseltti. Türkiye ve Bölge Ükeler sağlık liderlerini buluşturan HIMSS’19 Eurasia; T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, HIMSS Başkan ve CEO’su Harold F. Wolf III ve konuk ülke Sağlık Bakanları ve Bakanlık yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS ABD işbirliği ile düzenlenen Himss’19 Eurasia Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarına; 32 ülkeden 215 üst düzey devlet protokolü ve bilişim uzmanı ile 3.140 ziyaretçi katıldı. Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dışından 72 firma stantlı katılım sağladı.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Zwelini Mkhize, Moritanya Sağlık Bakanı Dr. Mohamed Ndedhirou Hamed, Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, Cibuti Sağlık Bakanı Mohamed Warsawa Dirieh, Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbaev ve Namibya Sağlık Bakanı Dr. Kalumbi Shangula’nın yer aldığı etkinlikte ABD, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Cibuti, Danimarka, Dubai, Endonezya, Fransa, Gana, Güney Afrika, Hırvatistan, İngiltere, İtalya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Küba, Libya, Moritanya, Namibya, Norveç, Özbekistan, Polonya, Singapur, Tunus ve Ürdün olmak üzere 35 ülkeden bakanlık düzeyinde katılım gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Özel Hastane ve Sağlık Kuruluşları ve Üniversitelerin sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında yöneticisi ve uzmanlar çoğunlukta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 3500 kadar ziyaretçi ve katılımcının takip ettiği konferans ve fuara 72 stantlı katılım sağlandı.

Türkiye’de 6. defa yapılan HIMSS Eurasia Konferans ve Fuarı bölgenin en büyük sağlık bilişimi etkinliği olarak medyada da geniş yer buldu.

HIMSS’19 Eurasia, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın katılımı ile açıldı.

HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’nın açılışı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve konuk ülke Sağlık Bakanlarının katılımı ile açıldı.

Etkinliğin açılışında T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, HIMSS Başkan ve CEO’su Harold F. Wolf III birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmasında Türkiye’nin ABD’den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumuna yükseldiğini söyleyen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca;

“Hastanelerimiz burada bir örneğini göreceğimiz “dijital hastane” olma uğraşı veriyor. Süreç burada durmayacak; bir adım sonra “akıllı hastane” olmak için çaba harcayacaklar ve hatta yapay zekâ taşıyan sistemler talep edecekler” dedi.

“Geldiğimiz noktayı sayılarla ifade edecek olursak, HIMSS EMRAM kriterlerine göre; Seviye 6 hastane sayımız 174, Seviye 7 yani tam dijital hastane sayımız ise 3’e ulaşmıştır. Ayrıca ilk defa bu yıl başlattığımız bir uygulama ile Seviye 6 olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastane sayımız da 7’ye yükselmiştir. Bu başarı hikayemizin artarak gelişeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle, tam dijital hastane haline gelen İzmir Tire Hastanemizi, Yozgat Şehir Hastanemizi ve İzmir Ödemiş Hastanemizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, ‘Veri’nin önemine değinerek öncelikle veri dilini ortak hale getirmek için standardizasyon ve akreditasyon çalışmaları yaptıklarını ve sektörü daha kapsamlı bir şekilde regüle ettiklerini ifade etti. Veri kullanımında kapsamlı bir proje olan ve dünyada iftiharla anlatılan e-nabız kişisel sağlık platformundan da bahseden Birinci, “Vatandaşa hizmet verirken bürokrasiyi nasıl azaltabiliriz diye düşündük ve e-rapor sistemini kurduk. Birçok proje ve vizyoner yaklaşımla ülkemiz adına güçlü bir ekosistemi oluşturduk. Oluşan büyük veriden gelecek projeksiyonu yapmak için Sina’yi kurduk. Dünyada yapay zeka destekli ilk karar destek sistemini geliştirmekten kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

İnovasyonu sadece sektöre ve üniversitelere bırakmayıp dünya trendlerini takip ettiklerini söyleyen Birinci, “Bugün Avrupa Horizon 2020 çerçeve programında birçok projenin koordinatörlüğünü yürüterek ülkemizi temsil ediyoruz. Bugün burada toplanmamıza vesile olan işte bu vizyonun ürünüdür” dedi.

HIMSS Başkan ve CEO’su Harold F. Wolf III ise konuşmasında Türkiye’nin bu alandaki politikalar sayesinde sağladığı dijitalleşme başarısı ile Avrupa düzeyinde erişilmez bir noktaya geldiğini ifade etti.

Türkiye’nin Sağlıkta Dijital Dönüşümün Başarısı anlatıldı

HIMSS’19 Eurasia’nın açılışının ardından T. C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci tarafından Türkiye’de sağlıkta dijital dönüşüm başarısı ve bilişimler yönetim kültürü anlatıldı. Türkiye’nin sağlıkta yaşadığı bu gelişmelerin dünyada ilgiyle takip edildiği ve örnek alındığını söyleyen Birinci bu başarının sırrını, “Tüm bu süreçleri yaparken öncelikle müthiş bir siyasi desteğe ihtiyacınız var. İkincisi bilişimle yönetme kültürünü benimsemiş yöneticilere sahip olmalısınız ve son olarak çok iyi takım arkadaşlarınız olmalı” sözleri ile açıkladı.

Sağlık Bakanlığının dijitalleşme süreçlerine ilişkin bilgi veren Birinci, bu gayretler sonucunda 2016 yılında Sağlık Bakanlığının tüm kamu kuruluşları içinde dijitalleşme endeksi en yüksek kamu kuruluşu seçildiğini ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisinin dijitalleşme atağında da kendilerinin diğer bakanlıklara Sağlık Veri Sözlüğü hazırlama, deneyimlerini aktarma ve bir nevi eğitimlerin bir parçası haline getirme konusunda girişimleri olduğunu söyledi.

“Dijital Hastane” platformu ilgiyle izlendi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, konuk Sağlık Bakanları ve beraberindeki heyetin yakından ilgilendiği “Dijital Hastane” platformunda, üç gün boyunca HIMSS EMRAM 7 validasyonu almış hastanelerin dijital konseptlerine ilişkin örnekler uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Medipol Üniversitesi TTO Direktörü ve HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse; Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Sürel ve Tire Devlet Hastanesi – HIMSS Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Gürhan Zincircioğlu’nun moderasyonunu üstlendiği “Dijital Hastane” alanı ziyaretçilere hastanelerin dijital süreçlerinde çözümün parçası olan yazılım, donanım, cihaz ve teknolojik ürünlerin kullanımı ve uygulamalarını örnekleri ile tecrübe etme imkânı tanıdı.

HIMSS EMRAM Seviye 6 ve 7 ödülleri verildi.

Sağlık bilişimi ve teknolojilerindeki başarısı ile Avrupa liderliğini sürdüren Türkiye, HIMSS’19 Eurasia’da başarısını bir kez daha dünyaya duyurdu. HIMSS EMRAM kriterlerine göre Seviye 6 validasyonu alan 167 hastane, Seviye 7 validasyonu alan 3 hastane ile ilk defa bu yıl uygulamaya başlayan bir uygulama ile Seviye 6 validasyonu alan 7 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ödül aldı. Hastane yöneticilerine ödülleri T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve HIMSS Başkan ve CEO’su Harold F. Wolf III tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan ve 2013 yılında başlayan Dijital Hastanecilik çalışmalarının bu noktaya geldiğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “Bakanlığımızın dünya standartlarında hizmet sağlayabilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalıştık. Yorulmadık, daha fazla üretmekten kaçınmadık. Şimdi seviye 7 hastanelerimizin sayısını artırmaktan bahsedebiliyor ve dünyanın dört bir yanından övgü alabiliyorsak başarı ile kurulan bu güçlü sistemin değerli bileşenleri, sağlık çalışanlarımızı hatırlamak ve güçlü siyasal desteği şükranla anmak gerekir. Bugün burada dünyanın buluşma noktasında sadece dijital hastanecilik çalışmalarını görmeyeceksiniz. Sektör temsilcileri, kamu ve özel tüm hizmet sunucularıyla oluşmuş başarı hikâyelerine tanık olacaksınız” diye konuştu.

EurasiaStart, HIMSS Eurasia’da Start-up’ları yatırımcılarla buluşturdu

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu’nun dönem başkanlıklarını yürüttüğü ve geleceğin inşasında sürdürülebilir sağlık endüstrisi için sağlık Start-up’larının gelişimini destekleyen ekosistemin kurulmasını amaçlayan bir hareket olan EurasiaStart, HIMSS’19 Eurasia’da yer alarak sağlık Start-up’larını sektör liderleri, yatırımcılar, danışmanlık firmaları ve kuluçka merkezleri ile bir araya getirdi.

HIMSS’19 Eurasia zengin konferans içeriği ile dikkat çekti

HIMSS’19 Eurasia konferans içeriği sağlıkta gelecek, dijital sağlık ekosistemi, sağlık bilişimi ve teknolojilerinde globalleşme, sağlıkta yapay zekâ, insan merkezli sağlık hizmet sunumunda teknoloji, kişisel veriler ve siber güvenlik, büyük veri yönetimi, sağlık teknolojilerinde akademisyen ve endüstri araştırmacılar ile Ar-Ge ve işbirlikleri gibi konularla geniş bir yelpazeden ele alındı.

HIMSS EMRAM Eğitimleri verildi

HIMSS ölçümleme modellerinden EMRAM (Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli), CCMM (Bakım Sürekliliği Benimseme Modeli) ve O-EMRAM (Ayaktan Tedavi Hizmeti Sunan Kuruluşlar için Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli) HIMSS Türkiye ekibi tarafından anlatıldı.

Teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak hasta güvenliğini sağlama ve sağlık bakım kalitesini iyileştirme amacıyla farklı değerlendirme modelleri ile ölçümler yapan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), hastanelerin kişisel bilgi güvenliğini ön planda tutarak, elektronik verilerinin uluslararası geçerli bir standarda göre kayıt, işleme ve değerlendirmesi sağlıyor.

EurasiaStart kapsamında yer alan Start-upların projeleri değerlendirildiSağlık Start-up’larını sektör liderleri, yatırımcılar, danışmanlık firmaları ve kuluçka merkezleri ile bir araya getirmeyi ve uluslararası proje teşviklerini geliştirmeyi misyon edinen Eurasia Start, HIMSS’19 Eurasia Start-up alanında yer alan sağlık girişimcilerinin başvuruları sektöre yön veren temsilcilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

HIMSS’19 Eurasia’da Eurasia Start kapsamında yer alan Start-up’lar arasında seçilecek iki Start-up, HIMSS Amerika veya HIMSS Avrupa kongresine katılma hakkı kazanarak uluslararası yatırımcılarla buluşma fırsatı yakalayacak. Jüri değerlendirmelerinin sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir