Sağlık Çalışanları İş Bırakıyor…

Sağlık Çalışanları İş Bırakıyor…

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Aile Sağlığı Merkezlerindeki sorunların ve sağlık çalışanlarının sorunlarının giderilmesi, kendilerini duymazlıktan gelen yetkilileri bir kez daha uyarmak için 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesini isteyen SES üyeleri, hükümete seslerini duyurabilmek için 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde ASM’lerde iş bırakma eylemi yapacak.

Çalışanlar Mutsuz

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerinin artık katlanılamaz boyutlardaki sorunlarla iç içe olduğunu vurgulayan SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, sağlığı piyasaya  açmak amacıyla oluşturulan Aile Hekimliği Sistemi’nin gelinen noktada bütün sağlık sistemiyle beraber bir kangren haline dönüştüğünü söyledi.

Özellikle pandemi sürecinin yanlış ve bilim dışı uygulamalarıyla, ekonomik krizin etkisiyle ve çıkarılan son ceza yönetmeliği ile sorunların ayyuka çıktığını ifade eden Özkavak, şunları söyledi;

*Çalışanlar mutsuzdur. Pahalılık yoksulluk artan şiddet angaryalar mobbing derecesine varan baskılar çalışanları bezdirmiştir. Çalışanların reel gelirleri düşmüş, maaşlara yapılan sözde artışlar yetmemiştir.

*Çalışma koşulları ağırlaşmıştır. Aile Sağlığı Merkezleri, ekonomik kiriz ve ardından süren zam furyasından en çok etkilenen kurumların başında geliyor.

*Yine artan şiddet olayları, güvencesiz çalışmanın dayatılması, angaryalar, ücret güvencesizliği, pandemi koşulları, aşı ve tüm diğer rutin hizmetlerinin yoğunluğu, çalışma ortamlarının sorunları, ağırlığı ve en son ceza yönetmeliğinin dayatılmasıyla ASM çalışanları son derece demoralize ve mutsuzdur.

“Sağlıksız Çalışma Ortamlarına Son Verilsin”

Sorunların en başında artan fahiş fiyatlar, düşük ücretler olduğunu ASM’lerin bütün giderlerinin cari ödemelerden karşılandığını belirten Özkavak, ekonomik krizin derinleşmesi, giderlerin olağanüstü artması ile ASM’lerin işleyişini zora soktuğunu söyledi.

Gerek kamu binalarında gerek özel binalarda hizmet veren ASM’lerin kira giderlerinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 36 -150’yi bulan artışlar gösterdiğini vurgulayan Özkavak taleplerini şöyle sıraladı:

*Bütün birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarına insanca yaşayacak emekliliğe yansıyacak temel ücretler istiyoruz. Mobbinge keyfiyete yandaş sendika baskısına kuralsız ve güvencesiz çalışmaya anti demokratik uygulamalara, sağlıksız çalışma ortamlarına son verilmesini istiyoruz.

* Cezalandırma yönetmeliği geri çekilmelidir. ASM’lerin çalışması performans kriterlerine göre değil bilimsel ve halkın sağlık ihtiyaçlarına göre olmalıdır. Tüm ASM çalışanları kadrolu güvenceli olmalıdır. Bu sağlanana kadar tüm çalışanların ücretleri devlet tarafından karşılanmalıdır.

* ASM binaları kamusal olarak belli standartlarda bölgesel planlamalar ile yapılmalıdır. Tüm donanımı kamusal kaynaklarla yapılmalı, tüm giderleri kamu tarafından sağlanmalıdır. Yeni açılacak bölgelerde çalışanların ücretlendirmesi reel koşullara göre hesaplanarak derece kademelerine göre uygun maaş almaları sağlanarak mağduriyetleri engellenmelidir.

* Bu günlerde en önemli sorunlardan biri cari gider ödemeleridir. Zamlar karşısında eriyen ve hizmet sunumunu olumsuz etkileyen cari gider ödemelerinde artışlar yeterli değildir. Çok ivedi şekilde en az iki katına çıkarılmalıdır. Gerçek enflasyon oranında sürekli güncellenmelidir. Uzun vadede tüm giderler kamu tarafından karşılanmalı birinci basamak hizmetleri desteklenmelidir.

* Giderek artan şiddet olaylarına karşı etkili caydırıcı bir şiddet yasası çıkarılmalıdır.

* Kamu binalarında veya özel binalarda yerleşmiş bulunan ASM’lerinin elektrik ve doğalgaz giderlerinden ücret alınmamalıdır.

“İş Bırakma Kararı Aldık”

Sorunların olağanüstü büyümesi karşısında geçtiğimiz günlerde defalarca basın açıklamaları ve iş bırakma eylemleri yaparak taleplerini dile getirerek yetkililerden çözüm bulmalarını istediklerini ifade eden Özkavak, şu ifadeleri kullandı;

*Hala duymazlıktan gelen yetkilileri bir kez daha uyarmak için ve gerçekten sorunlarımızın çözülmesini sağlamak için 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde iş bırakma kararı aldık.

*Buradan iş bırakma kararı alan diğer sendika dernek ve meslek örgütlerine sesleniyoruz. Önümüzdeki süreci geçiştirilecek tarihler olarak değil gerçekten sonuç alacak, sağlık emekçilerinin sorunlarını çözebilecek şekilde değerlendirelim.

*Temel taleplerimizde ortaklaştırarak bir araya gelelim. Göstermelik değil gerçek bir mücadele perspektifiyle iş bırakma kararını uygulayalım. SES tarihsel birikimiyle kangrene dönüşmüş sorunların çözümü için hazır.

Kaynak:

Kemal Atlan, Sözcü Sağlık Haberleri, 13 Şubat 2022

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir