Sağlık örgütleri uyardı: Ölümleri artıracak…

Sağlık örgütleri uyardı: Ölümleri artıracak…

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler, Türk Psikologlar, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri ile Sosyal Hizmet Uzmanları Dernekleri yaptıkları ortak açıklama ile “Sağlık Bakanı tarafından açıklanan gevşetmeler, esas olarak Covid-19’a bağlı ölümleri ve olguları artıracak” uyarısı yaptı.

Sağlık meslek örgütlerinden iki birlik, iki sendika ile dört dernek yaptıkları ortak açıklamada pandeminin üçüncü yılı dolarken günlük ortalama 60 bin vaka, 200 ölümün ortalama yaşandığını, böylesi bir tabloda önlemlerin uygulanmasının tek çıkış yolu olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık meslek örgütlerinin ve bilim insanlarının görüşlerine kulak tıkadığına vurgu yapılarak bu tavrın resmi verilere göre 14 milyonun üzerinde yurttaşın hastalıktan etkilendiğini, 94 binin üzerinde yurttaşın Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybettiğini, 550 sağlık çalışanının da salgınla mücadelede hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

“Kararları alanlar ölümlerden sorumlu olacak”

Sağlık Bakanı tarafından açıklanan gevşetmelerin Covid-19’a bağlı ölümleri ve olguları artıracağının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ülkemizde salgından korunma önlemlerinin yetersizliğinden dolayı zaten her gün yüzlerce önlenebilir ölüm yaşanırken; şu anda aşılama oranı iyi olan ülkelerin aldığı kararlar emsal gösterilerek, tüm önlemlerin dayanağı olmadan kaldırılması bilimsel değildir.

*Kaldı ki Sağlık Bakanı’nın açıklamasından Bilim Kurulu’nun tümünün bu kararlara katılmadığı anlaşılmaktadır.

Zaten yanlış politikalarla yönetilen pandemi dönemi; bu gevşemelerle korunmasız hedef haline gelen sağlık emekçilerini daha çok vuracak ve yaşamlarını kaybetmelerine neden olacaktır.

*Uyarılarımıza rağmen bu yanlış kararları alanlar ve uygulamaya koyanlar ölümlerden sorumlu olacaktır.

Bulaş artacak

Diğer ülkelerin önlemlerinde gevşetme örneklerinin Türkiye için uygun olmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye’de inşaat çılgınlığı ile yapılan yeni binaların havalandırma bakımından çok yetersiz olduğu belirtildi.

Yeterli izolasyon yapılmadığı, test sayılarının yetersiz olduğu, resmi verilere göre üç doz aşılama yapılan nüfusun yüzde 35 olduğuna dikkat çekildi.

Vaka ve ölüm uyarısı

Açıklamada, “Aşıların etkisinin zamanla azalıyor olması ve Omicron’un bağışıklıktan kaçabilme özelliği nedeniyle hatırlatma dozlarının yapılması çok önemli hale gelmiş ancak bu konuda da gerekli hedefe ulaşılamamıştır. Bilimsel açıdan gerekli hatırlatıcı dozunu,  zamanı gelmesine rağmen yaptırmayan kişi sayısı 25 milyondan fazladır. HES kodunun kaldırılması bulaştırıcılığı olan bireylerin toplumla temasını artıracak, Covid-19 olgu sayılarını ve ölümleri artıracaktır” denildi.

Kaynak:

Sözcü, TTB, Dişhekimleri Birliği, THD

Share This
NEWER POST
OLDER POST
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir