Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği yayınlandı.

Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği yayınlandı.

Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren ‘Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği’ 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararı gece yarısı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca “Yönetmelik dili hepimiz için açık olmaya bilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun” diyerek duyurdu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın sosyal medyada “Carpe diem. Beklediğin anı yaşa” ifadesiyle ‘duyurusunu yaptığı’ binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren ‘Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce yaptığı paylaşımda Bakan Dr. Koca “Resmi Gazete’nin sağlık çalışanlarının beklentisini bu kadar iyi ifade eden bir başka sayısı belki de olmamıştı.” Sizden önce okuyanlar böyle diyor… ifadelerini kullandı..

Yönetmelik Kimleri Kapsıyor

Yönetmelik, il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri, ulusal referans laboratuvarları ile sağlık tesislerinde görev yapan memurlar, sözleşmeli personel (11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. ve 45. maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananlar, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. maddesine göre görevlendirilen üniversite personeli, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personeli ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlar ile sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup, Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personeli kapsıyor.

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre;

 • Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Personele yapılacak ek ödeme dağıtımı

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde ham puanın hesaplanması
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinin üniversite ile iş birliği yapılan birimlerinde ham puanın hesaplanması
 • Hizmet puanının hesaplanması
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde net teşvik puanı ve uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanlarının hesaplanması
 • Ödenecek net ek ödeme tutarı
 • Ek ödeme zamanı
 • Kanunî kesintiler
 • İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Birimleri, Ulusal Referans Laboratuvarları ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Çalışan Personele Ek Ödeme Verilmesine Dair Usul ve Esaslar
 • Bakanlığın düzenleme yetkisi
 • Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
 • Yürürlük

Bu Yönetmelik 1.7.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği – Resmi Gazete (12.8.2022 – Sayı: 31921)

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir