Sessiz Gemi

Sessiz Gemi

Yahya Kemal Beyatlı (1884 Üsküp doğumlu-1958 İstanbul’da öldü)

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir Yahya Kemal Beyatlı. Bilir misiniz bilmem, esas adı Ahmet Agâh’ tır ve bizim Üsküp olarak bildiğimiz Scopia şehrinde 2 Aralık 1884 senesinde doğar. Makedonya dünya tarihinde iz bırakan insanların doğduğu bir ülkedir.. Bilir misiniz bilmem, esas adı Ahmet Agâh’ tır ve bizim Üsküp olarak bildiğimiz Scopia şehrinde 2 Aralık 1884 senesinde doğar. Makedonya dünya tarihinde iz bırakan insanların doğduğu bir ülkedir.

Büyük İskender’in yaşam öyküsünü okuduğum da, yaptıkları işleri, yaşadığı 33 yıllık ömür içine nasıl sığdırdığına hayret etmiştim. 336 ile 323 yılları arasında Makedonya Kıralı olarak gitmediği ülke, zapt etmediği yer, çözmediği düğüm kalmamıştı. Hatta Kilikya’ dan sonra doğuya yöneldiği zaman, bizim Külek  boğazı olarak adlandırdığımız, Toros geçidinden de geçmiş, oradaki kitabe, kimileri tarafından Büyük İskender’in kaya yazıtı olarak anılır. Ancak bu kaya kitabenin çözümünde bunun böyle olmadığı öğrenilir. Büyük İskender 30,000 askeri ile Hindistan’a kadar gitmiş bir komutandı.

Bu gün bile anlamadığım bir konu vardır, yüzlerce binlerce kilometre uzaktan bir ülke nasıl idare edilir? Hani telefon gibi iletişim sağlayan cihazların olmadığı bir dünyada, insanlar nasıl iletişim sağlarlar? İmparatorluk yönetimini 13 sene uzaktan kumanda ile yürütmüş Büyük İskender. Makedonya’da hiç mi halk hoşnut olmadığı konularda, yönetimden hesap sormamış? O tarihlerde tanrılar İmparatorlara hükmederlermiş.  Bütün tanrıların kutsadığı Büyük İskender, yaptığı savaşlarda yara almadan ordusunun başında kılıç salladığını söyler tarihçiler. Ege de bulunan birçok küçük krallıkları da, Makedonya İmparatorluğuna katar Büyük İskender.

Bu kadar geniş bir alan olan EGE bölgesi yetmez, devam eder Büyük İskender. Ankara yakınlarında Gordion’un düğümünü kılıcıyla açar. Buradan iner Kilikya’ya ve oradan da Çukurova’ya. Yolu Mısır’a yönlenir. En önemlisi Büyük İskender’in gittiği her yerde, İmparator İskender’in başı ve Tanrı Amonun boynuzları bulunan kabartmalı gümüş, bronz, paralar uzun bir müddet kullanılmış. Hatta Silifke‘de yaşlı bir Ömer Çavuş vardı tanıdığım, muhabbetimiz çok iyi idi o tarihte. Benim antik tarihe ve eski esere meraklı olduğumu bildiği için beni dağlardaki bazı lahitlere götürüp göstermişti. Tanrının unuttuğu yerde bir anıt mezar. Lahit yanlarındaki sütunların kenarlarında tanrı AMON un boynuzlu silueti vardı. Daha sonra bana iki adet gümüş para hediye etti. Üzerinde Büyük İskender’in kafası bulunmaktaydı. Bu paralar sadece Anadolu da değil, Büyük İskender’in geçtiği bütün ülkelerde bir müddet kullanıldığını düşünmekteyim.

Pers İmparatorluğunu yıktığı Gaugamela savaşında III Darius’u mağlup eder. Babil’i ele geçirir. Buradan doğuya yönelir. Baharat yolu onun için önemliydi. Hani Büyük İskender’in hayatını okurken bile yorulmaktayım. Ancak o, bu serüveni yaşarken yorulmamış.

Büyük İskender gibi Yahya Kemal Beyatlı da Üsküp’ü bırakarak ailesiyle önce Selanik, daha sonra 16 yaşında Istanbul’a gelir. Ortaokula başlar. Daha sonra Paris macerası vardır. Sorbonne Üniversitesinde siyaset bilimi tahsili yapar.

Şiirlerinde Yahya Kemal ismini kullanmaz, Ahmet Agâh adını kullanır. Yahya Kemal, şiir yazan, ancak hiç şiir kitabı olmayan önemli edebiyat ustalarımızdan biridir.  Mustafa Kemal ile tanıştıktan sonra Cumhuriyet döneminde çok değişik görevler verilir kendisine. Yahya Kemal Milletvekilliği de yapar, hatta Büyükelçi görevi de üstlenir. 1934 senesinde çıkan soyadı kanununda Beyatlısoy adını alır.

Yahya Kemal hayatı boyunca bir kadına âşık olur. Ancak nedeni bilinmez, evlenmekten korkar bir hali olduğu muhakkak ki, âşık olduğu kadınla evlenmeye hiç yanaşmaz. Müzmin bekâr hayatı yaşadığı bilinir. 1943 senesinde İstanbul Milletvekili görevi yaptığı dönemde de Ankara Palas Otelinin Meclise bakan yüzünde, 224 no’lu odada yaşar.

İstanbul’da yaşadığı müddet zarfında, edebiyat hocalığı yaptığı dönemde tanıştığı CELİLE hanıma deliler gibi aşık olduğunu herkes bilir. Ancak evlenmeye yanaşmaması, bu güzel kadını çok üzer. Oğluna edebiyat dersi verme bahanesi ile Heybeliada’daki evlerine girip çıkan Yahya Kemal, Celile hanımın oğlu tarafından sert bir tepkiyle karşılanır. Nazım Hikmet hocasının cebine koyduğu bir kâğıda ‘hocam olarak girdiğin bu eve Babam olarak giremezsin’ diye yazar. Celile hanımla tartıştığı son konu, İstanbul’daki önemli bir baloya gitmemesini isteyen Yahya Kemal, bu baloda sevdiği kadını kaybedeceğini düşünür. O akşam 17.45 vapuruna binip İstanbul’a giden Celile Hanım için, Parlak Mehmet’in meyhanesinde hem içip hem  yazdığı şiir SESSİZ GEMİ.

‘’Artık demir almak günü gelmişse bu zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan, Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, Sallanmaz o kalkışta ne bir mendil nede bir kol ’  .

Ülkemde ise ‘Millet ne derse biz kabul ederiz,’ gibi sözleri söyleyenleri, bu sözler bağlar. Aynı ağızdan dinlediğimiz bazı sözlerde ‘Din kişinin hayatına nüfuz etmezse, kişi zamanla yapıp ettiklerini dinleştirme yanlışına düşer. Bunun için İslam bize göre değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz. Nefsimize ağır gelse de hayatımızın merkezine, dönemin koşullarını değil, dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz.”  cümlesini söyleyen de, aynı kaynak. Bu sözleri dinleyen insanların düşünmesi  gerekir. Daha sonra ise, meçhule giden dini bir gemi ayrılacak hukuk limanından. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alacak yol.  Baroları keyfe kader parçalayıp, din hukuku dayatmaları ufku kaplayacak. Suni gündemlerle işsizlik, enflasyon ve diğer bütün olumsuzlukları kamufle etmeye yönetimin çalışması, meçhule giden bir gemi gibi bu limandan, medeniyetten uzaklaşmasını çağrıştırmakta diye bir sözüm geldi söyledim Hem Nalına Hem Mıhına.

Yazar Metin Atamer, Ankara, 18 Temmuz 2020

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir