Şiddet ve Eğitilmezlik…

Şiddet ve Eğitilmezlik…

Konya Şehir Hastanesinde çalışan Dr. Ekrem Karakaya ve İstanbulda Av. Servet Bakırtaş 6 Temmuz 2022 tarihinde görevleri başındayken ciğeri beş para etmez birileri tarafından katledildiler. Toplumda uygulanan şiddetin gündemi doldurduğu teessür dolu bir gün daha yaşadık.
Özellikle hekime şiddet nedenleri
1. Kültürel alt yapı
Hekime ilişkin
Hastaya ilişkin
Hasta yakınına ilişkin
2 Ekonomik problem
3. Popülizmin indirekt provokasyonu
4. Yasaların caydırıcı olmaması
5. Hastaya müşteri gözü ile bakan bir sağlık politikası olarak tasnif edilebilir.
Daha önce de değindiğim üzere insanlar iki sınıftır;
1.Eğitilebilenler
A.Analitik düşünenler
-Salt bilgi biriktirenler
-Bilgiyi aktaranlar
B.Sentetik düşünebilenler
-Bilgi üretenler
-Akademisyenler
C.Her iki vasfa sahip olanlar
-Liderler: İdraki yükselten
-Dehalar: Stratejist, realist, pozitivist
2.Eğitilemeyenler
A.İnandırılanlar
-Eylemci: Salt cesur ve planlama noksanı
-Yönlendirenler: Belagat sahibi, kurnaz
B.İnandırılamayanlar
-İsyankârlar: Salt cesur ve demogog
-İtaatkârlar: Aldırmazdır ve menfaatçidir
Birinci grup sosyal, siyasal ve bilimsel devrimlere imza atar.
İkinci grup ise salt kitlesel hareket için uygun bir vasat olup kargaşa ile hem haldirler. Güneydoğu Asya’dan Afrika kıyılarına uzanan şeritteki ülkeler ile Latin kültürünün baskın olduğu orta ve güney Amerika halkları ve otokratik yönetimleri istisnalar olsa da çoklukla yukarıda bahsi geçen tasnife uyar. Atatürk gibi “lider”ler ise bu toplumlarda zaman zaman yetişen istisnaî dehalardır.
Doğa bu tür beyinlerin irfanını koruyacaktır.
Şimdi bir defa daha herkesin, bir toplumun eğitime dirençli olmasının nedenleri üzerinde kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Eğitime dirençli olmak çok ciddi ve çözümü o kadar kolay olmayan bir sorundur. İnsan doğasının en karanlık yönü olan şiddet, korku ve tehdit algısını adeta kutsayan irâdesiz insanların eğitime dirençli olmasının doğal sonucudur. Dürtüleri ile yaşayan bir toplumun özgün kültür geliştirmesini kimse beklemesin…Sanat, felsefe ve bilim koşut yükselen kavramlardır. Bir toplumun sadece müzik zevkine bakmak bile kültürel düzeyini anlamak için yeterlidir.
Yazar Prof. Dr. Mahmut Can Yağmurdur, Ankara, 7.7.2022
Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir