Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Tarihçe

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), 22 Aralık 1995 tarihinde Ankara’da kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı bir Dernek olarak kuruldu.

Derneğin temel amacı; Kendisini, mültecilerin ve sığınmacıların Türkiye’de karşılaştıkları sorunlara çözüm yolu bulmaya, birincil ihtiyaçlarını karşılamaya ve temel hak ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak için destek vermeye adamıştır.

Kuruluşundan bu yana, bu amaca hizmet etmek adına, SGDD komşu ülkelerden ya da çatışma bölgelerinden gelen mülteci ve sığınmacılara psiko-sosyal destek de sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak ilgili makamların dikkatini mülteci ve sığınmacıların sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır.

Vizyonu

Tüm sığınmacı ve göçmenlerin temel hak ve hizmetlerde yararlanabildiği ve yerel halkla uyum içinde yaşayabildikleri bir yer yaratmaktır. SGDD, sığınmacı ve mültecilerin güvenliği ve refahı için çaba gösterir.

Misyonu

  • Temel hak ve hizmetlere erişim sağlamak,
  • Sağlık, psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık sağlamak,
  • Koruma sağlamak,
  • Kaynakları seferber ederek hassas durumdaki kişilere yardım sağlamak (barınma, mali destek vb.),
  • Sosyal uyum ve kamu huzurunu güçlendiren ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek,
  • Mülteci ve hukuk alanlarında akademik çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Kanun yapma usullerine katkıda bulunmak,
  • Sivil toplum kuruluşlarını ve kamu kurumlarını istatistiksel veri, ihtiyaç analizi ve göç eğilimi konusunda bilgilendirmek,
  • Yerel ve kamu kaynaklarını, sığınmacı ve göçmenlerin yararına harekete geçirilmesini sağlamaktır.

Değerlerimiz

Eşitlik: SGDD, tüm insanların eşit haklar ve fırsatlara sahip olması gerektiğini savunur.

Ayrım gözetmemek: SGDD dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı yapmaz. İnsani yardım ihtiyaç ve hak temelli sağlanır.

Tarafsızlık: SGDD, çalışmalarını yürütürken taraf tutmaz. Dini, siyasi, etnik, ideolojik inançlar noktasında bildirim yapılmaz.

Bütünlük: SGDD, ortak ve bireysel çalışmalarında açık iletişimi hesaba katarak, dürüst ve şeffaftır.

Güvenilirlik: SGDD, karşılıklı saygıya önem verir. SGDD personeli ve gönüllüleri -insana ve temel değerlere saygı çerçevesinde- hiçbir ayrım yapmaksızın,  sığınmacılar ve mülteciler nezdinde güven sağlar.

Bağlılık: SGDD sığınmacılara ve göçmenlere her açıdan destek olmayı taahhüt eder.

Hesap verebilirlik: SGDD, tüm ortak ve bireysel işlerinde sorumluluk kabul eder.

 

Devam Eden Projeler: SGDD-ASAM tarafından gerçekleştirilmekte olan güncel projelere ulaşabilirsiniz.

Tamamlanan Projeler: SGDD-ASAM tarafından gerçekleştirilen ve tamamlanan projelere ulaşabilirsiniz.

 

Kaynakça:

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

 

İletişim Bilgisi:

 Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Merkezi, Adres: Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No: 42 Çankaya/Ankara

İdari Birimler

Tel: +90 312 427 55 83 (Santral); +90 312 212 60 12 (Santral); +90 312 212 60 13 (Santral)
Faks : +90 312 212 60 15 (Satın alma); E-posta: sgdd@sgdd-asam.org.tr
E-posta: press@sgdd-asam.org.tr

 

 

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir