Sosyal Fayda İstanbul Zirvesi 25 Ekim 2019’da Zorlu PMS’de

Sosyal Fayda İstanbul Zirvesi 25 Ekim 2019’da Zorlu PMS’de

Açılış konuşmalarını Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, sunuculuğunu ünlü aktör Halit Ergenç’in, 25 Ekim 2019 tarihinde yapacağı “Sosyal Fayda Zirvesi” İstanbul Zorlu PSM’de.

New York’ta, 27 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 70. Oturumunda kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” hakkında bilgi yazımız sonunda yer almaktadır.

“İklimimiz hızla değişirken, artan eşitsizlikler ve bunlara bağlı krizler, göçler arasında toplumların daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde inşa edilmesine odaklanmak gerekiyor. Dünyamızın bu hızlı değişimi devam ederken, Sosyal Fayda Zirvesi de şimdi nereye doğru ilerlediğimiz ve bu sorunların nasıl üstesinden gelebileceğimiz sorusuna odaklanıyor. Her yıl düzenlenen Zirvede; Değişim mimarları ve gelecek odaklı düşünce önderlerinden oluşan son derece aktif bir topluluğu #2030ŞİMDİ  teması etrafında bir araya getiriyor. 2030 yılında, içinde yaşamak istediğimiz dünyayı keşfetmeyi hedefleyen Sosyal Fayda Zirvesi, 25 Ekim 2019, teknolojinin potansiyelinden dünyamızı daha yaşanır kılmak için nasıl yararlanabileceğimize odaklanıyor.

Fayda için Genç Gücü” ve “İşimiz Dünyayı Değiştirmek” konulu iki genel oturum yanı sıra 20 ayrı oturumda aşağıdaki konu başlıklarını içeren konular tartışılacaktır.

 1. Oturum: Hedefler için İş Dünyası ve Raporlama
 2. Oturum: SKA Etki Hızlandırıcı
 3. Oturum: Sosyal Fayda Girişimciliği
 4. Oturum: Gönüllülüğe Giden Kısayol
 5. Oturum: Etki için İş Dünyası’nda Değişen Değerler
 6. Oturum: Kırsal Kalkınma Trendleri ve Kadınlar
 7. Oturum: Eğlen, İz Bırakma
 8. Oturum: Fayda için Pazar Yeri, Video: Sürdürülebilir Kalkınma Çağı, Sıfır Atık Vizyonu (Emine Erdoğan, T. C. Cumhurbaşkanı Eşi)
 9. Oturum: Son Buzul Erimeden – İklim Krizi
 10. Oturum: Fayda için Paylaşım Alanları
 11. Oturum: TBWA for Good
 12. Oturum: 2030 – Amaçlar için Sosyal Girişimcilik
 13. Oturum: İnsani Yardımdan Kalkınmaya
 14. Oturum: Paramı Yönetebiliyorum
 15. Oturum: Temiz Akdeniz
 16. Oturum: Sanat ve Tasarımın Etkisi
 17. Oturum: Afet Hazırlığına Kısayol
 18. Oturum: Geleceğin Teknolojileri ve Sosyal Fayda
 19. Oturum: Küresel Amaçlar Aplikasyonu
 20. Oturum: 25 Litre Belgeseli

  Zirve sunumu; Sinema oyuncusu Halit Ergenç (25 Ekim 2019)

Açılış konuşmacıları dahil olmak üzere 64 konuşmacının katılmak için seçildiği Zirve’de  2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri amacı doğrultusunda fikir beyan edeceklerdir.

Konuşmacılardan bazılarının isimleri;

Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eşi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı

Claudio Tomasi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi

Halit Ergenç, Zirve Sunucusu, Sinema Oyuncusu

Belçim Bilgin, Sinema ve Tiyatro Oyuncusu

Hansın Doğan, UNDP Türkiye Ofisi Özel Sektör Program Sorumlusu

Faik Uyanık, UNDP Türkiye Ofisi İletişim Koordinatörü

Mert Fırat, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi

Selin Ünal, UNHCR Dış İlişkiler ve İletişim Sorumlusu

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

New York’ta,  Eylül 2015 tarihinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 70. Oturumunda; Devlet Başkanları, Dünya Liderleri, Üst düzey BM Kuruluşlarının Temsilcileri ve Sivil Toplum bir araya gelerek tartışıp karara bağladığı “2030 Gündemi: BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”  27 Eylül 2015 tarihinde kabul edildi.

Küresel sorunlara karşın farkındalık oluşturan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile dünyanın geleceği garanti altına alınmaya çalışıldı. Bu çerçevede 3 ana başlık altında 14 hedef üzerine uzlaşma sağlandı.

Açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, temiz su, temiz enerji, iklim eylem ve nitelikli eylem hedefleri dünyanın geleceği için büyük bir öneme sahiptir.

Küresel Amaçlar; Yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı ortaya kondu.

Küresel gündemin yeni hedefleri olarak da tanımlanan “2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” nin  üç ana başlık dahil 17 temel amacı şunlardır.

Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek.

Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.

Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak.

Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak.

Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek.

Hedef 6. Herkes için temiz suya ve sağlığa uygun yaşam koşullarına sürdürülebilir erişimin sağlanması.

Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak.

Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak.

Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek.

Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak.

Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak.

Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak.

Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak.

Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.

Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyo-çeşitlik kaybını durdurmak.

Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek.

Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmaktır.

Kaynakça:

UNDP Web Sitesi

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir