T.C. Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu yayınladı.

T.C. Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu yayınladı.

T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA’ nın 2023 Faaliyet Raporu ile ilgili açıklaması

Sağlık Bakanlığı olarak vizyonumuz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkına kolaylıkla ve yüksek hizmet kalitesiyle eriştiği bir Türkiye’ye sahip olmaktır. Bakanlığımız bütün faaliyetlerini bu hedef doğrultusunda yürütmektedir.

Bakanlığımızın, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımının sağlanması ve yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması gibi son derece önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Bakanlığımız, sağlık alanında başarı çıtasını her geçen gün yükselterek çalışmalarını yürütmektedir. İnsanı merkeze alan hizmet anlayışıyla, bedenen ve ruhen sağlıklı nesillerin yetişmesi önceliğimizdir. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi, kalkınmada beşerî sermayenin oluşumu için de bir gerekliliktir.

Bu amaç doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini sürekli artırmayı hedefliyoruz. Sağlık hizmetlerinde sürekli olarak kaliteyi yükseltmeyi, vatandaşımızın memnuniyetini artırmak için çaba içindeyiz. Hizmet sunumunu daha üst noktaya çıkarmak ve ülkemizi de dünyada sağlık hizmetleri sunumunda lider ülke haline getirmek için gayret sarf ediyoruz.

Tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç hâlindeki herkesin zamanında ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye, riskli grupları önceleyerek toplumun en ücra köşesine ulaşabilen, tüm toplumu sağlıklı olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir; vatandaşımızın alışkanlıkları, inançları ve beklentilerine saygı göstererek onların ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sistemine sahip olarak hedeflerimize erişebilmeyi hedefliyoruz.

2023 yılının Şubat ayında ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirdiğimiz ve 11 ilimiz ile ülke nüfusunun %16,5’ine tekabül eden 14 milyon kişiyi etkileyen iki büyük deprem felaketi yaşanmıştır. Deprem felaketinin hemen ardından, ülkenin dört bir yanından kısa zamanda deprem bölgesine ulaşılarak tüm insan gücü ve alt yapı olanaklarımız ile gece gündüz çalışmalar yürütülmüştür.

Hizmet sunum kalitesinin artırılması, kamu yönetiminde hesap verebilirliğin sağlanması ve daha şeffaf bir yapının oluşturulması için faaliyet raporları önemli araçlardan biridir. Türkiye’nin sağlık sektörü reformlarına, politikalarına ve stratejilerine rehberlik etmede katkı sağlaması, sektörle ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilere faydalı olması ve yürüttüğümüz faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nu kamuoyunun bilgisine sunmaktayız.

Ülkemizin sağlık seviyesinin gelişmesi için fedakârca çalışan sağlık ailemize ve bu detaylı çalışmayı hazırlamada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

T.C. Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu  

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 3 Mart 2024

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir