Tanrının Arabası!

Tanrının Arabası!

Kanımca insanın dünyada yaşamaya başladığı tarih ne olursa olsun Anadolu, bu medeniyetlerin bir parçası olduğuna inanmaktayım. İnsan var oluşundan itibaren doğa güçlerine her zaman mağlup olmuş ve bu nedenle bu güçlere bir tanrı tanımladığını bilmekteyiz. Doğa güçlerinin en büyüğü ve güçlüsü ve ana kaynağın Güneş olduğunu düşünmekteyim. Bütün kontrol edilemeyen güçler, fırtınalar, boralar, hortumlar ve depremler için insan tanrılar tanımlamış. Denizlere, yağmurlara, tarımsal verimliliğe, üretkenliğe tanrı veya tanrıçalar tanımlamış.

Bu tanrıların hepsinin üzerinde bir tanrının varlığını da kabul etmiş. Yani tanrıların tanrısı olarak dillendirilen bu güce, bir dönem, ZEÜS denilmiş. Evlilik tanrıçasına da HERA demişler. Tarımsal verimliliği simgeleyen DEMETER, bilgeliği temsil eden ATHENA, Denizlere hükmeden POSEİDON gibi tanrılar Anadolu kültürünün temel taşlarını teşkil etmiş. Tarif edemediği bu doğa üstü güçleri olan Tanrıları heykellerle, dikme taşlarla simgeleştirmişler.

Hatta bir dönem ZEÜS’ün güçlerinden daha güçlü tanrıların var olduğu söylenerek, ‘Fazla böbürlenme tanrıların tanrısı ZEÜS, senden büyük TİTANlar var’ denilerek 12 Titan’dan bahsedilmiş. Dile getirilen TİTANların başında KRONOS, yani zaman tanrısı gelir.

Diğeri OKEANOS, bir başka tanımla Okyanus Tanrısı, Yeraltı suları için TETHYS tanrısı, HYPERİON güneş tanrısı, tanrı THEİ değerli taşları simgelemiş. Bir başkası ise KOİOS akıl ve kuzey kutup tanrısı, PHOEBE karanlık ve gizem tanrıçası, RHEA doğurganlık, bereket ve dağlık bölgeler tanrısı, MNEMOSYNE tanrıçası ise hafıza ve hatırayı temsil etmiş, THEMİS tanrıçası gözleri kapalı, elinde bir terazi ile Adalet ve düzeni temsil etmiş.  Yüzü insan olmayan tek tanrı ise KRİYUS, savaş tanrısı. Son tanrı ise ölümlülüğü temsil eden tanrı LAPEDOS olarak tanımlanmış.

Bu tanımlara başka yerlerde de tanrılar bazı güçleri temsil etmiş. Antik Mısır’da da güneşi temsil eden RA ve AMON güneş, hava ve gökyüzü tanrısı idi. Firavunlar ölümden sonra kayıklara binerek yukarı Nil vadisine gideceği düşünülerek ‘MASTABA’ yani piramitlerin galerilerine uzun kayıklar konulurmuş.

Uzun dönem çok tanrılı yaşam MISIR’da sürdü. Ta ki Firavun AMENHOTEP eline gücü alıncaya dek. Firavun AMENHOTEP çok tanrılı yaşamı bırakıp tek tanrılı dini seçince, rahiplerin işine gelmedi. Çünkü ellerinde güç kalmadı. Bu nedenle halkı Firavuna kışkırtmaya başladılar. Sonunda çok genç yaşta Firavun AMENHOTEP, ülkeye yeni inşa ettirdiği baş şehirde vefat eder. Vefatından sonra Mısır tarihine mal olmuş TUTANKAMON‘un annesi NEFERTİTİ, bir müddet Mısır’ı yönetir ve çocuk çağında ülke yönetimini TUTANKAMON’a devreder. Tek tanrılı yaşam, rahipleri rahatsız ettiğinden, çok tanrılı dine geri dönülür. Ancak Tutankamon’un 19 yaşında ölmesinin arkasında neler olduğu bilinmemekte.

Hatta önemli bir sav ise Firavun Amenhotep (AKHENATON) ile eşi Nefertiti’nin kardeş olduğu söylenir.

Birçok çeşitli medeniyetlerin yaşam sürdüğü Anadolu’nun kültürü içinde yazılı kalıntılardan öğrenilen bilgiler ışığı altında, bu kültürün hala izlerinin güncel yaşamda da bulmak mümkün olduğunu düşünmekteyim. Tanrıların arabalarının izleri Anadolu’da yer yer yakalamaktayız. Halk en fazla neden korkar? Halk çok iyi bilmediği, müspet ilim olmayan konularda, başkalarının ikna edici sözlerinden korkarlar. Yurdum insanı saf ve temizdir. Sizin ikna edici sözlerle ‘Tanrı nezdinde bu yaptığın doğru değil, bu nedenle secde edip tanrıdan mağfiret dilemen gerek’ dersen, eğer sana inancı varsa, dediğini yapar. Bu kadar saf ve temizdir Anadolu’nun insanı. Bu nedenle asırlarca çok tanrılı dini benimsemiştir.

Ülkemde birçok siyasi parti kendi parti kuruluş bildirgesinde hangi çizgide siyaset yapacaklarını ifade ederler. Kimi parti kuruluş amaçlarını, kelime oyunları ile üstü kapalı sözlerle ifade ederler. Mesela 21 sene evvel Abdullah Gül’ün kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, ülkeye hem adalet getireceklerini hem de önceliklerinin kalkınma olduğunu kuruluş bildirgelerinde ifade ederek vücut buldular.  Daha sonra kısaltarak AK PARTİ adını kullanarak, AK kelimesinin yani’ temiz’ anlamının arkasına saklanmaya çalıştılar. Halkı hala icraatlarının temiz olduğuna inandırmaya çalışmalarını seyretmekteyiz.

Bir başka partiyi ele alalım HÜR DAVA PARTİSİ. Bakın bu partinin de isminin kısaltılması HÜDA olarak vücut bulmakta. Aslında HÜDA kelimesinin TANRI anlamına geldiğini bilmeyen yoktur. Yani saf ve temiz Anadolu insanının bilinç altına ‘tanrının partisi’ konusunun işlendiğini görmekteyiz. Ümmetçi olduklarını ifade etmekten çekinmeyen bu topluluk, milliyetçiliği ayaklar altına aldıklarını, anayasanın ‘ilk dört maddesinin değiştirilmesi teklif bile edilemez’ konusunun ‘akla ve mantığa uygun değildir’ diyebilecek kadar cüreti, bir tepeden aldıklarına inanmaktayım.

Böyle düşüncelerin arabalarına kimlerin bindiğini her gün ibretle seyretmekte olduğumuzu, tanrının arabası diyerek nelerin neye feda edildiğini izlemekteyiz diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Yazar Metin Atamer, Ankara, 15 Nisan 2023

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir