Tedavi edilmemiş Hipertansiyonu olan 700 milyondan fazla insan!

Tedavi edilmemiş Hipertansiyonu olan 700 milyondan fazla insan!

1990’dan bu yana hipertansiyonla yaşayan insan sayısı ikiye katlanarak 1,28 milyara ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere Imperial College London ortak basın açıklaması

DSÖ ve The Lancet Dergisinde 25 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan makalede; Imperial College London tarafından yürütülen, hipertansiyon prevalansı, tespiti, tedavisi ve kontrolüne ilişkin ilk kapsamlı küresel analize göre, 30-79 yaşları arasındaki hipertansiyonlu yetişkinlerin sayısı son otuz yılda 650 milyondan 1,28 milyara yükseldi. Bu insanların neredeyse yarısı hipertansiyonu olduğunu bilmiyordu.

Hipertansiyon, kalp, beyin ve böbrek hastalıkları riskini önemli ölçüde artırır ve dünya çapında en önemli ölüm ve hastalık nedenlerinden biridir. Evde veya bir sağlık merkezinde kan basıncını ölçerek kolayca tespit edilebilir ve genellikle düşük maliyetli ilaçlarla etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Küresel düzeyde bir doktor ve araştırmacı ağı tarafından yürütülen ve 1990-2019 dönemini kapsayan çalışmada; Küresel nüfusun % 99’unu kapsayan 184 ülkede 30-79 yaşları arasındaki 100 milyondan fazla insandan alınan kan basıncı ölçüm ve tedavi verileri kullanıldı ve bu da onu bugüne kadar hipertansiyondaki küresel eğilimlerin en kapsamlı incelemesi haline getiriyor.

Araştırmacılar, bu devasa miktardaki veriyi analiz ederek, 1990’dan 2019’a kadar dünyadaki genel hipertansiyon oranında çok az değişiklik olduğunu, ancak yükün zengin ülkelerden düşük ve orta gelirli ülkelere kaydığını buldular. Hipertansiyon oranı, şu anda tipik olarak en düşük oranlardan bazılarına sahip olan zengin ülkelerde azalmıştır, ancak birçok düşük veya orta gelirli ülkede artmıştır.

Sonuç olarak, Kanada, Peru ve İsviçre 2019’da dünyadaki en düşük hipertansiyon prevalansı arasında yer alırken, en yüksek oranların bazıları kadınlar için Dominik Cumhuriyeti, Jamaika ve Paraguay ve erkekler için Macaristan, Paraguay ve Polonya’da görüldü.

1990’dan bu yana hipertansiyonu olan kişilerin yüzdesi çok az değişmekle birlikte, hipertansiyonu olan kişilerin sayısı iki katına çıkarak 1,28 milyara ulaştı. Bu öncelikle nüfus artışı ve yaşlanma nedeniyle oldu. 2019’da bir milyardan fazla hipertansiyonlu insan (dünyadaki tüm hipertansiyonlu insanların % 82’si) düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyordu.

Tanı ve tedavide önemli boşluklar

Hipertansiyonu teşhis etmek basit ve durumu düşük maliyetli ilaçlarla tedavi etmek nispeten kolay olsa da, çalışma tanı ve tedavide önemli boşluklar ortaya çıkardı. Hipertansiyonu olan yaklaşık 580 milyon kişi (kadınların % 41’i ve erkeklerin % 51’i) hiçbir zaman teşhis konulamadığından durumlarından habersizdiler.

Çalışma ayrıca hipertansiyonu olan kişilerin yarısından fazlasının (kadınların % 53’ü ve erkeklerin % 62’si) veya toplam 720 milyon kişinin ihtiyaç duydukları tedaviyi alamadığını gösterdi. Tansiyon kontrol altına alındı, bu da ilaçların hipertansiyonu olan 4 kadından 1’inden ve 5 erkekten 1’inden daha azında kan basıncını normal aralıklara getirmede etkili olduğu anlamına geliyor.

Imperial College London Halk Sağlığı Okulu’nda Küresel Çevre Sağlığı Profesörü Majid Ezzati

Araştırmanın kıdemli yazarı ve Imperial College London Halk Sağlığı Okulu’nda Küresel Çevre Sağlığı Profesörü Majid Ezzati şunları söyledi: “Tanısı ve tedavisi kolay olan hipertansiyonu düşük maliyetli tedavi etmeye başladıktan yaklaşık yarım yüzyıl sonra Dünyada yüksek tansiyonu olan bu kadar çok insanın hala ihtiyaç duydukları tedaviyi alamamaları bir halk sağlığı başarısızlığıdır.”

Kanada, İzlanda ve Kore Cumhuriyeti’ndeki erkekler ve kadınlar, hipertansiyonlarını etkili bir şekilde tedavi etmek ve kontrol etmek için ilaç alma olasılıkları en yüksekti ve hipertansiyonu olanların % 70’inden fazlası 2019’da tedavi görüyordu. Nispeten, Sahra altı Afrika’daki erkekler ve kadınlar, orta, güney ve güneydoğu Asya ve Pasifik Adası ülkeleri ilaç alma olasılığı en düşük ülkelerdir. Tedavi oranları, bu bölgelerdeki bazı ülkelerde kadınlar için % 25’in ve erkekler için % 20’nin altındaydı ve tedavide büyük bir küresel eşitsizlik yarattı.

Cesaret verici bir şekilde, bazı orta gelirli ülkeler tedaviyi başarılı bir şekilde ölçeklendirdi ve şimdi çoğu yüksek gelirli ülkeden daha iyi tedavi ve kontrol oranları elde ediyor. Örneğin, Kosta Rika ve Kazakistan artık çoğu yüksek gelirli ülkeden daha yüksek tedavi oranlarına sahip.

Analizi yöneten Imperial College London Halk Sağlığı Okulu’nda araştırma görevlisi olan Dr Bin Zhou şunları söyledi: Sahra Afrikası ve Pasifik Adası ülkelerine, Uluslararası fon sağlayıcıları ve ulusal hükümetler, bu büyük küresel sağlık riski için küresel tedavi eşitliğine öncelik vermelidir” dedi.

Hipertansiyon tedavisi için yeni DSÖ Kılavuzu        

DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Departmanından Dr Taskeen Khan

Yine bugün yayınlanan ‘Yetişkinlerde hipertansiyonun farmakolojik tedavisi için DSÖ Kılavuzu’, ülkelerin hipertansiyon yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olacak yeni öneriler sunmaktadır.

Kılavuzun geliştirilmesine öncülük eden DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Departmanından Dr Taskeen Khan şunları söyledi: “20 yılda bir ilk olan hipertansiyon tedavisine ilişkin yeni küresel kılavuz, hastalığın başlatılmasına ilişkin en güncel ve ilgili kanıta dayalı kılavuzu ortaya koyuyor.

Öneriler, ilaca başlamak için kan basıncının seviyesini, ne tür bir ilaç veya ilaç kombinasyonunun kullanılacağını, hedef kan basıncı seviyesini ve kan basıncının ne sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini kapsar. Ayrıca kılavuz, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının hipertansiyon tespiti ve yönetiminin iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda temel oluşturur.

DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Departmanı Direktörü Dr Bente Mikkelsen şunları ekledi: “Hipertansiyonu daha iyi yönetme ihtiyacı abartılamaz. Bu yeni kılavuzdaki tavsiyelere uyarak, tansiyon ilaçlarına erişimi artırmak ve iyileştirmek, diyabet ve önceden var olan kalp hastalığı gibi komorbiditeleri belirlemek ve tedavi etmek, daha sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve tütün ürünlerini daha sıkı kontrol etmek suretiyle ülkeler, hayat kurtarabilir ve kamu sağlık harcamalarını azaltabilir.”

Yazının tamamına ulaşmak için: www.who.int/news/item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with-untreated-hypertension

Kaynak:

DSÖ ve The Lancet Ortak Haber Bülteni, Cenevre, İsviçre, 25 Ağustos 2021 

 

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir