Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcileri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ yı Ziyaret etti.

Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcileri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ yı Ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcilerini (TOBB Medikal Meclisi Başkanı Özgür İncekara, SEİS Başkanı Metin Demir, TÜMDEF Federasyon Başkanı Kemal Yaz, SADER Başkanı Tansu Halıcı, ARTED Başkanı Umut Gökalp ve OSTİM Medikal Kümelenme Başkanı Fatin Dağçınar’dan) Makamında kabul etti. (26 Eylül 2019)

TOBB Medikal Meclisi Başkanı Özgür İncekara, SEİS Başkanı Metin Demir, TÜMDEF Federasyon Başkanı Kemal Yaz, SADER Başkanı Tansu Halıcı, ARTED Başkanı Umut Gökalp ve OSTİM Medikal Kümelenme Başkanı Fatin Dağçınar’dan oluşan Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcileri, 26 Eylül 2019 tarihinde, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ yı makamında ziyaret ederek;

Tıbbi Cihaz Sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini görüştüler ve kendilerine 10 Madde’ den oluşan “Tıbbi Cihaz Sektörü Acil Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Raporunu, Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Metin Demir, Sektör Temsilcileri adına Sayın Sağlık Bakanına elden sundu.

Görüşmede hazır bulunan Bürokratların da dikkatle not aldığı Tıbbi Cihaz Sektörünün yaşamış olduğu ödeme sorunu başta olmak üzere, temel yapısal sorunlar değerlendirilmiş, bu sorunların çözümü noktasında alınması gereken önlemler ortaya konmuştur.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sektörün sorunları ve bunların çözümüne yönelik tespitleri Tıbbi Cihaz Sektörü temsilcilerini memnun etmiş ve en kısa sürede daha olumlu çalışma ve hizmet etme şartlarına yönelik umutları artmıştır.

Sayın Sağlık Bakanı, Tıbbi Cihaz Sektörünün her zaman yanında olduğunu belirtti. Yerli üretimin önemine vurgu yaptı ve bu konuda hep birlikte hareket edilmesi gereğini vurguladı. Ayrıca, finansal sorunların çözümü için de gerekli adımların atılacağını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcilerini Makamında kabul etti. (26 Eylül 2019)

Tıbbi Cihaz Sektörü Temsilcileri de, işbirliğimizin artarak devam etmesinin sağlık sektörü için önemine vurgu yaptı.

 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya SunulanTıbbi Cihaz Sektörü Acil Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Raporu

 

Sayın Dr. Fahrettin KOCA                                                                                        26.9.2019

T.C. SAĞLIK BAKANI

 

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ ACİL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

10. ve 11. Plan döneminde sektör olarak yurtiçi tıbbi cihaz ihtiyacının değer olarak % 20’sinin yerli üretimle karşılanması hedefi, hızlı gelişen tıp teknolojileri düşünüldüğünde önemli ve ulaşılması tüm paydaşların eşgüdümle hareket etmesini gerektiren bir hedeftir.

Türkiye OECD ülkeleri arasında sağlığa GSYH’dan en az payı ayıran ülke konumundadır. 2002’de %5,2 olan, 2009’da %5,9’a kadar çıkan GSYH’ya göre sağlık harcamaları oranımız, günümüzde OECD tablolarında %4,1’e kadar düşmüştür.

Referans ülkelerden daha az harcama yapmasına rağmen, bugüne kadar sağlıkta başarılı sonuçlar alınmıştır ancak yakın gelecekte sağlık sonuçlarında ve hasta memnuniyetinde düşüş gözlemlenebilir. Sağlık harcamalarımızdaki oransal düşüş, sağlık hizmet sunumuna yeterince bütçe ayrılmamasından, ilaç ve tıbbi cihaz fiyatlarının ve finansmanının sürdürülemez şekilde baskılanmasından kaynaklanmaktadır.

Yapısal reform süreci gerçekleşene kadar, tıbbi cihaz sektörünün potansiyelini gerçekleştirebilmesi için desteğinizi talep etmekteyiz.

Öncelikli ve acil eylem önerilerimiz:

  1. Bütçede sağlığa ayrılan payın artırılması,
  2. Kamu ve Üniversite Hastanelerinin ödeme vadelerinin 60 günü geçmeyecek şekilde gerçekleşmesi için gerekli adımların atılması ve ve idari şartnamelerde belirtilen vadelere riayet edilmesi, üniversitelerin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması için Nisan 2016 EKK Kararlarının hayata geçirilmesi,
  3. SUT fiyatlarının ilaç fiyatlandırma esasları gibi dinamik bir model ile güncellenebilmesine olanak sağlanması,
  4. Yerli üretimin teşvikine yönelik olarak yerli ürüne sağlanan % 15 fiyat avantajının alım yapan idareye genel bütçeden aktarılması veya Türkiye’de üretimi olan tıbbi cihazları kullanan hastanelerin döner sermayelerinden hazineye ödedikleri payda indirim yapılması yoluyla bu politikanın uygulanabilirliğinin artırılması,
  5. İhracat potansiyelinin olumsuz etkilenmemesi için Tıbbi Cihaz mevzuatının AB müktesebatından (MDR) ayrılmaksızın uyumlaştırması, MDR sürecinin yerli üreticimizi koruyacak şekilde desteklenmesi,
  6. SİP kapsamında mevcut üreticilerin kapasitelerini kullanmaları ve kamu garantili satın alma yöntemleri ile teknoloji transferi yaparak yeni ürün geliştirmesinin desteklenmesi,
  7. TÜSEB’in sağladığı Endüstriyel Klinik Araştırma fonlarının sürdürülebilir yapıya kavuşturulması ve sektörün bu süreçlerde etkin rol almasının sağlanması,
  8. SEYK’in öncelikle sektör paydaşları ile stratejik hedefleri ve eylem planlarını hazırlayarak çalışmaya başlaması ve paydaşların daha etkin rol almasının sağlanması,
  9. USHAŞ’ın Sağlık Turizminin yanı sıra ilaç ve tıbbi cihaz sektörünü de kapsayacak şekilde sektörümüzün de etkin rol alacağı bir yapıya kavuşturulması,
  10. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun düzenleyicisi olduğu ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz sektörleri için endüstriyel gelişimi destekleyici rolünün güçlendirilmesi.

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu

SEİS – TÜMDEF – SADER – ARTED

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Tıbbi Cihaz Sektör Temsilcilerini Makamında kabul etti. (Ankara, 26 Eylül 2019)
Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir