Tıp Uzmanlık Dernekleri

TTB Uzmanlık Dernekleri

Türk Tabipler Birliği (TTB)

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)

Tıp Uzmanlık Dernekleri (1.8.2019 tarihi itibariyle)

Cerrahi Bilimler (30)

 • Endokrin Cerrahisi Derneği
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
 • Patoloji Dernekleri Federasyonu
 • Pediatrik Üroloji Derneği
 • Rejyonel Anestezi Derneği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
 • Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türk Omurga Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Türk Rinoloji Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Uluslararası Yeni Ürologlar Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği

Dâhili Bilimler (59)

 • Acil Tıp Uzmanları Derneği
 • Adli Tıp Uzmanları Derneği
 • Akademik Geriatri Derneği
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
 • Çocuk Nefroloji Derneği
 • Çocuk Romatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Endokrinolojide Diyalog Derneği
 • Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Gelişimsel Pediatri Derneği
 • Geriatri ve Gerontoloji Derneği
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • Havacılık Tıbbi Derneği
 • Hemaferezis Derneği
 • İşyeri Hekimleri Derneği
 • Palyatif Bakım Derneği
 • Pratisyen Hekimlik Derneği
 • Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
 • Tıbbi Genetik Derneği
 • Tıbbi Ultrasonografi Derneği
 • Türk Algoloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Türk Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Geriatri Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Türk İmmünoloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türk Neonatoloji Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Nöroradyoloji Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu Derneği
 • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu
 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Acil Tıp Derneği
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
 • Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 • Türkiye Romanoloji Araştırma Eğitim Derneği
 • Türkiye Spor Hekimleri Derneği
 • Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği

Temel Bilimler (13)

 • Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
 • Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
 • Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
 • Türk Biyokimya Derneği
 • Türk Farmakoloji Derneği
 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
 • Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
 • Türk Klinik Biyokimya Derneği
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Türkiye Biyoetik Derneği
 • Türkiye Parazitoloji Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği