TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Tarihçesi

TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Tarihçesi

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı 

Tarihçe

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

Vakfın Vizyonu

Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitimmeslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır. Ayrıca, kaynaştırmadaki diğer özel eğitim gerektiren çocukların ve gençlerin ilgili gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

Vakfın Misyonu

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar, gençler ve aileleri; ayrıca, kaynaştırma ortamlarında hizmet alan diğer özel eğitim gerektiren çocuklar, gençler ve aileleri için;

 • Çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması,
 • Eğitmen kadrolarının yetiştirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması,
 • Özel eğitim ve kaynaştırma alanlarında, ilişkili meslek dallarında kapasitenin artırılması ve eksik meslek elemanlarının Türkiye’ye kazandırılması yönünde çalışılması,
 • Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi,
 • Meslek edindirme, bağımsız yaşam ve sosyal yaşam imkânlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi
 • Savunu çalışmaları ile yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 • Bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması,
 • Amacına yönelik çalışmalarda diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile etkin iş birlikleri yapılması,
 • OSB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması,
 • OSB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almaları,  en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yaşamın  tüm evrelerinde kaynaştırmaya kadar tüm gereksinimlerinin karşılanması için kapasite oluşturulması,
 • OSB olan çocukların, gençlerin eğitiminde PCDI* programları uygulanarak model okul oluşturulması ve programların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının sağlanması.

Vakfın İlkeleri

 • Bilimsellik,
 • Önderlik ve öncülük,
 • Paylaşımcılık,
 • Kurumlar arası iletişim ve işbirliği,
 • Kaynaklarda  verimlilik ve etkililik,
 • Güvenirlik,
 • Şeffaflık,
 • İnsana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek

Faaliyet Raporları

Vakfın 2013’ten sonraki faaliyet raporları

Vakfın Projeleri

Devam eden Projeler

Tamamlanan Projeler

 Vakfın Gönüllüleri

Gönüllüler olarak neler yapabilirsiniz?

Otizm ile İlgili Bilgiler

Otizm Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu

Tedavi Yöntemleri

Otizm Hakkında Önemli Bilgiler

Otizm Hakkında Kaynakça (Raporlar, Yayınlar, Eğitim Kiti, Tohum Otizm Portalı)

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu

Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu

 

Kaynakça:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

 

İletişim Bilgisi:

Tohum Otizm Vakfı

Merkez Mah. Sıracevizler Cad. Zülfikarlar İş Hanı No:27 Kat.3  Şişli – İstanbul, Tel: 0 212 244 75 00, Faks: 0 212 244 75 04

Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu

Cumhuriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:39 34380 Şişli – İstanbul, Tel: 0 212 248 94 30, Faks: 0 212 248 94 36

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir