Tunç Soyer ve Sivil Toplum Yöneticileri Dünya Pandemi Konferansında

Tunç Soyer ve Sivil Toplum Yöneticileri Dünya Pandemi Konferansında

Dünya Pandemi Konferansı, 6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında, İzmir ev sahipliğinde Türkiye ve Dünya’dan konularında uzman konuşmacıların katılımı ile gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eşgüdümünde bir araya gelecek olan Kamu Kurum ve Kuruluşları; Yerel Yönetimler; Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşları; Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri; Covid-19 Aşı Üreticileri; Uluslararası Ekonomi ve Finans Kuruluşları; Çalışma Hayatı ve İş Dünyası; Dünya Seyahat, Turizm, Kültür ve Gastronomi Kuruluşları; Sağlık Alanındaki Uzmanlık Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri;

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi” kararının üzerinden geçen 16 aylık sürede Türkiye ve Dünya’da pandemi konusunda sağlık, eğitim, ekonomi, yönetim ve tüm alanlarda verilen mücadele konularını, İzmir’de yapılacak Dünya Pandemi Konferansında konuşup, tartışacaklar ve tarihe bir not düşeceklerdir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in açıklamaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 3.7.2021

Dünya Pandemi Konferansı, 6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşları desteğinde İzmir’de yapılacaktır.

Dünya Pandemi Konferansının İzmir’de düzenlenmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in Konferans web sitesi (www.izmirwpc.org) ne yaptığı açıklamada;

“Dünyamız bu pandemi sürecinde çok büyük acılar çekti. Tarih boyunca benzer birçok salgın ve acılar yaşamış olan insanlık için elbette bu bir ‘son salgın’ da olmayacak.  Bunun bilincinde olarak henüz sürecin içindeyken çıkaracağımız dersler çok önemli.

Daha az can kaybı, daha az ekonomik sıkıntı, daha az psikolojik ve toplumsal problem için gelecek salgınlarda dünyamızın mücadelesine ışık tutacak olan Dünya Pandemi Konferansı’nı çok değerli buluyorum.

Sürece bütünsel bir yaklaşımla bakarak tedbirlerimizi sağlıklı alabiliriz. Bunu insanlığa borçluyuz. Gelecekte yapılacak değerlendirmeleri bekleyemeyiz. Bugün çektiğimiz acılar elbette bir gün unutulacaktır. Unutulmaması gerekenleri ancak bizler doğru yansıtabiliriz ve şimdi bunun tam zamanı.

Bu konferans ile tarihe düşeceğimiz not, şüphesiz ki yarınlarımızı şekillendirecek yöneticilere, bilim insanlarına ve tüm insanlığa fayda sağlayacaktır. Tüm insanlığı ilgilendiren bu konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim.

Güzel İzmir’imizde güzel günlerde görüşmek dileğiyle”,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap

KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara, 3.7.2021

Son 18 aydır Dünyayı esir almış olan Covid-19 pandemisi bulaşıcı hastalıkların yıkıcı etkilerini neredeyse unutmuş olan insanoğluna önemli dersler vermeye devam ediyor. Bu derslerden belki de en önemlisi salgın hastalıkların hayatın her alanında ciddi sonuçlara yol açmasıdır. Covid-19 pandemisinde çok yakından şahit olduğumuz üzere pandemiler sadece tıbbi sorunlar yaratmakla kalmazlar, toplumda sosyal, ekonomik, siyasal, psikolojik pek çok sorunu da beraberinde getirirler. Bu nedenle de olaya sadece tıbbi bakış açısıyla yaklaşmak, örneğin hastalığın tanısı ve tedavisiyle, korunma yöntemleriyle ilgili çalışmalar yapmak çok gerekli ve faydalı olmakla birlikte asla yeterli olamaz.

Pandemiyle mücadele sadece hastalıkla mücadele değildir. Yanlış bilgilerle, önyargılarla, ekonomik etkileriyle, sosyal hayatın her noktasında yarattığı sonuçlarla, psikolojik etkileriyle mücadele etmektir. Bu nedenle de toplumda yönetici konumunda olan kişi ve kurumların öncülüğünde tüm toplum kesimlerinin katılımının, desteğinin sağlandığı bütüncül bir yaklaşım ile pandeminin yıkıcı sonuçları engellenebilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenmekte olan Dünya Pandemi Kongresi bu yaklaşıma güzel bir örnek oluşturmaktadır. Kongre, ülkemizde salgının yönetilmesi konusunda gerekli bilgi birikimine katkı sunmakla kalmayıp tüm toplum kesimlerinin bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduğunun da bir kanıtı olacaktır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği olarak bu kongrenin ülkemizde Covid-19 salgını ile mücadeleye önemli faydalar sağlayacağını, gelecekte çıkabilecek salgınlarla da nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair örnek oluşturacağını düşünüyoruz. Başta İzmir Büyükşehiir Belediyesi olmak üzere Kongreyi düzenleyen ve katkı veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, İzmir, 3.7.2021

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER), toplumda sık görülen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için koruyucu, önleyici faaliyetlerde bulunan, toplum taramaları ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur.

İlköğretim okullarında tiyatro ile hijyen eğitimi, liselerde ve üniversitelerde cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma yolları konusunda eğitimler, sivil toplum kuruluşları ile özellikle kadınların eğitimi için ortaklaşa düzenlenen konferanslar, risk altındaki çeşitli meslek gruplarının, köylerden-şehirlere bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgilendirme, korunma yollarını öğretme sağlık taranmaları yaptığı faaliyetler arasındadır. TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyeler ile İzmir çevresindeki yatılı bölge ilköğretim okullarında gerçekleştirilen “Mikropları Tanıyalım, Sağlığımızı Koruyalım” projesi, kız çocuklarına karşılıksız eğitim bursu verilmesi BUHASDER’in gerçekleştirdiği önemli etkinliklerdendir.

TÜBİTAK ve diğer ulusal ve uluslararası çok merkezli projelere de yürütücü veya partner olarak katılarak toplamda 32 projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur. BUHASDER günümüze kadar 9 kongre/sempozyum, 2 çalıştay, 6 ulusal/uluslararası multidisipliner toplantı, 5 istatistik ve 5 HIV kursu olmak üzere farklı grupları hedefleyen çok sayıda bilimsel kurs düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli alanlarda bilimsel kitap da sağlık profesyonelleri ve halkın hizmetine sunulmuştur. Son olarak geliri kız çocuklarının eğitimleri için harcanacak olan “Nobel Ödülü Kazanan Kadınlar” adlı bir kitap da 2021 yılında yayınlanmıştır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında ilgili meslek odaları, yerel yönetimler, sağlık müdürlükleri ve belediyeler ile iş birliği yapmaktadır.

2020 yılında alınan TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında “Coronavirus (COVID-19) Pandemisi Sırasında ve Sonrasında Hastalığın Yayılımının Azaltılması/Önlenmesi Amacıyla Farklı Toplum Kesimlerine Yönelik Eğitim Seti Hazırlanması” adlı bir proje de başarı ile tamamlanmış ve hemen tüm meslek gruplarına yönelik dinamik bir eğitim platformu halkımızın hizmetine sunulmuştur.

İzmir’de, 6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Uluslararası Pandemi Konferansı” da BUHASDER’in temel amaçlarına uygun bir toplantı olup, bu konferansta 100 yılda bir meydana gelen bir pandemi ile modern tıbbın bulunduğu bir dünyada nasıl savaşmamız gerektiğinden, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin ve farklı yaş gruplarının bedensel/sosyal ve ruhsal açıdan nasıl etkilendiğinden ve hangi yöntemlerle bunların aşılabileceğinden, koruyucu hekimliğin ve multidisipliner çalışmaların öneminden, bireysel davranışların tüm toplumu etkileyebileceğinden, yeniden dönmeye çalıştığımız normalin nasıl olacağından bahsedilecektir. Gelecek yıllarda da benzeri salgınlar olabileceğinden Covid-19 pandemisinden çıkaracağımız derslerin de çok önemli olduğu unutulmamalıdır.

Korunmak, tedavi etmekten her zaman daha iyidir.

Detaylı Bilgi: Dünya Pandemi Konferansı (6-7 Temmuz 2021)

Paylaş
Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir