Türk Hemşireler Derneği Tarihçe
Türk Hemşireler Derneği Tarihçe

Türk Hemşireler Derneği Tarihçe

Tarihçe

Gönüllü hemşireler tarafından 23.08.1933 yılında, İstanbul’da kurulan “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti” adlı cemiyet, Cumhuriyet ile birlikte Hemşirelikte yaşanan gelişmeler ve örgün olarak hemşirelik eğitimi almış hemşirelerin çabaları ile 3 Temmuz 1943 tarihinde yeniden düzenlenerek Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. “Türk Hemşireler Derneği İdare Heyeti” oluşturulmuş ve Esma DENİZ Türk Hemşireler Derneği’nin ilk başkanı seçilmiştir.

Türk Hemşireler Derneği, 13 Haziran 1949 tarihinde Uluslararası Hemşireler Konseyine (ICN- International Council of Nurses) üye olmuştur.

Genel Merkezi 1933 – 1973 yılları arasında İstanbul’da olan Derneğin, 1951 yılında Ankara Şubesi, 1952 yılında İzmir Şubesi açılmıştır.
Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi 2 Mart 1973 yılında (1630 sayılı Dernekler Kanunu gereğince) Ankara’ya taşınmıştır. Aynı yıl THD İstanbul Şubesi, 1974 yılında ise Isparta Şubesi açılmıştır.

Edirne, Bursa, Gaziantep, Malatya, Giresun, Ordu, Samsun, Zonguldak, Eskişehir Şubeleri daha sonraki yıllarda açılmış, THD’nin 9 Aralık 2006 günü yapılan 50. Olağan Seçimli Genel Kurul’u sonrasında İstanbul, Uşak, Erzurum, Diyarbakır şubeleri açılarak şube sayısı 15’e yükselmiştir. Diyarbakır Şubesi daha sonra işletilemediği gerekçesiyle Yönetim Kurulu tarafından tasfiye edilmiştir. 12 Aralık 2009 günü yapılan 51. Olağan Seçimli Genel Kurul’da Konya ve Mersin Şubelerinin açılması kararı ile birlikte şube sayısı 16’ya çıkmıştır.

THD’nin 08 Aralık 2012 günü yapılan 52. Olağan Seçimli Genel Kurulunda Antalya ve Karaman şubelerinin açılmasına karar verilmiştir.
THD’nin, 12 Aralık 2015 günü yapılan 53. Olağan Seçimli Genel Kurulunda İstanbul Anadolu Yakası Şubesi, Manisa ve Trabzon şubeleri açılmıştır ve böylece şube sayısı 20’ye çıkmıştır.

Derneğin Misyonu

THD hemşirelik mesleğini temsil etmek, topluma güvenli ve nitelikli bakım sunulmasını sağlamak için politikaların oluşturulmasında söz sahibi olur ve politikaları izler; mesleği geliştirmek, hemşirelerin refahını artırmak, şimdi ve gelecekte toplumun güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak için meslektaşları ve paydaşları ile işbirliği içinde çalışır.

Derneğin Vizyonu

Hemşireliğe özel bilgi ve uygulamaların, sağlık sisteminin yaşamsal bir bileşeni olarak tanınmasını sağlamaktır.

Derneğin Değerleri

• İnsana saygı
• Mesleki özerklik
• Dayanışma
• Hesap verebilirlik
• Sorumluluk
• Sosyal adalet

Derneğin Amacı:

Dernek Tüzüğü 3. Maddesinde;

Yaşamın temel amacının üretmek olduğu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal düzeyde bir fiziksel, ruhsal ve sosyal alt yapının gerekli olduğu temel ilkesini benimseyen ve bu ilkeden hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesini sağlayan bir meslek grubunun kamu yararına bir kuruluşu olan Türk Hemşireler Derneği’nin amacı;

Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmaktır.

Amaçla Bağlantılı Faaliyet Alanları Faaliyet Alanları :

Dernek Tüzüğü 4. Maddesinde;

a) Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak.

b) Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak.

c) Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür, dolayısı ile ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.

d) Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı vermek ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklamak.

e) Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında hemşirelikle ilgili diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendika veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katılmak.

f) Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

g) Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi ile uygulamalarının geliştirilmesi ve meslektaşlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için çalışmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek, gerektiğinde katılmak.

h) Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

I) Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.

i) Mesleğin onurunu korumak.

k) Mesleki uygulamayı yönlendirecek meslek ahlakı kurallarını evrensel ahlak değerlerini de dikkate alarak oluşturmak ve sürekli geliştirmek.

l) Kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak.

m) Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek.

n) Hemşirelik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartışmak.

o) Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

ö) İstenen görevleri tüzüğüne aykırı olmadıkça yerine getirmek. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak.

Kaynakça:

Türk Hemşireler Derneği

İletişim Bilgisi:

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi
Yüksel Cad. No: 35/6 06420 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 312 435 15 96,  Eposta: info@turkhemsirelerdernegi.org.tr ve info@thder.org.tr

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir