Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Hakkında

Veteriner Hekimlik

Veteriner hekimliği insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Çağdaş anlamda veteriner hekim: hayvan hastalıklarının sağaltımından, hayvanların ıslah ve üretiminden, hayvan ve hayvansal ürünlerin üretimden tüketime kadar olan aşamalardaki işlevlerinden sorumlu ve yetkili meslek adamı olarak tanımlanmaktadır. İlk uygarlıklardan başlayarak günümüze dek geçen süre içinde veteriner hekime ve mesleğine farklı isimler verilmiştir. 20.yüzyılda dünyanın çeşitli ülkelerinde “veteriner hekim-veteriner hekimliği” terimi kullanılmağa başlanmıştır.

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra, Türk dilini özleştirme ve sadeleştirme çalışmaları başlatılmış, bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1928 tarihli toplantısında, Başbakan İsmet İnönü’nün önerisi üzerine Yazı Yasası kabul edilmiş; iki gün sonra, 3 Kasım 1928’de ise “Türk Alfabesi” nin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede “veteriner hekim” terimi üzerinde de büyük bir duyarlılık ve özenle durulmuş, Osmanlı döneminden gelen ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan “baytar” sözcüğünün “veteriner hekim” terimi ile değiştirilmesi çalışmaları 1930’larda başlatılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunda, ilk veteriner hekimliği okulunun açılışından (1842) itibaren, gerek okulların, gerekse mesleğin isimlendirilmesinde “baytar” sözcüğü 1937 yılına kadar kullanılmıştır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin kuruluşu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 9.3.1954 tarih ve 6343 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve 18.3.1954 tarih ve 8661 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun tam adı; “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” dur.

Birlik; Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün Veteriner Hekimlerin katıldığı, Veteriner Hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, Veteriner Hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

Birliğin amaç ve görevleri

1- Birliğin amaç ve görevleri şunlardır:

a) Veteriner Hekimliği mesleğinin memleket menfaatlerine en faydalı şekilde uygulanmasını sağlamak.

b) Üyelerin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini, hak ve memleket menfaatleriyle telif eder mahiyette korumak.

c) Memleket hayvancılığının gelişimiyle ilgili bütün meselelerde resmî makamlarla temas ederek ilmî istişareler yapmak ve bu makamlara görüş ve önerilerini bir rapor hâlinde sunmak.

ç) Serbest veteriner hekimlerin salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde ilgili Bakanlığa yardım sağlamak.

d) Her türlü bilimsel ve meslekî yayınlar yapmak, yaptırmak ve etkinliklerde bulunmak suretiyle meslek mensuplarını ilmî kazanımlarının ilerlemesine ve gelişmesine yardımcı olmak.

e) Mesleğin önem ve değerini belirten yayınları düzenlemek ve dağıtmak suretiyle memleket gençliğinin veteriner hekimliği mesleğine katılımını, vatandaşın bu mesleğe karşı sevgi ve saygınlığını sağlamak.

f) Meslek mensuplarının maddi ve manevi yardımlaşmalarını sağlayacak önlemleri almak ve gerçekleştirmek.

g) Veteriner Fakültelerinde okuyan gençlere, memlekete ve mesleğe yararlı gençler olarak yetişmelerini sağlamak düşüncesiyle, maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak.

ğ) Meslek alanındaki gelişme ve yenilikleri izlemek ve yaymak, bu amaçla yurt içindeki veya yurt dışındaki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, yurt içinde ve dışında mesleği temsil etmek.

2- Birlik ve Odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

3- Birlik ve Odalar, protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.

Kaynakça:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Veteriner Hekim Terimi Üzerine Tarihsel Bir Araştırma (Atilla ÖZGÜR, Ankara Üniv. Vet. Fak. Dergisi 44. Sayı 1-8,1997)

İletişim Bilgisi:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad.1262 Sokak Aktaş Apt. No:1/2-3 Balgat, Ankara

Tel: 0 (312) 435 54 15, Faks: (0 312) 435 18 53, E-Posta: merkezkonseyi@tvhb.org.tr

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hakkında Detaylı Bilgi almak için tıklayınız.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir