Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması başlatılıyor…

Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması başlatılıyor…

“Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı” Çalışması Hakkında

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğumda beklenen yaşam süresinin uzamasıyla birlikte bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm nedenleri arasındaki payı giderek artmaktadır.

Mevcut bilgi ve deneyimler bulaşıcı hastalıklarla etkin bir mücadele için bu hastalıklara sebep olan risk faktörlerinin belirlenmesinin, buna dayanılarak kontrol programları hazırlanmasının ve hazırlanan kontrol programlarının politik bir kararlılıkla uygulanmasının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda Bakanlığımız, 2017 yılında, ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklara sebep olan risk faktörlerinin sıklığını tespit edebilmek için “Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı” çalışmasını gerçekleştirmiştir.

Bahse konu araştırmanın ikinci fazı Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülmekte olup çalışmanın saha araştırması 28 Ağustos 2023 tarihinde başlatılacaktır. Çalışma ile bulaşıcı olmayan hastalık risk faktörlerinin ülkemizdeki sıklığının güncel durumu tespit edilecek ve 2017 yılı verileriyle karşılaştırılmalar yapılacaktır.

Kaynak:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir