Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)

Tarihçesi

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Tıbbi Cihaz sektöründe hizmet vermekte olan şirketlerin verimli ve sürdürülebilir bir ilerleme ortamında gelişmesini desteklemek ve ulusal sağlık politikalarının belirlenmesinde sektörün temsilciliğini üstlenmek amacıyla 01 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. İlk genel kurulunda alınan kararlar ile TISK’ e üye olan ve “Türkiye” adını kullanma iznini alan “SEİS”, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve Sağlık Endüstrisi alanında yer alan firmaların işveren sıfatı ile üye olabilecekleri, ülke çapında faaliyet gösteren bir işveren sendikasıdır.

Vizyonu

Ölçülebilir ve kayıtlı, büyüyerek, katma değeri yüksek ürünler ile dünya pazarlarında yer alan ve dünya markaları arasında sayılan firmalar ve kalifiye insan kaynakları ile gelişimini sürdüren bir tıbbi cihaz sektörü.

Misyonu

Tıbbi cihaz sektörünün ölçülebilir olması için gerekli araştırmaları yapmak,

Tıbbi cihaz şirketlerinin büyümesi ve ihracat hedeflerini artırmasını sağlamak amacıyla üreticileri desteklemek,

Katma değeri yüksek ürünler üretebilmek amacıyla ülkenin bilim ve teknoloji politikalarında tıbbi cihazlara verilen önemin artmasını sağlamak,

Ülkemizin marka değerinin artmasını sağlamak için şirketlerin pazarlama ve markalaşma becerilerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak,

İnsan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak gelişmesini sağlamak,

Kamu, üniversite ve sanayii işbirliğini gerçekleştirmek.

Sektörün önemini tüm paydaşlara aktararak bu hedefler doğrultusunda işbirlikleri kurmak.

Kurucu Üyeleri

1- Hasan Gültekin ACAR      Teksan Medikal Sistemler Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

2- Metin DEMİR                    Metdem Sağlık Gereçleri Limited Şirketi

3- İlhan ALPDÜNDAR         Alp Medikal İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

4- Oktay ÇELİKER                Libor İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

5- Hamit Tunç YALVAÇ       Santek Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

6- Oktay UĞURLU                Doğukan Medikal İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

7- Süreyya ERŞAHİN            Gatamed Tıbbi Cihaz ve Malzemeler Limited Şirketi

Amacı ve Hedefi

Çalışma barışının sağlanması ve sürdürülmesi için başta Atatürk ilkeleri olmak üzere Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu yararının korunması temel ilkelerine sadık kalarak demokratik esaslar dahilinde faaliyet göstermek;

Sağlık endüstrisi sektöründe yer alan tüm firmaları tek çatı altında toplayarak, üyelerin ekonomik ve sosyal konulardaki sorunlarını belirleyip, çözümler üretmek, bu konulardaki ortak görüşleri bildirmek için resmi makam ve merciler önünde üyelerini temsil etmek;

Ulusal sağlık politikalarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan her platformda yer alarak bu politikaların sektörümüz açısından uygun çalışma zemini sağlaması yönünde çaba gösterme

Firmaların kamu kurumları nezdindeki kısa ve uzun vadeli sorunlarının çözümünde yol gösterici ve müdahil olarak faaliyetlerde bulunmak;

Üniversiteler ve çeşitli enstitülerle işbirliği yaparak sektörde istihdam edilen işgücünün kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak;

Üyeleri adına bankalarla ve finans kurumları ile görüşmeler yaparak uygun kredi imkanı sağlanması yönünde girişimlerde bulunmak;

Oluşturulacak Araştırma Bürosu kanalı ile hukuksal, ekonomik ve mali konularda araştırmalar yaparak sonuçlarından üyelerini haberdar etmek ve bu konularda danışmanlık yapmak;

Sektörün en önemli sorunlarından birisi olan ödemeler sorununun çözümü konusunda tüm yetkili kurumlarla görüşerek ödeme periyotlarının normale dönmesi konusunda faaliyette bulunmak;

Sağlık endüstrisini ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak ve gelişmeleri takip ederek üyelerini bilgilendirmek amacıyla kitap, dergi ve broşür gibi yayınlarda bulunmak;

Yurtdışındaki sektör temsilcisi sendika dernek gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak üye firmalarımızın tanınmasını sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonlarında üyelerimize daha iyi seçenekler sunmak;

Bu amaçlar doğrultusunda çalışırken tüm ülke çapında faaliyet gösteren, ticari ve etik kurallara bağlı olarak çalışan, ithalatçı, üretici ve bayii olan medikal firmaları aramızda görmek çalışma şevk ve heyecanımızı arttıracaktır.

2018–2023 Hedefleri

2018 yılında 2 milyar $ , 2023 yılında 5 milyar $ ihracat,

%85 oranında dışa bağımlı olan tıbbi cihaz tüketimimizi 2018 yılında %20,

2023 yılında %30 oranında yerli üretimle karşılama yetkinliğine ulaşmak,

Hedefleri Gerçekleştirmek İçin

 • Geç ödemeler sorunlarının çözülmesi,
 • %8 -%18 olan KDV oranlarının tek bir KDV oranında birleştirilerek çözülmesi,
 • Yerli ürünlerin dünya piyasalarında ülke ve marka algısının yükseltilmesi,
 • Stratejik bir alan olan, emek ve makine yoğun değil bilgi yoğun olduğu bilinen sektörümüze yönelik yatırım teşviklerinin alt limitinin 1 Milyon TL; Bu teşviklerin 1–10 milyon TL arasındakileri için 5. Bölge teşvik uygulaması, 10 milyon ve üstündeki yatırımlara ise 6. Bölge teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi,
 • Offset uygulamaları ile teknoloji transferinin sağlanması ve yerli tıbbi cihaz üretiminin dolaylı ofset kapsamına alınması,
 • Kamu Hastanelerinde yerli malı kullanımının teşvik edilmesi, KİK mevzuatında düzenlendiği halde uygulanamayan %15 fiyat avantajı yerine hastanelerin döner sermaye paylarından ödedikleri hazine payında yerli malı kullanım oranları kadar indirime gidilmesi gibi uygulamalarla teşvik edilmesi,
 • Sağlık Teknolojisi Değerlendirme ve Piyasa Gözetim ve Denetimin aktif çalışması ve sektör temsilcilerinin bu kurumlarda aktif katılımının sağlanması,
 • PPP ve Merkezi toplu alımlarda yerli malı alımının teşvik edilmesi,
 • S2B ve benzeri teknoloji transferi ve teknoloji envanteri çalışmalarının ulusallaşarak yaygınlaşması,
 • Sanayi envanteri ve pazar durumuna ilişkin verilerin toplanarak yerli üretici ile paylaşılması,
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yerli sanayi ile işbirliği içinde hareket ederek, sektörün hedeflerinin gerçekleşmesi ve sorunlarının çözümü amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara rehberlik etmesi.

için çalışmalar yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu (2019-2022)

Metin DEMİR                          Başkan

Levent Mete ÖZGÜRBÜZ     Başkan Vekili

Erol ÖZENSOY                       Başkan Yardımcısı

Onur ÖZCAN                          Başkan Yardımcısı

Uğur MUMAY                        Başkan Yardımcısı

Gülşah SÖNMEZ                   Üye

Mehmet Alper ERYAŞAR     Üye

Alp SEVİNDİK                        Üye

Fikret AYDIN                         Üye

Genel Sekreter                   Tünay ŞAHİN

Denetleme Kurulu

Hakan KARADENİZ              Üye

Bekir SAMAT                          Üye

Süreyya ERŞAHİN                 Üye

Disiplin Kurulu  

Erkin DELİKANLI                 Üye

Fikret KÜÇÜKDEVECİ         Üye

Onur AKGÜN                          Üye

Hasan ÜNLÜ                           Üye

İsmail Mete GÜRBÜZER      Üye

 

Kaynakça:

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası 

İletişim Bilgisi:

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Mustafa Kemal Mah. 2141. Cad. No:11/12 06530 Çankaya / Ankara, Tel: +90 (312) 430 65 63, Fax: +90 (312) 430 61 83, E-Posta: seis@seis.org.tr

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir