Türkiye Sağlık Sektörüne Genel Bakış (TOBB Sağlık Raporu)

Türkiye Sağlık Sektörüne Genel Bakış (TOBB Sağlık Raporu)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ nin Sağlık Raporunu Tanıtımı ve Hedefler

Raporun Tanıtımı

Bu rapor, sektörün önde gelen isimlerinin yanı sıra McKinsey & Company gibi Danışmanlık Şirketlerinin analiz ve uzmanlık destekleriyle TOBB Sağlık Kurumları Meclisi tarafından hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

TOBB Sağlık Kurumları Meclisi, özel sağlık hizmet sağlayıcılarının ve düzenleyici makamların yöneticilerinden oluşmaktadır.

Meclis, bu raporun tüm sektör paydaşları ve ilgili taraflar için faydalı olacağını ummaktadır.

Hedefler

Uyumlu bir dizi veri ve analizle birlikte, tüm sektör paydaşları için ortak bir tartışma zemini oluşturma

Kilit trendleri, fırsatları ve zorlukları özetleme ve temel kitle olarak potansiyel yerli/yabancı yatırımcıları hedefleme yoluyla özel sağlık hizmet sunucuları sektörünü objektif bir şekilde değerlendirmedir.

 

Yönetici Özeti

1- İstikrarlı ve Büyüyen Bir Sağlık Sektörü

Türkiye’nin sağlık harcamaları, 2009 yılından bu yana yılda %10’luk bir oranla istikrarlı şekilde büyümekte olup sektör dinamiklerinde çarpıcı bir değişiklik olmaksızın 2015 yılında 105 milyar TL’ye ulaşmıştır.

  • Finansman kaynağına göre: Kamusal ve özel hizmet alanların toplam harcamalardaki payı, ödeme kurumları açısından istikrarlı bir ortama işaret edecek şekilde yılda %10’luk bir oranla artmaktadır.
  • Finansman hedefine göre: Hizmet sunucuları yılda %14’lük bir oranla güçlü bir reel büyüme gösterirken, ilaç sektörü yalnızca %4’lük bir hızla büyümektedir.

2- Giderek Artan Sağlık Harcamaları 

Sağlık hizmetleri talebi, yaşlanan nüfus ve buna bağlı olarak hastalık yükünün daha kronik/karmaşık hastalıklara kayması nedeniyle yükselecektir.

OECD seviyeleri ve mevcut üniversiteye giren sayıları göz önüne alındığında, sağlık personeli başta olmak üzere sağlık hizmetleri arzı artış gösterecektir

3- Sistemin Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Özel Hizmet Sunucuları

Özel hizmet sunucuları sektörü, 2009 yılından bu yana yılda %13 büyümekte olup toplam hizmet sunucu harcamalarında yaklaşık %25-27’lik istikrarlı bir pazar payı elde etmiştir.

Özel hizmet sunucuları sektörü, her yıl yaklaşık 1,6 milyon ameliyat gerçekleştirme, en karmaşık cerrahi operasyonların yaklaşık %53’ünün üstesinden gelme ve sektörün genel olarak gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunma gibi özellikleri dikkate alındığında Türkiye sağlık sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Özel hizmet sunucuları farklı sosyoekonomik hasta segmentlerine hizmet sunabilmek adına iyi konumlandırılmıştır.

Özel sektör, özellikle de büyük hastane zincirleri, coğrafi genişleme ya da satın alma yoluyla sektöre yatırım yapmaktadır.

4- İstikrarlı Gidişatını Koruyacak Düzenli Ortam

Finansal tarafta, sağlık düzenlemeleri 2009 yılından beri önemli bir değişiklik geçirmemiş olup bu durum, geri ödemede sabit bir ortama işaret etmektedir; Ancak hizmet sağlayıcı paydaşların içinde bulunduğu sıkıntılar düşünüldüğünde geri ödeme politikasında bir revizyona ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

  • Devlet, fiyatlandırma sisteminde yaptığı küçük değişikliklerle, sürdürülebilirliği bir miktar iyileştirmek için adımlar atmıştır.
  • Ancak değişen makro ve ekonomik ortam nedeniyle işlem bazında fiyat yükseltilmesi veya (yakın bir gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olmamakla birlikte) ödeme mekanizmasında bütünsel bir reform yoluyla SUT fiyatlarında bir artış

5- Özel Hizmet Sunucularında Beklenen Büyüme

Yüksek gelir segmentinin daha da büyümesi beklenmekte olup bu durum, özel hizmet sunucuları için talep artışına işaret etmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının uygulamaya konulması, SGK anlaşmalı özel hizmet sunucuları için yalnızca ek talep yaratmakla kalmayıp katkı payı düzeylerini yükseltmelerine de yardım edecektir.

Türkiye, sağlık turizmi için gelen hastalarda yıllık olarak %15’lik bir artış yaşamıştır ve maliyet ile hizmet kalitesi avantajının yanı sıra kamu ve özel sektör menfaati dikkate alındığında, sektörün daha da büyümesi beklenmektedir.

6- Özel Hizmet Sunucuları Üzerinde Sınırlı Etkiye Sahip Yeni Gelişmeler

Şehir Hastaneleri: Genel hastane tablosuna önemli bir kapasite ekleyecek olmasına rağmen şehir hastanelerinin özel hizmet sunucuları üzerindeki asıl etkisi beklenen kaliteye, sağlık çalışanı istihdamına ve hasta davranışındaki değişikliklere bağlı olacaktır.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Devlet birinci basamak sağlık hizmetlerine yatırım yapmaya devam etmektedir ancak talebin birinci basamak sağlık hizmetlerine kayması yapısal değişikliklere (Ör. sevk mekanizması) bağlı olacaktır.

Sağlık Sektöründe son yıllarda hazırlanan en önemli raporlardan biridir. Hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarının makro düzeyde sağlık sektörüne bakış açısını yansıtmaktadır. Eski ile yeninin bir nevi karşılaştırılması ve Dünya’daki yeni gelişimlerin de Ülkemizde uygulanması aşamalarını buradan gözlemleyebilirsiniz. Raporun detayına ulaşmak için kaynakçada belirtilen raporu inceleyebilirsiniz. (Editörün Notu, 15.8.2019)

Kaynakça:

TOBB Türkiye Sağlık Sektörüne Genel Bakış Raporu