Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

BM Genel Sekreteri “Kadınlar ve Kızlar Bilime Aittir”

BM Genel Sekreteri António Guterres

BM Genel Sekreteri António Guterres, 11 Şubat 2021 Perşembe günü “Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü” için yayınladığı mesajda, kapalı laboratuvarlar ve artan temel bakım sorumlulukları, bilimsel alanlardaki kadınların COVID-19 salgını sırasında karşılaştıkları zorluklardan sadece ikisi olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri ” Bilim ve teknolojide cinsiyet eşitliğini  sağlamak ve ilerletmek,  daha iyi bir gelecek inşa etmek için şarttır” dedi, “Bunu COVID-19 ile mücadelede bir kez daha gördük “.

Tüm sağlık çalışanlarının yüzde 70’ini temsil eden kadınlar, koronavirüs salgınından en çok etkilenenler ve buna yanıta öncülük edenler arasında yer alıyor. Yine de, kadınlar okulların kapanmasının ve evden çalışmanın yükünü taşıdıkça, cinsiyet eşitsizlikleri geçen yıl önemli ölçüde arttı.

Kadının yeri laboratuarda 

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO ) atıfta bulunarak, kadınların dünyadaki araştırmacıların yalnızca üçte birini oluşturduğunu ve en iyi üniversitelerde erkeklerden daha az kıdemli pozisyona sahip olduklarını, bunun da “daha düşük yayın oranı, daha az görünürlük, daha az tanınma ve kritik olarak daha az finansman ”.

Bu arada, yapay zeka ve makine öğrenimi, mevcut önyargıları kopyalar.

Genel Sekreter, “Kadınlar ve kızlar bilime aittir” dedi.

Yine de stereotipler (klişeleşmiş yargılar) onları bilimle ilgili alanlardan uzaklaştırmıştır.

Çeşitlilik yeniliği teşvik eder 

BM Genel Sekreteri “daha fazla çeşitliliğin daha fazla yeniliği teşvik ettiğini” kabul etme ihtiyacının altını çizdi.

“STEM (‘ [science, technology, engineering and mathematics)’de [bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik] daha fazla kadın olmadan, dünya erkekler tarafından ve erkekler için tasarlanmaya devam edecek ve kızların ve kadınların potansiyeli kullanılmadan kalacaktır” ifadesinde bulundu.

António Guterres’e göre, onların varlığı ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada , cinsiyete dayalı ücret farklarını kapatmada ve kadınların kazançlarını önümüzdeki on yıl içinde 299 milyar dolar artırmada kritik önem taşıyor .

“STEM becerileri, küresel İnternet kullanıcısı açığının kapatılmasında da çok önemlidir” dedi ve herkesi “cinsiyet ayrımcılığına son vermeye ve tüm kadın ve kızların potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve herkes için daha iyi bir dünya inşa etmenin ayrılmaz bir parçası olmalarını sağlamaya” çağırdı.

“Bilimde bir yer”

Bu arada, UNESCO’ya göre, Dördüncü Sanayi Devrimi’ne yön veren teknolojik alanların çoğunda beceri eksikliğine rağmen, kadınlar hala mühendislik mezunlarının yalnızca yüzde 28’ini ve bilgisayar bilimi ve bilişim mezunlarının yüzde 40’ını oluşturuyor.

Kadınların “Endüstri 4.0’ın geleneksel cinsiyet önyargılarını sürdürmesini önlemek” için dijital ekonominin bir parçası olması gerektiğini savunuyor.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay (Fransız eski Kültür Bakanı), Paris, 2020

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay (Fransız eski Kültür Bakanı), “21. yüzyılda bugün bile kadın ve kızların cinsiyetlerinden dolayı bilimle ilgili alanlarda kenara çekildiğini” ifade etti.

Yapay zekânın toplumsal öncelikler üzerindeki etkisi artmaya devam ederken, kadınların araştırma ve geliştirmeye katkısının yetersiz temsil edilmesi, akıllı telefon uygulamaları gibi günlük hayatımızı etkileyen ürünlerin tasarımında ihtiyaçlarının ve bakış açılarının gözden kaçabileceği anlamına geliyor.

Bayan Audrey Azoulay, “Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikte bir yere sahip olduklarını ve bilimsel ilerlemeyi paylaşma hakları olduğunu bilmeleri gerekiyor” dedi.

Eşitliğe giden ‘yol’

“Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü”  nedeniyle, bu günü özel bir etkinlikte anan BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, bilim alanı da dâhil olmak üzere BM’nin tüm çalışmalarında toplumsal cinsiyeti yaygınlaştırmak için yeni kurulan Toplumsal Cinsiyet Danışma Kurulu ile birlikte çalıştığını belirtti.

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, New York, 2020

“COVID-19 salgınının eşitlik planlarımızı raydan çıkarmasına izin veremeyiz” dedi ve kadın ve kız çocukları için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine erişimin artmasının “cinsiyet eşitliğine giden bir yol ve bir 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ nin temel hedefidir ” dedi.

Volkan Vural, kızların “bilimde öğrenmeleri ve üstün olmaları” için çabaları hızlandırma ve eğitime yatırım yapma ihtiyacının altını çizdi.

“Laboratuvardan toplantı odasına, Twitter’dan televizyona, kadın bilim adamlarının sesini yükseltmeliyiz” dedi.

STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik)’de azınlıktalar  

Bu arada, UNESCO ve L’Oréal Vakfı 23. Uluslararası Bilim Kadınları Ödülü kapsamında astrofizik, matematik, kimya ve bilişim alanlarında beş kadın araştırmacıyı onurlandırdı .

UNESCO, bilimsel araştırmada cinsiyet eşitliği üzerine yeni yayınlanan küresel çalışmasında, Akıllı olmak için dijital devrimin kapsayıcı olması gerekecek, UNESCO, bilimsel araştırmalardaki kadın sayısının üçte bire yükselmesine rağmen, bilgisayar bilimi, mühendislik ve yapay zekâ ile matematik’ te azınlık olarak kaldıklarını gösteriyor.

UNESCO Doğa Bilimleri Genel Direktör Yardımcısı Shamila Nair Bedouelle,  “Kadınları bilimsel veya teknolojik bir disipline çekmek yeterli değil” dedi.

“Ayrıca, kariyerlerinin engellerle dolu olmamasını ve başarılarının uluslararası bilim camiası tarafından tanınmasını ve desteklenmesini sağlayarak onları nasıl koruyacağımızı da bilmeliyiz”.

Kaynak:

BM Haberleri, New York, 12 Şubat 2021

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir