Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Ozcan ile Görüşme

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Ozcan ile Görüşme

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan (Ankara, 14 Kasım 2019

Medya ve İletişim Akademisi Başkanı Metin Balcı ve Başkan Yardımcısı Faruk Saygılı ile Akademi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı Dış ilişkiler Kurulu Başkanı Bekir Metin, 14 Kasım 2019 tarihinde ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan’ı Ankara Oran’ daki Ofisinde ziyaret etti.

Medya ve İletişim Akademisi adına Başkan ve Başkan Yardımcısı yaptıkları sunumla; Hem Akademinin yapısı, çalışma alanları, eğitim programları, Avrupa Birliği projeleri hem de çeşitli kurum ve kuruluşların tanıtımı için hazırladıkları strateji oluşturma projeleri, sosyal medya çalışmaları v.b. konulardaki çalışmaları paylaşıldı. Ayrıca, bu görüşme öncesi ILO’nun yürüttüğü projelerden sorumlu yönetim ve iletişim sorumluları ile 3 ayrı toplantı da şimdi sunulan bilgi ve dosyaların paylaşıldığı da görüşmede dile getirildi.

Medya ve İletişim Akademisi olarak, ILO Türkiye Ofisinin gerçekleştirdiği çalışmalar, mevcut projeler ve gelecekte yapılması planlanan projelere medya ve kurumsal iletişim alanında destek verile bilineceği ve işbirliği teklifinde bulunuldu. Ayrıca, ILO Türkiye Ofisinin kurumsal sosyal medyasının yapılmasında destek olabileceklerini söyledi.

Medya ve İletişim Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı Dış ilişkiler Kurulu Başkanı Bekir Metin ise;

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı (1990-2000), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilciliği (2000-2004) ayrıca, sağlık alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Sağlık Vakfı) yaptığı görevler sırasında edindiği tecrübeler ver gerçekleştirdiği çalışmaları paylaştı.

Türkiye’de bulunan Birleşmiş Milletler Kuruluşları, Yabancı Kalkınma Ajansları ve bunlarla projeler gerçekleştiren Sivil Toplum Kuruluşları ile yaptığı çalışmalar ve görüşmeler sonucu oluşturduğu web sitesinde (www.healthworldnews.net) önemli çalışmaları kamuoyunun bilgisine açtığını ifade etti.

DSÖ Türkiye Temsilciliği yaptığı yıllarda, ILO Türkiye Ofisi ile yapılan ortak çalışmalardan da bahseden Bekir Metin, ILO Türkiye Ofisi mevcut binasının açılışında çekilen fotoğrafları da bir nostalji için kendileri ile paylaşabileceğini, ILO çalışmalarının anılan web sitesinde yayınlanabileceğini söyledi. Ayrıca, hem Türkiye Sağlık Vakfı hem de Medya ve İletişim Akademisi ile ILO Türkiye Ofisi birlikte ortak çalışmalarda bulunabileceklerini dile getirdi.

Medya ve İletişim Akademisi Başkanı Metin Balcı, Başkan Yardımcısı Faruk Saygılı ve Türkiye Sağlık Vakfı Dış İlişkiler Kurul Başkanı ile ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan (Ankara, 14 Kasım 2019)

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ise bu ziyaretten ve daha önce ILO Türkiye Ofisi ziyaretlerinden duyulan memnuniyeti dile getirerek;

Birleşmiş Milletler kuruluşları içerisinde hükümet, işveren ve işçiden oluşan üçlü yapıya sahip tek kuruluş olan ILO’nun; Sosyal adaletin temel unsurları olan insan haklarına saygıyı, saygın yaşam standartlarını, insanca çalışma koşullarını, istihdam olanaklarını ve ekonomik güvenceleri geliştirmeye ve tüm çalışanlara ulaştırmaya çaba gösterdiğini söyledi.

Numan Özcan, çocuk işçiliği ile mücadeleyi, genç ve kadın istihdamını artırmayı, sosyal diyaloğu güçlendirmeyi ve kayıt dışı istihdamı engellemeyi, iş sağlığı ve güvenliği öncelikli hedeflerin kendi alanlarına girdiğini ve bu konudaki çalışmalarını anlattı.

Kendisinin, 7 Ocak 2015 tarihinden beri ILO Türkiye Ofisi Direktörü olarak çalıştığını,  ILO’ya başlamadan önceki çalışmalarını da dile getirdi. Hem Hükümet hem de işçi ve işveren kuruluşları ile çok yoğun ve ciddi çalışmalar içerisinde her türlü dengeyi de kurarak yol aldıklarını, bu çalışmaları da proje bazlı işlerle desteklediklerini ifade etti.

Medya ve İletişim Akademisi Başkanı ve Başkan Yardımcısının ifadelerinde, Yönetici ve üyeleri ile eğitimcilerinin ağırlıklı olarak TRT kökenli olduklarını ve TRT mutfağında piştikleri ifadesinden de memnuniyet duyduğunu belirterek, “yeni medya” başlığı altında sosyal medya olarak ILO’nun çalışmalarını kamuoyuna duyurulması ve bu konuda başarılı çalışma yapabilmeleri için tüm projelerinde “İletişim Sorumlusu” bulundurduklarını dile getirdi. Çok etkili ve zor bir alan olan sosyal medya çalışmaları konusunda da bilgi veren Numan Özcan, tüm işlerini web sitelerinde yayınladıkları ihale usulü ile yaptıklarını söyledi.

Medya ve İletişim Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı Dış ilişkiler Kurulu Başkanı Bekir Metin ile ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan (Ankara, 14 Kasım 2019)

ILO’nun kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle, ILO Türkiye Ofisinin önderliğinde yapılan ve Prof. Dr. Mesut Gülmez’in hazırladığı ve baskısı yapılıp henüz kamuoyuna dağıtılmayan “1919-2019 ILO – Türkiye İlişkilerinin Yüzyılı” kitabını hediye etti.

Numan Özcan kimdir.

Numan Özcan 1977 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 2001 yılında Londra’da University of Westminster’de Uluslararası İşletme ve Yönetim ve Gazi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler konularında yüksek lisans yaptı.

Numan Özcan iş hayatına 1998 yılında Hak-İş Konfederasyonu başladı. 2002 yılında uluslararası risk danışmanlığı konusunda kendi şirketini kurdu. 2004 yılında ise kamu sektörüne geçerek Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Avrupa Birliği fonlarından desteklenen sosyal projelerden sorumlu sözleşme yöneticisi oldu. 2005-2015 yılları arasında Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Yöneticisi olarak AB Türkiye Delegasyonun da çalıştı. 7 Ocak 2015 tarihinden beri ILO Türkiye Ofisi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

ILO hakkında kısa bilgi:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sosyal adaletin sağlanması, dünyada kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi amacıyla 1919 yılında Paris’te imzalanan Versay Barış Antlaşması ile kuruldu. 2019 yılı ILO’nun kuruluşunun 100. Yılı.

ILO, 1946 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile imzaladığı bir anlaşma ile yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda hizmet veren ilk Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşudur. 186 Devletin üyesi olduğu ILO’nun merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir.

Evrensel ve sürekli bir barışın ancak sosyal adalet temeli üzerinde kurulabileceği temel ilkesinden hareketle tam istihdama ulaşılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi, işçilerin kendilerine en uygun işlerde çalıştırılmaları, mesleki eğitim imkânlarının sağlanması, kalkınmanın nimetlerinden herkesin eşit şekilde yararlanması, çalışanların yaşam ve sağlığının korunması, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının tanınması ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması gibi amaçları bulunan bir kuruluştur.

ILO, 1969 yılında Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirdi. ILO, tüm faaliyetlerini işçi, işveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan “üçlü yapı” ilkesine dayalı olarak yürütmekte ve bu özelliği ile diğer uluslararası kuruluşlardan farklılık göstermektedir.

Türkiye’nin ILO’ya Üyeliği ve İlişkileri

Türkiye’nin ILO ile ilişkileri 1927 yılına kadar dayanmaktadır. Ülkemiz, o yıllarda, Milletler Cemiyeti’nin üyesi olmadığı için ILO çalışmalarına gözlemci statüsüyle katılmış, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olduğunda ILO’nun da üyeliğini kazanmıştır.

Türkiye’deki ilk ILO Ofisi 1952 yılında İstanbul’da “Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi” adı altında açıldı. “ILO Ankara Ofisi” ise 1976 yılında açılmıştır. Ankara/Oran’da bulunan Ofis “ILO Türkiye Ofisi” olarak faaliyet sürdürmektedir.

ILO Türkiye Ofisi, Uluslararası Çalışma Standartlarını Türkiye’de yerleştirmek için çalışmakta, herkes için insana yakışır iş fırsatlarını yaygınlaştırmaya yönelik teknik işbirliği programları ve projeleri geliştirmekte, uygulamakta ve izlemektedir.

Türkiye, aralarında temel çalışma haklarına ilişkin sekiz sözleşmenin de bulunduğu uluslararası çalışma sözleşmelerinden 59’unu onaylayarak ulusal mevzuatına katmıştır. Bu sözleşmelerden 55’i yürürlüktedir. Çalışma Bakanlığı her sözleşmeye ilişkin olarak ILO’ya düzenli aralıklarla ulusal uygulama raporları göndermektedir.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir