Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi ile İşbirliği

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi ile İşbirliği

Türkiye Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Balaban, Vakfın Dış İlişkiler Başkanı Bekir Metin ile Medya ve İletişim Akademisi Derneği Başkanı Metin Balcı ve Başkan Yardımcısı Faruk Saygılı birlikte 21 Ağustos 2019 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Merkez Ofisini ziyaret etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisinde uzun yıllardır görev yapan Proje ve Programlar konularında Kıdemli Yönetici olarak çalışan Nejat Kocabay ve birlikte görev yaptığı Ulusal Program Yöneticisi, Ulusal İstihdam Uzmanı ve Kadınlar için yürütülen Güçlendirme Projesi İletişim Uzmanı ile birlikte ziyarete gelenlerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliğinde uzun yıllar görev yapan şimdi de Türkiye Sağlık Vakfında görev yapan Bekir Metin yaptığı tanıtım konuşmasında;

Türkiye Sağlık Vakfı hem de Medya ve İletişim Akademisinin çalışmaları hakkında genel bilgi verdi ve detaylı sunumu Vakıf ve Akademi Başkanlarının vereceğini belirtti.

Ayrıca, 45 yıldan fazla bir süredir sağlık sektöründe, özellikle başta Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler kuruluşları olmak üzere yabancı Kalkınma Ajansları, Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye de yürüttüğü projeler ve Türkiye ile ilişkileri konularında bilgi verdi. Bu amaçla 45 yıllık birikimini özellikle karar vericilere bilgi vermek ve geniş deneyimlerini paylaşmak için Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin de desteği ile bir “Sağlık Haberleri” web sitesi (https://www.healthworldnews.net) hazırlayıp kamuoyunun hizmetine sunduğunu dile getirdi.

Son 2 aydır başta Türkiye’deki Birleşmiş Milletler ve BM’lere bağlı İhtisas kuruluşları, Türkiye’de hizmet veren Yabancı Kalkınma Ajansları ve Uluslararası kaynakları kullanarak projeler yapan Sivil Toplum Kuruluş yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğünü dile getirerek, bu amaçla ILO Türkiye Ofisi yetkililerini ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Medya ve İletişim Akademisi Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Saygılı ve Başkan Metin Balcı söz alarak detaylı bir sunum yaptılar ve gerçekleştirdikleri proje ve eğitim programları hakkında detaylı bilgi sundular. (Medya ve İletişim Akademisi Derneği)

Türkiye Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Balaban ise söz aldı. 1946 yılında kurulan Sağlık Vakfının 2009’lu yıllarda Türkiye adını da resmi olarak aldıktan sonra özellikle Vakıf senedinde taahhüt edilen hususları, sağlık turizmi, akılcı ilaç kullanımı ve son 10 yıldır başarıyla sürdürülen eğitim programları hakkında bilgi verdi. (Türkiye Sağlık Vakfı)

Sunumlar sonrası söz alan ILO Türkiye Ofisi Proje ve Programlar Kıdemli Yöneticisi Nejat Kocabay söz aldı.

Bilgi yüklü ve deneyimli iki Sivil Toplum Kuruluşunun ILO’yu ziyareti ve verdiği önemli bilgiler nedeniyle teşekkür etti. ILO ve ILO Türkiye Ofisi çalışmaları hakkında aşağıdaki bilgiyi verdi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun, 1919 yılında Paris Versay Sarayında imzalanan Barış Antlaşması ile kurulduğunu, 1946 yılında ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile imzaladığı anlaşma ile ilk uzmanlık kuruluşu olarak hizmet vermeye başladığını ifade ederek;

Evrensel ve sürekli bir barışın ancak sosyal adalet temeli üzerinde oluşturulabileceği temel ilkesinden hareketle tam istihdama ulaşılması; yaşam standartlarının yükseltilmesi; işçilerin kendilerine en uygun işlerde çalıştırılmaları; mesleki eğitim imkânlarının sağlanması gibi amaçları bulunan ve 1969 yılında Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirilen ILO, tüm faaliyetlerini işçi, işveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan “üçlü yapı” ilkesine dayalı olarak yürütmekte olduğunu belirterek ILO’ya Dünya’dan 187 ülkenin üye olduğunu söyledi.

ILO Türkiye Ofisi olarak 8 programın 15 İl’de projelerle yürütüldüğünü, 5 programın 4’ünün Suriyeliler ile ilgili bulunduğunu, sadece 2 ayrı programın “Kadın İstihdamı” ve “Çocuk İşçiliği” ile ilgili olduğunu belirtti.

ILO Türkiye Ofisinin Yürüttüğü Projelerin başlıkları;

Mültecilere Yönelik Destek Programı başlığı altında;

“Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” Projesi

“Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi” Projesi (Kfw)

“Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi”

“Türkiye’deki Uluslararası Koruma (UK) Başvuru ve Statü Sahipleri için İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi” Projesi

Türkiye, Irak ve Ürdün’deki Suriyeli Kadınların, Kızların ve Ev Sahibi Toplulukların Güçlendirilmesi Projesi

Kadın İstihdamı

“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş ççin Kadınların Güçlendirilmesi” Projesi

Çocuk İşçiliği

Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi

Detaylı Bilgi için “ILO Türkiye Ofisinin Yürüttüğü Projeleri” ziyaret ediniz.

Karşılıklı değerlendirmeler sonucu, ILO Türkiye Ofisi ile ziyarette bulunan iki Sivil Toplum Kuruluşunun; Kısa, orta ve uzun vadede işbirliği imkânlarının olabileceği hususu çerçevesinde görüşmelere devam edilmesini kararlaştırmışlardır.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir