Uluslararası Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Günü

Uluslararası Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Günü

2020 Tema: Herkes için sosyal ve çevresel adaleti sağlamak için birlikte hareket etmek

Amaçlarından biri yoksullukla mücadele olan Birleşmiş Milletler küresel yoksulluğun azaltılması ve dünya çapında yoksulluk konusuna dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmak için 22 Aralık 1992 tarihinde 17 Ekim‘i Dünya Yoksullukla Mücadele günü olarak ilan etti.

Milyonlarca insanın aşırı yoksulluk içinde yaşadığı, benzeri görülmemiş düzeyde ekonomik gelişme, teknolojik imkânlar ve finansal kaynaklarla karakterize edilen bir dünyada ahlaki bir rezalettir. Yoksulluk yalnızca ekonomik bir sorun değil, daha ziyade hem gelir eksikliğini hem de haysiyet içinde yaşayabilmek için temel yeteneklerden yoksunluğu içeren çok boyutlu bir olgudur.

Yoksulluk içinde yaşayan kişiler, haklarını gerçekleştirmelerini engelleyen ve yoksulluklarını sürdürmelerini sağlayan birbiriyle ilişkili ve karşılıklı olarak pek çok yoksunluk yaşarlar:

 • Tehlikeli çalışma koşulları
 • Güvenli olmayan konut
 • Besleyici gıda eksikliği
 • Adalete eşit olmayan erişim
 • Siyasi güç eksikliği
 • Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim

Bu yıl, Genel Kurul’un 22 Aralık 1992 tarihli 47/196 sayılı kararıyla 17 Ekim Uluslararası Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Günü ilanının 27. yıldönümü . Bu yıl aynı zamanda, 17 Ekim Dünya’nın Aşırı Yoksulluğun Üstesinden Gelme Günü olarak kutlanmasına ilham veren Peder Joseph Wresinski’nin Eylem Çağrısının 32. yıldönümünü ve o günün Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Eradikasyon Günü olarak tanınmasını işaret ediyor.

2020 Tema: Herkes için sosyal ve çevresel adaleti sağlamak için birlikte hareket etmek

Bu yıl günün teması, herkes için sosyal ve çevresel adalete ulaşmanın zorluğunu ele alıyor. Yoksulluğun çok boyutlu olduğunun giderek daha fazla tanınması, bu iki konunun birbirinden ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiği ve sosyal adaletin aynı zamanda çevresel adaletsizlikleri agresif bir şekilde düzeltmeden tam olarak gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyor. Gelir yoksulluğunun ele alınmasında ilerleme kaydedilmiş olmasına karşın, çevrenin hızla artan etkisi de dâhil olmak üzere, yoksulluğun diğer önemli boyutlarını daha bütünsel bir yaklaşımla ele alma konusunda daha az başarı elde edilmiştir.

Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanlar, çoğunlukla tamamen ihtiyaç nedeniyle, yoksulluk, iklim değişikliği ve çevresel zorluklara yanıt olarak kendi toplulukları içinde kararlı bir şekilde hareket eden ilk kişilerdir. Bununla birlikte, çabaları ve deneyimleri çoğu zaman fark edilmez ve takdir edilmez; çözümlere olumlu katkıda bulunma yetenekleri göz ardı edildi; değişimin itici gücü olarak tanınmıyorlar ve sesleri özellikle uluslararası kuruluşlarda duyulmuyor.

Bu değişmeli. Yoksulluk içinde yaşayan insanların ve geride kalanların katılımı, bilgisi, katkıları ve deneyimleri, herkes için sosyal ve çevresel adaletin olduğu eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme çabalarımıza değer verilmeli, saygı duyulmalı ve yansıtılmalıdır.

Yoksulluk Gerçekleri ve Rakamları

 • 2015 yılında 736 milyon insan günde 1,90 ABD doları olan uluslararası yoksulluk sınırının altında yaşıyordu.
 • 2018’de, dünyadaki işçilerin ve ailelerinin neredeyse yüzde 8’i kişi başına günlük 1,90 ABD dolarının altında bir gelirle yaşıyordu.
 • Yoksulluk sınırının altında yaşayan çoğu insan iki bölgeye aittir: Güney Asya ve Sahra altı Afrika.
 • Yüksek yoksulluk oranları genellikle küçük, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen ülkelerde görülür.
 • 2018 itibariyle, dünya nüfusunun yüzde 55’inin en az bir sosyal koruma nakit yardımına erişimi yok.

Kaynakça:

Birleşmiş Milletler, Haber Merkezi, New York, 18.10.2020)

https://www.un.org/en/observances/day-for-eradicating-poverty

 

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir