UN Global Compact Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

UN Global Compact nedir?

UN Global Compact dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir. 2000 yılında BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın girişimi ile kurulan platformun 10 İlkesi temelini insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında hazırlanmış dört Birleşmiş Milletler bildirgesinden almaktadır (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi). UN Global Compact ilkelerine taahhüt eden şirketler her sene, şirket dışı kuruluşlar ise iki senede bir UN Global Compact’ın 10 ilkesine ilişkin raporlama yapmaktadır.

UN Global Compact hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact kaç ülkede faaliyet göstermektedir?

161 ülkede UN Global Compact üyesi bulunmaktadır. UN Global Compact’in 70+ ülkede Yerel Ağı bulunmaktadır.

UN Global Compact’in Birleşmiş Milletler (BM) ile ilişkisi nedir?

UN Global Compact bir BM girişimi olmak ile birlikte bir BM ajansı değildir. UN Global Compact’in yetki alanı 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun “Küresel ortaklıklara doğru: Birleşmiş Milletler ile ilgili tüm ortakların ilkelere dayalı güçlendirilmiş işbirliği” başlıklı, A/RES/70/224 sayılı kararında yeniden tanımlanmıştır. 79/224 sayılı BM Genel Kurulu kararı, UN Global Compact’in faaliyetlerini, BM Genel Kurulunun yetkisi altında sorumlu iş uygulamalarını ve BM değerlerini iş dünyasında ve BM sisteminde geliştirmek olarak tanımlamaktadır.

UN Global Compact Birleşmiş Milletler’den herhangi bir fon almamaktadır.

UN Global Compact üyeliğinin faydaları nelerdir?

UN Global Compact üyeliği kuruluşlara dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası olma fırsatı vermektedir. UN Global Compact’e üye olan şirketlerin elde ettiği imkânlardan bazıları:

 • Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik platformunun bir parçası olmak;
 • Küreselde ve yerelde sürdürülebilirlik gündemini yakından takip etmek, belirlemek ve yön vermek;
 • Sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamaları paylaşmak ve başarıların görünürlüğünü sağlamak;
 • 160’dan fazla ülkede neredeyse her sektör ve büyüklükte şirketin temsil edildiği geniş bir ağa ulaşmak;
 • UN Global Compact’in benzersiz çok paydaşlı yapısı sayesinde yeni işbirlikleri kurmak;
 • Sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmek, değerlendirme-, uygulama ve ölçmeye yarayan araç, kaynak, eğitim ve uzmanlara erişmek;
 • 70+ ülkede Yerel Ağ desteği sağlamak.

Sürdürülebilirlik alanında pek çok girişime üyeyim, UN Global Compact’i diğer girişimlerden ayıran nedir?

160 ülkede 9,000+ şirket üyesi bulunan UN Global Compact, dünyanın en büyük ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen tek kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir. Yetki alanı Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile tanımlanmış olan UN Global Compact şirketler ile Birleşmiş Milletler yapısı arasında bir köprü görevi görmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde 70+ Yerel Ağı bulunan UN Global Compact’in 10 ilkesi şirketlerin büyüklüğü, yapısı ve coğrafi konumunu gözetmeksizin kapsayıcı ve evrenseldir.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact üyesi olmanın kuruluşlara getirdiği yasal bir yükümlülük var mı?

UN Global Compact üyeliğinin herhangi bir yasal yükümlülüğü yoktur, üyelik tamamen gönüllük esasına dayanmaktadır. UN Global Compact değişimi tetiklemek, kurumsal sürdürülebilirliği desteklemek ve yenilikçi çözümleri ve ortaklıkları teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Bununla birlikte, UN Global Compact üyesi şirketlerinden insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye olan taahhütlerini şirketlerinin en üst düzey yetkilisi tarafından yazılı bir şekilde beyan etmeleri ve bu ilkelere ilişkin faaliyetlerini raporlamaları beklenmektedir.

UN Global Compact’in yaptırım gücü var mı?

Öğrenme, diyalog ve ortaklık temeline dayanan UN Global Compact, gözcüden ziyade bir rehber olarak faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, UN Global Compact’in bir zorunlu beyan çerçevesi mevcuttur. İş dünyasından üyelerin, ilerlemelerini senede bir kere olmak üzere paydaşlara bildirip bir kopyasını UN Global Compact’in web sitesine yüklemeleri gerekmektedir. Yıllık ilerleme bildirimlerini yapmayan üyelerin durumu “aktif”ten “iletişimsiz”e düşecektir. İki sene art arda bildirim yapmayan üyeler girişimden çıkartılmaktadır ve böyle bir durumda UN Global Compact bu üyelerin isimlerini yayımlamaktadır. İletişimsiz durumdaki şirketler İlerleme Bildirimi Raporları’nı (COP) yükleyerek aktif üye olabilmektedir. Girişimden düşen üyelerin UN Global Compact’e katılmak için tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu başvurularda COP bulunması zorunludur.

UN Global Compact raporları denetleniyor mu?

UN Global Compact bir performans veya değerlendirme aracı değildir. Herhangi bir şekilde bir onay damgası sunmamakta ve katılımcıların performansına göre yargılama yapmamaktadır. Katılımcıların yıllık raporlarını veya UN Global Compact ve 10 İlkesi’ni ne şekilde desteklediklerini gösteren benzer bir kurumsal rapor (örneğin; sürdürülebilirlik raporu) yayımlamaları beklenmektedir. Bu raporlar, İlerleme Bildirimi Raporu olarak adlandırılmaktadır. UN Global Compact bu tip bir açıklık ve şeffaflığın üyelerin faaliyetlerini geliştirmesini teşvik ettiğine inanmaktadır.

İlerleme Bildirimi Raporu (COP) / Sorumluluk Bildirimi Raporu (COE) nedir?

UN Global Compact şirket üyelerinin, UN Global Compact’in 10 ilkesine ilişkin faaliyetlerini her sene, şirket dışı üyelerin ise iki senede bir raporlamaları beklenmektedir. Bu raporlar İlerleme Bildirimi Raporu (COP-şirketler için) ve Sorumluluk Bildirimi Raporu (COE-şirket dışı üyeler için) olarak adlandırılmaktadır. Kuruluşların 10 İlke’ye taahhütlünü beyan ettikleri ve bu ilkelere ilişkin faaliyetlerini de dâhil ettikleri sürdürülebilirlik raporları da kabul edilmektedir. Raporlar UN Global Compact’in internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

UN GLOBAL COMPACT ÜYELİĞİ

Hangi şirketler UN Global Compact’e üye olabilir?

UN Global Compact ilkelerini şirket içi operasyonlarında ve etki alanlarında uygulayacağını ve buna ilişkin raporlama yapacağını taahhüt eden her şirket UN Global Compact üyesi olabilir.

Ulusal mevzuat çerçevesinde her sektörden şirket UN Global Compact’e katılabilir. Bu kuralın istisnalarını aşağıda bulabilirsiniz.

 • 10 kişinin altında çalışan sayısı olan şirketler*
 • Birleşmiş Milletler yaptırımlarının kapsamına giren şirketler
 • Etik sebeplerden ötürü Birleşmiş Milletler Uygun Olmayan Satıcılar Listesinde yer alan şirketler
 • Üretim, satış ve/veya nakil yolu ile, anti personel mayın ve misket bombası dâhil olmak üzere tartışmalı silahlardan gelir elde eden şirketler
 • Tütün üretiminden ve/veya imalatından gelir elde eden şirketler

* 10 kişinin altında çalışan sayısı olan şirketler en az bir sene faaliyet gösterdikleri ülkedeki yerel ağ ile etkileşime girdikten sonra UN Global Compact üyesi olabilmektedir.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Şirket dışı kurumlar UN Global Compact’e üye olabilir mi?

UN Global Compact’in parçası olmak için kar amacı güden bir kurum olma zorunluluğu yoktur. İş dünyası dışındaki kurumlar da UN Global Compact’te üye olarak çalışmalara uzmanlıkları ile destek verebilir, yeni fikirler sunabilir ve işbirlikleri kurarak iş dünyasını destekleyebilir ve harekete geçmek için teşvik edebilirler.

Şirket dışı üyelerin UN Global Compact’in on ilkesine taahhüt etmesi ve raporlama yapması (iki yılda bir) beklenmektedir.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

UN Global Compact’e başvurumuzu yaptık, başvuru sonucumuzu ne zaman öğrenebiliriz?

UN Global Compact’in websitesi üzerinden başvuru formunu ilettikten sonra kurum başvurusu bir değerlendirme sürecinden geçecektir. Kurumunuzun katılımına ilişkin herhangi bir engel yok ise, normal şartlar altında başvuru değerlendirme sonucu yedi iş günü içinde başvuru yapan kuruma mail yolu ile iletilecektir.

UN Global Compact üyelik ücreti ne kadardır?

50 milyon ABD Doları tutarının üzerinde gelire sahip olan şirketlerin yıllık brüt satışlarına / gelirine göre belirlenen bir yıllık parasal katkı yapması gerekmektedir. 50 milyon ABD Doları tutarının altında gelire sahip şirketlerin üyelik için yıllık zorunlu bir aidat ödemesi gerekmemektedir.

UN Global Compact katılım çeşitleri ve UN Global Compact değer önergesi hakkında daha fazla bilgi için UN Global Compact 2018 Rehberi’ni inceleyiniz.

UN Global Compact 2019 aidat tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

UN GLOBAL COMPACT ÜYESİ İSENİZ

UN Global Compact şifremi/kullanıcı adımı nasıl tanımlarım?

UN Global Compact’e başvuru yapan şirket başvuru formunda ilgili şirketin irtibat kişisi için şifre/kullanıcı adı tanımlamaktadır. UN Global Compact üyeleri sayfasından kullanıcı ad ve

(https://www.unglobalcompact.org/login)  şifrelerini girerek kurumlarının UN Global Compact sayfasına giriş yapmaktadır. Kurumunuzun UN Global Compact sayfasına girerek UN Global Compact COP/COE raporunuzu yükleyebilir, logo talebinde bulunabilir ve şirketinizin UN Global Compact’taki irtibat kişilerini tanımlayabilirsiniz.

UN Global Compact şifremi/kullanıcı adımı kaybettim, ne yapmalıyım?

UN Global Compact şifre ve kullanıcı adını kaybeden üyeler öncelikle  https://www.unglobalcompact.org/login sayfasında “kullanıcı isminizi veya şifrenizi mi unuttunuz?” (forgot your username or password) ibaresinin üzerine tıklayarak, sistemde tanımlatmış oldukları e-maillerini girerek yeniden kullanıcı adı/şifre belirleyebilmektedir. Eğer bu işlemi yapmış olmanıza rağmen size herhangi bir mail ulaşmadıysa info@globalcompactturkiye.org ile iletişime geçebilirsiniz.

UN Global Compact logosunu nasıl kullanabiliriz?

UN Global Compact’in kendine ait bir logosu bulunmaktadır. Bu logonun kullanımı sıkı bir şekilde denetlenmekte ve genel Birleşmiş Milletler logo kullanımı kurallarına tabidir. Birleşmiş Milletler’in iş dünyası ile işbirliğine ilişkin politikaları BM İş Dünyası Rehberi’nde yayımlanmıştır.

Bu bağlamda, UN Global Compact üyelerinin UN Global Compact logosunu yalnızca sürdürülebilirlik ile ilgili iletişimlerde kullanması gerekmektedir. UN Global Compact logo kullanımı hakkında daha fazla bilgi için UN Global Compact Logo Politikası belgesini inceleyiniz.

UN Global Compact Akademisi nedir?

İş dünyası sürdürülebilirliğine ilişkin ilk dijital öğrenim platformu olan UN Global Compact Akademisi, şirketlere sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak, iş risklerini azaltmak ve sürdürülebilir büyüme kaydetmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme imkânı sunmaktadır.

UN Global Compact Akademisi’ne nasıl giriş yapabiliriz?

UN Global Compact Akademisi oturumları yalnızca Katılımcı seviyesindeki üyelere açık olarak tasarlandı. Oturumların eğitim dili İngilizce olup, Katılımcı üyeler online derslere UN Global Compact kullanıcı isim ve şifreleri ile https://academy.unglobalcompact.org/learn sayfası üzerinden kayıt olabilmektedir. UN Global Compact kullanıcı isim ve şifresi hakkında daha fazla bilgi için “UN Global Compact şifremi/kullanıcı adımı nasıl tanımlarım?” sorusuna bakınız.

UN Global Compact Eylem Platformları (Action Platforms) nedir? Eylem Platformları’na nasıl üye olabilirim?

UN Global Compact Eylem Platformları 2030 Gündemi çerçevesinde belli bir sürdürülebilirlik başlığı altında iş dünyası, Global Compact Yerel Ağları, konusunda öncü uzmanları, sivil toplumu, hükümetleri ve BM ortaklarını bir araya getiren çalışma gruplarıdır. Ortalama iki sene boyunca faaliyet gösteren her Eylem Platformu ele aldığı konu ile ilgili bir iş modeli, rehber, metot vb. geliştirmekte, bir AR-GE platformu görevi görmektedir. Eylem Platformları’na katılım belli bir ücrete tabidir ve Eylem Platformları’na yalnızca UN Global Compact Katılımcıları katılabilir.

Üyelik ve daha fazla bilgi için actionplatforms@unglobalcompact.org ile iletişime geçiniz.

Global Compact Türkiye Çalışma Grupları nelerdir? Global Compact Türkiye Çalışma Gruplarına nasıl üye olabilirim?

Global Compact Türkiye Çalışma Grupları, belirlenen alanlarda iş dünyasında farkındalık yaratacak, bu alanlarda şirketleri destekleyecek araçlar geliştirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştıracak ve işbirliklerini artıracak faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Global Compact Türkiye Çalışma Alanları hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız. 

Global Compact Türkiye Çalışma Gruplarına katılmak için bizimle iletişime geçin.

UN Global Compact üyeliğinden nasıl çıkabilirim?

UN Global Compact gönüllü bir girişimdir ve üyeler üyeliklerini istedikleri zaman sonlandırmakta özgürdür. Bununla birlikte, UN Global Compact üyelik talebinde olduğu gibi UN Global Compact üyelik sonlandırmasında da kurumun en üst düzey yetkilisinin imzalı talep mektubu yazması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’e yazılan mektupta kurumun UN Global Compact’ten ayrılma sebepleri belirtilmelidir.

UN Global Compact’in katılım ve ayrılma mektuplarını kamuoyu ile paylaşma hakkını sakladığını dikkatinize sunarız.

Kaynakça:

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) New York

Global Compact Türkiye