UNICEF Türkiye Milli Komitesinin Tarihçesi

UNICEF’in Tarihçesi

UNICEF, 1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu’dur.

1953’te UNICEF’in BM sistemi içinde kalıcı bir örgüt olmasına ve sadece acil yardım gerektiren durumlarla sınırlı kalmayıp uzun vadeli kalkınma çalışmalarına katkıda bulunmasına karar verildi. On yıldan fazla bir süre çocuk sağlığı konuları üzerinde çalışıldıktan sonra 1961’de eğitim de UNICEF’ in uğraş alanı içine alındı. 1965’te UNICEF, kardeşliğin uluslararası gelişimine katkısından dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Bugün çocukların hayatını doğumdan yetişkinliğe iyileştirmek için UNICEF 7 ana önceliğe odaklanarak çalışıyor: Çocuk sağlığı, eğitim, çocukların korunması, HIV & AIDS, temiz suya erişim, beslenme ve çocukların yaşamlarını etkileyen kararlara katılmalarına olanak sağlamak. Kriz ve acil durum zamanlarında çocuklara destek ve koruma sağlayarak insani yardım çalışması yapıyor.

UNICEF, 156 Ülke Ofisi ve 36 Milli Komitesi ile 190 ülkede güçlü bir varlığa sahiptir.

UNICEF, 190 ülkede güçlü bir varlığa sahip, dünyanın öncü çocuk hakları savunucusudur. Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında onaylanan  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda uluslararası topluluğun çocuklara verilen sözleri yerine getirmesi için çaba gösterir. Yerel düzeyde çocukların refahını artırmak, tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışır.

UNICEF’in çalışmalarının büyük bir kısmı dünyanın en yoksul bölgelerinde ve özellikle de acil durumlarda çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgilidir.

UNICEF. Birleşmiş Milletler’in bir uzmanlık kuruluşudur. Ankara’da bulunan UNICEF Türkiye Ofisi BM UNICEF temsilcisidir. UNICEF Türkiye Milli Komitesi ise T.C. Dernekler yasasına tabi olan, kamuya yarar dernek olarak faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. UNICEF Türkiye Milli Komitesi çocuk haklarıyla ilgili farkındalık sağlayacak iletişim çalışmaları yapmak ve UNICEF programları için kaynak geliştirmek için çalışır.

UNICEF Türkiye Milli Komitesinin Tarihçesi

Türkiye’de UNICEF çocuklar için saha çalışmalarına 1951’de, kuruluşundan hemen 5 yıl sonra başladı. UNICEF Türkiye Milli Komitesi ise 1956’dan beri Türk ve dünya çocuklarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kaynak sağlama ve tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. 2018’de, ilk kez bir araya getirilen 702 fotoğraf ile UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile yolları kesişen çok sayıda tanınmış kişi ve kuruluşun desteklerini belgeleyen ‘İhsan Doğramacı’dan Günümüze UNICEF Türkiye Milli Komitesi 1958-2018’ adlı fotoğraf sergisinin kataloğunu incelemek için tıklayınız.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Pediatrist ve Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş yasası nın ilk imzacılarından Prof. Dr. İhsan Doğramacı öncülüğünde kuruldu.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi 1956’dan bu yana çocukların eşit haklara kavuşması konusunda savunu ve UNICEF’in Türkiye ve dünyada yürüttüğü programlar için kişi ve kurumların desteğini alarak kaynak geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

UNICEF’in Kurucu Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, 1958’den 2003 yılına kadar Türkiye Milli Komitesi Başkanı olmasının yanı sıra 1959’dan itibaren 3 dönem UNICEF Global Yönetim Kurulu üyeliği, 1966 ve 1967’de Program Komitesi Başkanlığı ve yine iki kez İcra Kurulu Başkanlığı yaptı. Prof. Dr. İhsan Doğramacı,  1995’te “dünya çocukları için yorulmak bilmeyen çalışmaları” ile UNICEF’in en büyük ödülü olan Maurice Pate Ödülü’ne layık görüldü.

2003 ile 2014 arasında UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı, akademik kariyerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Kültür Bakanı olan, Birleşmiş Milletler Baş delege Yardımcılığı ve UNESCO Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevler de alan Talat Halman tarafından yürütüldü.

2014’den bu yana Prof. Dr. Tezer Kutluk Türkiye Milli Komitesi Başkanı’dır.

Prof. Dr. Tezer Kutluk, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanelerinin çeşitli kademelerinde yönetim görevlerini yürüttü.  2009-2011 yıllarında merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Kanser Cemiyetlerinin (European Cancer Leagues), 2011-2013 arasında Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneğinin, 2009-2012 yıllarında Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin Başkanlığını, 2014-2016 döneminde ise  merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün (UICC) 2014-2016 dönemi başkanlığını yaptı.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, sanayileşmiş ülkelerde kurulu olup tüm dünyada UNICEF programları için fon sağlayan ve tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini veren 34 Milli Komiteden biridir. UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin amacı, Türk ve Dünya çocuklarının ihtiyaçları ile ilgili kamuoyu bilinci oluşturmak ve, özel sektör, gönüllü kişi ve gruplarla işbirliği yaparak, bağış toplayarak, UNICEF lisanslı ürünler satarak UNICEF’in yaptığı çalışmalara yardım etmektir.

UNICEF’in çalışmaları gönüllü katkılar sayesinde yürütülüyor. Kurumun finansmanının yarıya yakını UNICEF Milli Komiteleri ve ülke ofisleri tarafından özel sektör ve bireylerden toplanıyor, kalanı devletler ve devletlerarası kurumlardan sağlanıyor.

Türkiye’de çocuk haklarını desteklemek ve bireyler ile özel sektörden fon toplamak için çalışan UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve çocuk refahıyla ilgili kilit alanlarda sahada çalışmalar yürüten UNICEF Türkiye Ülke Ofisi bulunuyor.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Bakanlar Kurulu’nun 12.11.1974 gün ve 7/9055 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan Dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur, kaynak geliştirme odaklı çalışır. UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin topladığı bağışlar dünyada en zor durumda olan çocuklar için UNICEF merkeze ve Türkiye’de yürütülen programlar için UNICEF Türkiye Ülke Ofisine aktarılır.

Geçmişten Günümüze Çalışmalarımız

Proje ve Kampanyalar:

 • 1979 Çocuk Yılı etkinlikleri
 • 1980’lerin başlarında Çocuk Yaşatma Seferberliği
 • 1985 Ulusal Aşı Kampanyası
 • 1980’lerin sonlarında başlatılan Çocuk Dostu Hastaneler projesi
 • 1990 Dünya Çocuk Zirvesi hazırlık çalışmaları ve katılım
 • 1990’larda Çocuk Hakları’nın yurt çapında tanıtılması
 • 1995 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin TBMM’nde onaylanması için çalışmalar
 • 2000’li yılların başlarında ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasıyla yaygın ilköğretime destek
 • 2006 – 2010 İşbirliği Programı dönemindeki “Haydi Kızlar Okula” ve kızamığa karşı aşılama kampanyasını ve UNICEF’in Türkiye’deki diğer projelerini destekleme
 • 2007-2008 ilköğretimde derslik ve okul eksikliğine çare “Okul Ekliyoruz” kampanyası
 • 2009-2014 Erken çocukluk gelişimi – Anaokullarını destekleme çalışmaları
 • İlköğretimde Minimum Standartlar
 • Finansal Okur Yazarlık
 • 2016-2020 ülke programı kapsamında “Kız ve Erkek Çocuklar Arasında Eşitlik”, “Tarımda Çocuk İşçiliği”, “Bir Sen Daha Var: Engeli olan Çocuklar, Aileleri ile Toplum Arasındaki Sosyal Mesafenin Azaltılması”, “Çocuk Dostu Şehirler” programları
 • Acil Yardım Çalışmaları:
 • 1995 Dinar Depremi
 • 1997 – 1998 yıllarında Bosna-Hersek ve Kosova’daki çocuklara yardım
 • 1999 Marmara depremi sonrasında yapılan yardım
 • 2004 Güneydoğu Asya Depremi ve Tsunami
 • 2005 Pakistan Depremi
 • 2009 Gazze Krizi
 • 2010 Güney Kırgızistan’da yaşanan çatışmaların ardından Kırgız ve Özbek çocuklara ve ailelerine yardım
 • 2010 Haiti Depremi
 • 2010 Pakistan Sel Felaketi
 • 2011 Afrika Açlık Krizi
 • 2011 Van Depremi
 • 2012 Sahel Krizi
 • 2013 Filipinler depremi
 • 2013’den itibaren Suriye krizi
 • 2014 Soma Maden Felaketi
 • 2015 Nepal Depremi
 • 2016 Ekvator Depremi

Kaynakça:

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

 

İletişim Adresi:

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürlüğü-İstanbul, Tel: 0 212 252 53 82

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Merkezi – Ankara, E-Posta: destek@unicefturk.org, Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs 2.Cadde 3.Sokak, 06800 Bilkent, Ankara

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Hakkında Detaylı Bilgi almak için  

Web Sitesi  (https://www.unicefturk.org)